Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени такси на частните съдебни изпълнители по парични вземания

ВАС отмени такси на частните съдебни изпълнители по парични вземания

Defakto.bg

Решението е взето с 2 на 1 съдийски гласа, не е окончателно

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени таксите, които частните съдебни изпълнители събират за изпълнение на парични вземания след предявяване на изпълнителния лист и образуването на изпълнително производство.  Става дума за последното изменение на чл. 26 от раздел II „Пропорционални такси“ на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с Постановление на Министерски съвет № 52 от 05.03.2013 г. Това съобщиха от Върховния административен съд.

Решението е на върховните съдии Павлина Найденова, Даниела Мавродиева и Полина Богданова – докладчик. То не е окончателно, може да се оспори пред петчленен състав на ВАС. А докладчикът Полина Богданова го е подписала с „особено мнение“, но ест несъгласна с мнозинството.

Делото е образувано по жалба на гражданка, тъй като таксите са завишеви, различни са за държавните и частните изпълнители, приети са при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. МС, Министерство на правосъдието и Камарата на ЧСИ са пледирали за неоснователност и недоказаност, а Камарата и МП и за недопустимост на жалбата. Становището на Върховната административна прокуратура е било обратното.

Тримата от ВАС се съгласяват, че частично жалбата е недопустима, тъй като Тарифата е атакувана вече през 2006 г. и е потвърдена от съда. Затова се занимават само с част от текстовете, които са претърпели промени през 2013 г..

В крайна сметка, тричленният състав отменя изменението на т. 26. от раздел II „Пропорционални такси“ на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с Постановление на Министерски съвет №№ 52 от 05.03.2013 г.

А именно, че за изпълнение на парични вземания се събират следните такси от ЧСИ:

а) до 100 лв. – 10 лв.;

б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;

в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;

г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;

д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Мотивите на мнозинството:

Съдът счита, че не е постигната целта – с приемане на изменението да се намали икономическата тежест, което от своя страна да доведе до подобряване на бизнесклимата и намаляване на задлъжнялостта. В доклада към проекта не е представени анализ в тази връзка и не е доказано, дали това символично намаление на минималната част от пропорционалните такси ще доведе до тази цел. Таксите остават значителни и затрудняват икономическия оборот, не е приложен и достатъчен анализ и доказателства за разходите, които покриват тези такси, пореди което не може да се напрви адекватна преценка на икономичестата обоснованост на предложения размер на таксите. Формално в минималната си част предложението отговаря на изискването от закона да не надвишава една десета от задължението, но това не е достатачно за да се приеме предложения размер за икономически оправдан и пропорционална на разходите, свързани с предоставяната услуга.

С оглед изложеното, оспорената разпоредба следва да бъде отменена като незаконосъобразна и приета при нарушение на чл. 6 от АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната. Административният орган следва да приеме ново изменение на т. 26 от Тарифата, като съобрази ограничението въведено с чл.83, ал.2, изр. последно от Закона за частните съдебни изпълнители: „Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.“ и обоснове подробно новия размер на пропорционалните такси в мотивите и доклада към предложението за изменение.“

Като неоснователно е определено възражението за разчилни тарифи на ЧСИ и ДСИ за едни и същи действия.

Особеното мнение:
„Считам, че жалбата в частта й срещу т. 26 от Раздел II „Пропорционални такси“ на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, приета с ПМС Постановление № 52 от 05.03.2013 г. е неоснователна, а заложената с изменението цел за намаляване на икономическата тежест, подобряване на бизнесклимата и намаляване на задлъжнялостта за постигната. След като с решение № 584/18.01.2007 г. на петчленен състав на ВАС по адм. дело № 6828/2006 г. при преценка на законосъобразността на Тарифата в първоначалната й редакция е прието, че по-високият размер на таксите е икономически оправдан още към данните за 2006/2007 г, то няма логика при намаление на този размер на таксите, макар и минимално, новият, по-нисък размер, да е икономически необоснован и непропорционален на разходите. Видно от данните за размера на минималната работна заплата и другите икономически показатели, следени от Националния статистически институт, доходите на населението се увеличават, но пропорционално се увеличават и всички разходи, включително тези за предоставяне на услуги от частните съдебни изпълнители, поради което намалените размери на пропорционалните такси са съразмерни на разходите и икономически оправдани“.

About De Fakto

Проверете също

Окръжен съд – Пловдив отказа на КПКОНПИ да конфискува 6,8 млн. лева на Вълчо Арабаджиев – син

Антикорупционната комисия ще трябва да плати и държавната такса по делото от над 272 хил. …

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three − one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.