Последни новини
Home / Законът / СГС постанови вписване на новата партия на Слави Трифонов

СГС постанови вписване на новата партия на Слави Трифонов

Defakto.bg

Новата партия на Слави Трифонов „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ да бъде вписана в регистъра на политическите партии. Това постанови съдия Цветанка Бенина от Софийския градски съд (СГС).

Изпълнени са всички законови изисквания, молбата е основателна и процесуално допустима, символът на партията не противоречи на нормата на закона, приема СГС.

Решението не е окончателно, може да бъде обжалвано или протестирано пред ВКС в 7-дневен срок. Вписването на новата партия в регистъра трябва да се извърши в 7-дневен срок от влизането на решението в сила.

На заседанието в СГС на 11 юни прокуратурата се обяви за вписването на „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, така че казусът надали ще стигне до Върховния касационен съд.

Това е втори опит на Трифонов да създаде политическа партия. Първият – с „Има такава държава“ се провали окончателно през януари тази година. Тогава Върховният касационен съд потвърди решението на СГС, че партийната символика използва националното знаме, категорично забранено от Закона за политическите партии.

Сега подобни нарушения не са констатирани.

Из решението на СГС:

За валидното учредяване и регистрацията на политическа партия следва да бъдат осъществени в определена последователност и при спазване на нормативно установени срокове правни и фактически действия, съставляващи сложен фактически състав, чиито елементи следва да бъдат налице кумулативно. При това положение, при преценката си съдът дължи произнасяне относно спазване на уредените в императивните разпоредби на чл. 10 и сл. ЗПП изисквания, за да бъде разрешена поисканата регистрация.

Съгласно разпоредбата на чл. 10 от приложимия материален закон, за да бъде учредена политическа партия, е необходима инициативата за това на най-малко 50 български граждани с избирателни права, които формират инициативен комитет. В компетентността на инициативния комитет е да приеме учредителна декларация, в която се съдържат основните принципи и цели на политическата партия и която следва да бъде публикувана най-малко в един национален ежедневник, което предпоставя откриване на подписка за набиране на членове – учредители, които да могат да изразят волята си на такива след запознаване с текста на декларацията.

От представения по делото Протокол от събрание на Инициативния комитет за учредяване на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ се установява провеждането му при участието на 61 граждани, като  в приложения списък са посочени индивидуализиращите ги данни – имена, ЕГН и адрес, които под наказателна отговорност са удостоверили в подписани от тях декларации, че разполагат с избирателни права, както и че изразяват съгласието си за членство в политическата партия и с въведените в учредителната декларация принципи и цели на партията, както и че не членуват в друга такава, при което съдът приема, че са били спазени изискванията на чл. 11, ал. 3 ЗПП. Видно от протокола на събранието на Инициативния комитет, било е взето решение по т. 1 от дневния ред за приемането на учредителна декларация в обективирано в протокола съдържание, както и решение за утвърждаване на образец на същата – т. 3 от дневния ред. Представени са и доказателства за публикуването й в два национални ежедневника – вестник „Труд“ – от 29.01.2020г. и в. „24 часа“ – от 28/29.01.2020г. Открита е и подписка за набиране на членове – учредители, за която също е бил утвърден образец – решение по т. 5 от дневния ред.

Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 ЗПП всеки гражданин с избирателни права може да се присъедини към подписката за учредяване на политическата партия, като следва да декларира съгласието си за това, както и с установените принципи и цели на партията, което да удостовери с подписване на декларацията по утвърдения образец. От представените по делото декларация по образец и обективираните данни в подписана такава от 808 български граждани с избирателни права – приложени по делото и съобразно изготвен списък за това, може да бъде направен извод за спазване на нормативните изисквания, съобразно горецитираната права норма.

Съобразно предвидения в чл. 12 ЗПП следващ етап от процедурата, необходимо е провеждането на учредително събрание в 3-месечен срок от датата на приемане на учредителната декларация /датата на проведеното събрание на Инициативния комитет – 27.01.2020г./, който срок съдът приема, че е бил спазен, видно от датата на провеждането в представения по делото Протокол от учредителното събрание на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 16.02.2020 г. На събранието са присъствали 808 членове – учредители, т.е. над установения минимум за кворум при присъстващи такива – 500, съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПП.

В компетентността на учредителното събрание е поставено приемането на устав на партията – чл. 13 ЗПП, като решението за това е било съобразно т. 1 от установения дневен ред и е било прието единодушно с мнозинството на всички явили се 808 членове – учредители. В представения по делото протокол от учредителното събрание е бил обективиран уставът с идентично съдържание на това в представения по делото като приет такъв, като настоящият съдебен състав намира същия за съответен на изискванията на чл. 14 ЗПП. Избрани са и ръководните и контролните органи на партията, както и техният персонален състав, при спазване на глава ІV от приетия Устав. Представени са нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия, съобразно чл. 15, ал., т. 6 ЗПП.

За регистрация на политическата партия в чл. 15, ал. 3, т. 7 ЗПП е предвидено представяне пред регистърния съд на списък от най-малко 2 500 членове, като са приложени такива списъци с данни на 3058 български избиратели, изразили съгласието си да членуват в партията и съобразно нейната политика и цели чрез подписана от всеки от тях декларация по образец по чл. 11, ал. 1 ЗПП.

Представена е нотариално заверена декларация от представляващия партията – Слави Трифонов, за автентичността на документите в приложение към заявлението по чл. 15, ал. 3, т. 3, т. 4 и т. 7 ЗПП.

В изпълнение на чл. 15, ал. 3, т. 9 ЗПП е представено удостоверение за уникалност на името, издадено по надлежния за това ред от Софийски градски съд и от което е видно, че посочените от заявителя име и абревиатура не повтарят тези на друга партия, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа  и други знаци.

Представени са и справки от Народното събрание на РБългария и ЦИК, съответно относно липсата на парламентарна група и липсата на партия и коалиция, участвали в последно проведените парламентарни избори, с име и абревиатура, идентични с тези на подлежащата на регистрация ПП“ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Видно от приложеното към заявлението графично изображение на символа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, същото е съответно на възприетия такъв в чл. 2, ал. 1 от Устава на партията, като не противоречи на изискванията на императивната норма на чл. 5 ЗПП.

С оглед всичко гореизложено, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките в чл. 10 и сл. ЗПП, предвидени като такива за регистрацията на политическа партия, поради което и съобразно формулираното искане в молбата за това и приложенията към нея, следва да бъде разрешена исканата регистрация, като бъде разпоредено вписването на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, в нарочния за това публичен регистър на политическите партии при Софийски градски съд.

About De Fakto

Проверете също

ВСС призова управляващите да подложат на обществено обсъждане промените в Конституцията преди да ги гласуват

Преди конституционната парламентарна комисия да започне  обсъждане на първо четене предложенията на  ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и …

Правосъдие за всеки: Промените в Конституцията да се гласуват на първо четене, но после… много да се мисли

Управителният съвет на Инициатива „Правосъдие за всеки“ изпрати становището си по предлаганите промени в Конституцията …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three + 16 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.