Последни новини
Home / Законът / Гешев откри „саботаж“ на работата на ВСС, Панов ще отчете петте години на поста във ВКС

Гешев откри „саботаж“ на работата на ВСС, Панов ще отчете петте години на поста във ВКС

Defakto.bg

Ако мнозинството иска, да стартира процедура за импийчмънт, за да са ясни обвиненията, призова Дишева

Писмото на 10-те бивши членове на ВСС с искането на оставка на Лозан Панов и отделното изявление на 11-и член – Юлиана Колева, бе прието за „сведение“ от действащия съвет с 22 гласа „за“.

Далеч не всички кадровици обаче се съгласиха с инициативата на представляващия Боян Магдалинчев то да бъде и публикувано на страницата на ВСС, като сред тях бяха включително Георги Чолаков, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев. Но с 16 „за“  мнозинството реши: да бъде публикувано. Отговор на въпроса защо тогава не само не са били публикувани, а дори не са били подлагани на разисквания други критични обръщения към други от „тримата големи“ останаха без отговор. След решението днес Атанаска Дишева обяви, че позовавайки се на него оттук нататък ще настоява всяко послание с адресат някой от „тримата“, член на ВСС или изобщо магистрат също да придобива същата публичност.

Така, формално, епизодът „избралите Лозан Панов искат неговата оставка“ приключи. Но само на пръв поглед. В днешния дебат се подемаха и други сюжети и се отправиха и други обвинения, включително от главния прокурор Иван Гешев. Цитирайки разпространен през 1944 г. наръчник за саботаж от разузнавателната агенция на САЩ, обвинител №1 направи връзка с действията на „един мъж и две присъдружни дами“ от действащия съвет, които спъват същинската му работа, а оттам уронват престижа на съдебната власт и сриват доверието на обикновените магистрати. Гешев не назова имена, но обичайно така определя той Лозан Панов, Атанаска Дишева и Олга Керелска.

И други страсти имаше.

Поставен бе и конкретен въпрос: прави ли се искане за предсрочно освобождаване на председателя на ВКС, така нареченият импийчмънт по чл. 175 от съдебния закон или не? Никой днес не го направи. А и не би могъл – процедурата е, че обвинение се повдига от министъра на правосъдието, трима от съответната колегия или – евентуално – от Пленума на ВКС. А предложението за предсрочно освобождаване се гласува от поне 17 във ВСС – мнозинството, нужно и за избор на „тримата големи“.

Кирилов се включи, после се „оттегли“

При старта на обсъждането на писмото, внесено извънредно от Боян Магдалинчев, във видеоконферентната връзка се включи и правосъдният министър Данаил Кирилов. Но не пожела да поеме председателстването на заседанието, както е по закон, предпочитал само да слуша.

Министърът не може да е само обикновен слушател, реагира Лозан Панов и прикани да се спазва законът (че Пленумът се председателства от министъра, а в негово отсъствие от представляващия ВСС).

Кирилов отговори: „Разбирам, че ме призовават или да председателствам, или да се оттегля. При това положение, за да не будя съмнения, а и имах намерение да се въздържам от изказвания… Аз не като прост слушател, а като обикновен гражданин ще се оттегля от това заседание, за да протече дебатът спокойно“.

Ангажимент за отчет

По настояване на Георги Чолаков, освен призивите на 10-те бивши кадровици, бе изчетено и отделното послание на Юлиана Колева, която не споделя мотивите на останалите. Но отправя следните въпроси към Лозан Панов: „След няколкото години на поста председател на ВКС ползва ли се с подкрепата на съдиите от ВКС, какъв е неговият авторитет сред тях? В каква степен е изпълнил и изпълнява ангажиментите, поети в развитата пред ВСС концепция при избора? Какъв е приносът му за общото укрепване на съдилищата и в частност на ВКС? Вярвам, че подаването на оставка, като акт на свободна воля е пряко свързан с пълната откровеност пред самия себе си по тези и други подобни въпроси, т.е. с откровена равносметка на досегашния му мандат„.

