Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени такси на частните съдебни изпълнители по парични вземания

ВАС отмени такси на частните съдебни изпълнители по парични вземания

Defakto.bg

Решението е взето с 2 на 1 съдийски гласа, не е окончателно

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени таксите, които частните съдебни изпълнители събират за изпълнение на парични вземания след предявяване на изпълнителния лист и образуването на изпълнително производство.  Става дума за последното изменение на чл. 26 от раздел II „Пропорционални такси” на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с Постановление на Министерски съвет № 52 от 05.03.2013 г. Това съобщиха от Върховния административен съд.

Решението е на върховните съдии Павлина Найденова, Даниела Мавродиева и Полина Богданова – докладчик. То не е окончателно, може да се оспори пред петчленен състав на ВАС. А докладчикът Полина Богданова го е подписала с “особено мнение”, но ест несъгласна с мнозинството.

Делото е образувано по жалба на гражданка, тъй като таксите са завишеви, различни са за държавните и частните изпълнители, приети са при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. МС, Министерство на правосъдието и Камарата на ЧСИ са пледирали за неоснователност и недоказаност, а Камарата и МП и за недопустимост на жалбата. Становището на Върховната административна прокуратура е било обратното.

Тримата от ВАС се съгласяват, че частично жалбата е недопустима, тъй като Тарифата е атакувана вече през 2006 г. и е потвърдена от съда. Затова се занимават само с част от текстовете, които са претърпели промени през 2013 г..

В крайна сметка, тричленният състав отменя изменението на т. 26. от раздел II „Пропорционални такси“ на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с Постановление на Министерски съвет №№ 52 от 05.03.2013 г.

А именно, че за изпълнение на парични вземания се събират следните такси от ЧСИ:

а) до 100 лв. – 10 лв.;

б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;

в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;

г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;

д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Мотивите на мнозинството:

Съдът счита, че не е постигната целта – с приемане на изменението да се намали икономическата тежест, което от своя страна да доведе до подобряване на бизнесклимата и намаляване на задлъжнялостта. В доклада към проекта не е представени анализ в тази връзка и не е доказано, дали това символично намаление на минималната част от пропорционалните такси ще доведе до тази цел. Таксите остават значителни и затрудняват икономическия оборот, не е приложен и достатъчен анализ и доказателства за разходите, които покриват тези такси, пореди което не може да се напрви адекватна преценка на икономичестата обоснованост на предложения размер на таксите. Формално в минималната си част предложението отговаря на изискването от закона да не надвишава една десета от задължението, но това не е достатачно за да се приеме предложения размер за икономически оправдан и пропорционална на разходите, свързани с предоставяната услуга.

С оглед изложеното, оспорената разпоредба следва да бъде отменена като незаконосъобразна и приета при нарушение на чл. 6 от АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната. Административният орган следва да приеме ново изменение на т. 26 от Тарифата, като съобрази ограничението въведено с чл.83, ал.2, изр. последно от Закона за частните съдебни изпълнители: „Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.“ и обоснове подробно новия размер на пропорционалните такси в мотивите и доклада към предложението за изменение.”

Като неоснователно е определено възражението за разчилни тарифи на ЧСИ и ДСИ за едни и същи действия.

Особеното мнение:
“Считам, че жалбата в частта й срещу т. 26 от Раздел II “Пропорционални такси” на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, приета с ПМС Постановление № 52 от 05.03.2013 г. е неоснователна, а заложената с изменението цел за намаляване на икономическата тежест, подобряване на бизнесклимата и намаляване на задлъжнялостта за постигната. След като с решение № 584/18.01.2007 г. на петчленен състав на ВАС по адм. дело № 6828/2006 г. при преценка на законосъобразността на Тарифата в първоначалната й редакция е прието, че по-високият размер на таксите е икономически оправдан още към данните за 2006/2007 г, то няма логика при намаление на този размер на таксите, макар и минимално, новият, по-нисък размер, да е икономически необоснован и непропорционален на разходите. Видно от данните за размера на минималната работна заплата и другите икономически показатели, следени от Националния статистически институт, доходите на населението се увеличават, но пропорционално се увеличават и всички разходи, включително тези за предоставяне на услуги от частните съдебни изпълнители, поради което намалените размери на пропорционалните такси са съразмерни на разходите и икономически оправдани”.

About De Fakto

Проверете също

Единственият кандидат за ВСС се зарече да брани независимостта, призивите за бойкот на избора ще имат обратен ефект

Общо четири въпроса отправиха прокурори към Евгени Иванов Единственият кандидат за член на Прокурорската колегия …

Иван Гешев лаконично към Общото събрание: Да изберем във ВСС човек, който да отстоява нашите интереси и независимост (допълнена)

Главният прокурор отказа да отговаря на въпроси на журналисти – не било пресконференция С час …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.