Последни новини
Home / Законът / КПКОНПИ предлага промени в избора на Съвета за развитие на гражданското общество

КПКОНПИ предлага промени в избора на Съвета за развитие на гражданското общество

Defakto.bg

Промени в избора на членове на Съвета за развитие на гражданското общество предлагат от КПКОНПИ. Съветът, предвиден в Закона за юлидическите лица с нестопанска цел, се оглавява от вицепремиер и има 14 членове измежду юридическите лица с нестопанска цел. Като основната му функция е да участва в разпределянето на средствата, които се получават за изпълнение на проекти с обществено значение.

Комисията, оглавена от Сотир Цацаров, за първи път упражнява правото си да отправя предложения за промени в „законодателството с антикорупционна насоченост“, съобщават оттам.

Конкретно от КПКОНПИ настояват в Правилника за дейността на Съвета за развитие на гражданското общество да се гарантира участието в него на НПО с разнообразни сфери на дейност, поканите за участие да са гарантирано публични и да се разпишат норми, изключващи конфликта на интереси при разпределянето на бюджетните средства.

Съобщението:

„Съгласно чл. 32 ал. 1 т. 7 ЗПКОНПИ, при осъществяването на държавната политика по превенция на корупцията, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество разработва предложения за изменения в законодателството с антикорупционна насоченост. В заседанието си на 10.06.2020 г. Комисията за първи път упражни това свое правомощие, като отправи предложение до Министерския съвет на Република България за приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество /ПОДСРГО/. Правилникът е от категорията нормативни актове, които не подлежат по закон на предварително съгласуване с Комисията.

Съветът се създава в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНСЦ/. Състои се от председател /заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации/ и 14  членове – юридически лица с нестопанска цел. Съгласно ЗЮЛНСЦ  „за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ежегодно се предвиждат и разходват средства по държавния бюджет.“. В тази връзка, Съветът има участие в разпределянето на значителен публичен финансов ресурс – в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са планирани разходи в размер на 98 152, 30 млн. лева за „субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел. Именно това, както и публикации в медиите, мотивират извършването на анализ на Правилника от страна на Комисията и предлагането на мерки с антикорупционен характер.

При анализа на разпоредбите на ПОДСРГО е установено несъответствие на част от разписаните норми с принципите на „публичност и прозрачност“ и „недопускане на конфликт на интереси при разпределяне на средства, организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските организации“, предвидени в самия Правилник, а именно:

– Правилата за избор на състава на Съвета не осигуряват необходимата гаранция за равнопоставеност и представителност. В тях липсва изискване за гарантирано включване на организации от всички области на дейност в обществена полза. От една страна, това поставя под въпрос реализирането на основната цел на Съвета – разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество, а от друга, е предпоставка като членове да бъдат избирани организации само от определена сфера на дейност. Така се дава възможност за вземане и налагане на решения в полза на определена област на дейност или на определени неправителствени организации. При проведените две обществени обсъждания на проекта на Правилник са били предоставени над 8 такива предложения от различни НПО, но те не са били приети;

– Според Правилника, поканата за участие в изборa на членове на Съвета се публикува на Портала за обществени консултации. С публикуването й стартира процесът по регистрация на участниците и избор на състава на Съвета. Изборът на кандидатите се извършва чрез гласуване в електронна платформа, но единствено от предварително регистриралите се участници. В тази връзка осигуряването на по-широка публичност на етапа за регистрация на организациите, желаещи да участват в избора на членове на Съвета, е от съществено значение за крайния резултат от този избор.  В същото време, публикуването на поканата единствено на Портала за обществени консултации не осигурява необходимата публичност и прозрачност. Това се потвърждава и от резултатите от проведения през април-май 2020 г. избор за състава на Съвета, в който са се регистрирали за участие 379 от приблизително 49 000 неправителствени организации;

– Функциите на СРГО включват освен разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество, така и тяхното реализиране вкл. и чрез отправяне на предложения до Министерския съвет за разпределение на средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти. С оглед на така разписаните правомощия по разработване на политики и тяхното реализиране, чрез проекти с публични средства /за 2020 г. планирания разход е в размер на 98 152, 30 млн. лева/, от съществено значение е да бъдат ограничени и неутрализирани всички възможни съмнения за зависимости и конфликт на интереси при самите НПО, членове на Съвета. Съществуващите в Правилника разпоредби обаче не осигуряват това в необходимата степен. Съществува риск от неефективност, липса на безпристрастност и прозрачност при разходването на публичните средства.

 

С оглед на това,  КПКОНПИ предлага на Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, в следните насоки:

  1. В Глава Втора „Правила за избор на състава на съвета“ да се въведе изискване за гарантирано включване в него на организации от основните области на дейност в обществена полза, посочени в чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  2. Да се въведе изискване поканата за участие в избор на членове на Съвета да се публикува, както на Портала за обществени консултации, така и в национално представени медии;
  3. Да се осигури реализирането на принципа „недопускане на конфликт на интереси при разпределяне на средства, организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските организации“, чрез конкретно и детайлно разписани нормативни изисквания и условия, гарантиращи избягване на свързаност и реално недопускане на конфликт на интереси.“

           

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

МП предлага до отпадане на гражданството срещу инвестиции, да се завиши контрола за получаването му

 Министерството на правосъдието публикува  за обществено обсъждане предложение за изменения и допълнения в Наредба № …

Комитетът на министрите на СЕ призова за спешни мерки срещу недосегаемата фигура на главния ни прокурор

Комитетът на министрите на Съвета на Европа призова българските власти спешно да приемат мерки за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.