Тук самият Панов отвърна: „В правото са важни фактите, не емоциите. Не помня Розалин Трендафилов да е бил сред тези, които са ме номинирали. Направете справка. Бих обърнал внимание на писмото на Юлиана Колева, тя реферира към концепцията ми при избора. Обръща се към мен за откровена равносметка на досегашния ми мандат, приемам такава молба. Смятам, че е важно. От януари 2015 г. досега са изминали повече от пет години. Готов съм да изготвя и изложа пред вас отчета си за този период, през който председателствам ВКС. Но за това е нужно време„.

Даниела Марчева приветства това намерение, поиска председателят на ВКС сам да си определи срок. Той каза, че когато е готов, отчетът му ще бъде представен публично.

Ред въпроси, повечето риторични

Атанаска Дишева обяви: „Имам въпроси към нас като членове на ВСС и към вносителя (Магдалинчев). Първият е в какво днешно качество 11-те правят такова искане и го подават към нас? Доколкото ми е известно, повечето от тях в момента са действащи магистрати. Ако други 10 или 11 действащи магистрати днес подадат подобно искане по отношение на някой от „тримата големи“, член на ВСС или магистрат, ще поставим ли на подобно внимание въпроса, ще седнем ли да четем, а и да публикуваме на сайта на ВСС, както е предложил г-н Магдалинчев? Въпросът е риторичен – не, няма да го направим. Имаше вече искания срещу други, но им беше сложена резолюция „за сведение“ на членовете.

Следващият въпрос: Какво направиха тези 11, когато бяха членове на ВСС и са били разочаровани от поведението на Лозан Панов. Те защо не си подадоха оставките, щом са сбъркали?

Това са твърдения, които се доказват в надлежно производство, проведено по реда на закона. Ако тези 11 искат да се инициира такова производство, да го кажат и тогава да обсъждаме тези въпроси.

Удачна е забележката за подписването от Розалин Трендафилов, очевидно той не е издигал кандидатурата на г-н Панов и не е участвал в гласуването за него. Но пък е подписал“.

Боян Магдалинчев отговори: „Отправили са призива като хората, които са гласували през 2015 г. в подкрепа на г-н Панов, нищо повече. Защо сега го правят също излагат мотиви. Не можем да им търсим сметка защо го правят. Не можем да проявим неуважение към тези 11 човека, които са били на местата, на които сме ние“.

Боян Новански: „Хората, които са избрали г-н Панов, му искат оставката. Добре е, сега разбираме, че не са го избрали  марсианци. Аз лично мога само да се присъединя към 11-те, особено към г-жа Колева. Мога и пак да ви издекламирам текстчето на клипа“.

За дейностите, пагубни за производителността на работното място и тримата саботьори

Думата взе главният прокурор Иван Гешев. И обяви:

„Възприемам призива и въпросите като акт на морална преоценка, тя е единствено в ръцете на Лозан Панов, въпрос на неговия морален интегритет е какво ще възприеме, как ще отговори. За мен това не е призив за отчет, но той го тълкува в съответствие с вътрешната му хармония.

Тук проблемът е съвсем друг. Не бих си позволил да коментирам функционирането на Съдийската колегия, но мога да коментирам работата на Пленума на ВСС. Това, което се случва, откакто аз участвам, е, цитирам статия от икономически портал, че през 1944 г. тогавашната разузнавателна агенция на САЩ създава наръчник за саботаж, разпространен на територията на хитлеристка Германия. Съдържа най-общо инструкции  и дейности, пагубни за производителността на работното място 

Така уронваме престижа на съдебната власт и сриваме доверието на обикновените магистрати, защото не решаваме проблемите им.  Защо го правят трима – един мъж и две присъдружни дами, има рационални и ирационални обяснения. Не вярвам в ирационалните, ще изкажа рационални предположения: прави се заради описаните последствия, които да бъдат използвани политически от идеологически кръг – медиите, собственост на центъра на този кръг. А дали някой от тях има амбиции за израстване в друга сфера, извън съдебната власт, мога само да предполагам„.

Дълбоко лично разочарование

Вероника Имова: „Събраха се много факти, които сочат най-малкото да изразим своето съмнение по отношение дали Лозан Панов отговаря на профила, качествата, способностите, авторитета за ръководител на ВКС. Много се нагнетиха фактите, които развълнуваха магистратската общност – клипът, който разпространява пропаганда на употреба на наркотици и въвличане на малолетни в порнография. Злостно отношение към съдии от ВАС по висящо дело. Бяхме свидетели на намеса в работата на състав от ВКС по казус, обсъждан от цялата магистратска общност (очевидно делото „Полфрийман“ по искането на Цацаров, което от 7 октомври миналата година не е решено – б.р.). Ползва ли се г-н Панов с доверието на съдиите от ВКС, как упражнява правомощията си на председател, конституционно установените правомощия на ВКС за развитие на търкувателната дейност? Аз лично не съм доволна от този председател, дълго време подкрепях този човек, лично изказвам дълбокото си разочарование“.

А вие, г-н Гешев, не унизявате ли Темида?

Олга Керелска реагира: „Не разбирам наистина в каква процедура сме?  С оглед принципа за рационалност, препоръчан ни току-що, какво правим – слушаме конспиративни теории на г-н главния прокурор, без да назовава имена – ако визирате мен, назовете името ми като „присъдружна“, за да знам какво да правят оттук нататък! За клипа – колко време го обсъждахме и все в една в посока да търсим персонална отговорност на председателя на ВКС, за да се постигне абсолютно нерационална цел – отнемане на управлението на Съдебната палата. Ако ще сме рационални, да не включваме такива точки в дневния ред, за които си има процедура. Да вкарваме точки, които касаят конкретната ни работа“.

Атанаска Дишева: „Призовавам главния прокурор да е по-коректен относно фактите, а не собствените му интепретации за уронването на престижа на съдебната власт. Твърдя, че в действията си винаги съм спазвала закона.

За вашето поведение, г-н Гешев, също се твърди, че уронвате престижа на съдебната власт. Изявлението ви, че  през последните 5 г. излизало, че няма правосъдие в България, не е ли уронващо този престиж?!  Принизявате работата на всичките 2 500 магистрати, за които излиза, че не са правили нищо или са правили нещо друго.

Твърденията за политиканстване и принадлежност към политически кръг – докажете го, г-н Гешев, сигурна съм, че имате и познанията, и апаратурата и всичко друго! Не е мъжкарско, предполагах, че ще изчакате да започнете отмъстителното си поведение към мен„.

После се обърна към Вероника Имова: имате мнозинството, инициирайте тогава съответното производство, за да е ясно кой какво твърди и какво се доказва, а не ни преразказвайте епизоди, които се уморих да слушам.

Лозан Панов: „А дали е важно вчерашното съобщение откъм ЕК, която втвърдява позицията си към България и съдебната власт, знакът, че мониторингът няма да отпадне? Не сме ли съгласни, че няма осъдителни присъди, влезли в сила по отношение на лица от високите етажи на властта? А дефицити на разследването нямаме ли? Не трябва ли това да дискутираме?“

Цветинка Пашкунова: „Имаме предмет на точката от дневния ред. Ако бъде инициирана нарочна процедура по чл. 175 ЗСВ тогава има смисъл от дебати, изразяване на мнения и становища. Ако няма такава, да примем за сведение и да сме конструктивни, оперативни и ефективни“.

 

About De Fakto

Проверете също

Над 130 участници в Международна конференция „Стоп на омразата“ се обявиха за толерантност между хората

За мен е чест да открия конференцията „Стоп на речта на омразата“ с организатори Прокуратурата …

В ход е изпълнение на мерките по препоръките на ЕК, отчете Съветът за върховенство на правото

В ход е изпълнение на мерките по отправените от Европейската комисия препоръки с третия годишен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.