Последни новини
Home / Актуално / Илиан Василев: Всеки дължи уважение към съда, но какво дължиш, когато срещу себе си имаш „ушевия“ специализиран съд?!

Илиан Василев: Всеки дължи уважение към съда, но какво дължиш, когато срещу себе си имаш „ушевия“ специализиран съд?!

Defakto.bg

На известния адвокат Илиан Василев от Софийка адвокатска колегия е образувано дисциплинално производство за нарушение на Етичните правила на адвокатската гилдия. Повод са негови изказвания за непрофесионално поведение на специализираната прокуратура и съд и оплаквания на началниците от спецправосъдието от адвоката.

На 4 юни т.г. в остро отворено писмо до гражданите адвокат  Василев заяви, че „Органите на българското специализирано правораздаване настъпателно и целенасочено започват да разрушават устоите на стопанския живот и свободната инициатива, посягайки, без всякакви доказателства, на светъл бизнес, развивал се в продължение на десетилетия, пред очите на цялото общество„.  Василев е адвокат на Атанас Бобоков, който  заедно с бившия  зам.-министър на екологията Красимир Живков и още трима, е обвинен че е участик в ОПГ,  без до този момент да е посочено в какво се изразява престъпното му поведение.  Адвокатът не подмина маниера  първо да се задържа, а след това да се събират доказателства за вина, нещо което не отговаря на стандарите за професионализъм в една правова държава.

На 31 май Специализираният съд постанови „задържане под стража“ за Атанас Бобоков,  Красимир Живков и още трима, с аргумента, че  „на пръв поглед“ данните на прокуратурата сочат, че може да са извършили онова, за което са обвинени.

Питайте ги как е възможно това в една правова държава и настоявайте за отговор„, призова Василев. В обръщението си  той настоя:  Питайте, защото, ако не питате сега, след време, когато и Вас арестуват, вече няма да има кой да попита„.

В интервю пред БТВ  Василев потвърди позицията си,  а  Прокурорската колегия на ВСС,  без да се вгледа в казаното от него,  както се очаква от един сериозен орган  в европейска държава,  реагира с остра декларация срещу изказаното мнение,  поиска от Висшия адвокатски съвет да му наложи дисциплинарно наказание, заплаши, че ще сезира СЕМ,  задето БТВ е дала  думата на „едната страна“ в процеса и  оказва давление върху вътрешното убеждение на съда.  Но не взе отношение за  навиците на „другата стана“, която  ежедневно засипва обществото с „разкрития“ от личния живот на обвиняемите, вади на показ данни от делата, защото била „прозрачна“,  нарушава следствената тайна, в която се кълне, когато трябва, а презумцията за невиновновност заприлича на пречка, като разделението на властите.

Срещу Василев е постъпил сигнали от Георги  Ушев,  председател на Апелативния специализиран съд и Мариета Райкова- председател на Специализиран наказателен съд.

В обяснението по образуваното дисциплинарно дело, адвокатът пише:   „Не съм казвал, че „Съдиите са слуги“, а че тези „Тези вътре не са съдии, а слуги„.  Според българския тълковен речник едно от значенията на думата „слуга“  е „лице ,което работи за чужди интереси“.  Аз съм убеден,  че Ушев не работи за интересите на правосъдието, за които работят истинските съдии.  Ако не ми вярвате, идете в спецсъда и вижте сами. Ако той не ми вярва, чакам го в съдебна зала, като равнопоставена страна и дори с арбитър, който сам си избере. Сигурен съм, че ще остане доволен.“ 

Пълният текст на обяснението:

ДО
СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
( КЪМ ДП №231/20 ГОД. )

О Б Я С Н Е Н И Е

от адвокат Илиан Милков Василев – САК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

Представям на вниманието Ви следните обяснения по повод постъпилия сигнал от Ушев -Председател на Апелативния Специализиран съд и г-жа Мариета Райкова- Председател на Специализиран Наказателен съд.
Автор съм на откритото писмо до гражданите на Република България, приложено в съкратен вариант към въпросния сигнал. Готов съм да отговарям за всяка дума в този сигнал , готов съм и с конкретни примери да защитя гражданската си позиция,която съм изразил. Като гражданин на държава,в която според Конституцията,  всеки има право на свобода на съвестта, свобода на мисълта, правото да отстоява собствените си убеждения и правото свободно да изрази мнението си-чл.чл.37,38 и 39 от Конституцията на Република България , се обърнах към Гражданите на България с обръщение ,което лично съм изстрадал и с информация,която смятам за свой граждански дълг публично да оглася. Воден съм от разбирането ,че всеки свободен по дух и съвест човек не трябва да се примирява с безобразията,на които е непосредствен свидетел и най малкото е длъжен да информира обществото с цел преустановяване на тези безобразия.

По никакъв начин не съм целял да оказвам влияние върху конкретни магистрати за решаване на конкретно дело. Така могат да мислят само хора, които в резултат на сбърканата кадрова политика в държавата са се домогнали до началнически постове в съдебната власт и смятат, че всяка критика срещу тяхната работа, разклаща не просто началническите им кресла , а самите устои на държавата. Но живеем в други времена и държавата не са Те.  Всеки средно информиран и средно интелигентен човек в България вече добре е разбрал какво представлява специализираното правораздаване. Въпрос на съвест и гражданска чест е да направиш своя избор – да говориш или да мълчиш. Като юрист с 33-годишна практика и адвокат, който ежедневно е в залите на Специализирания съд, имам и моралното право, и професионалното задължение да не си затварям очите пред откровеното погазване на основни принципи и норми на наказателното правораздаване в този така наречен съд.  За себе си, аз съм дълбоко убеден, че след време,  когато името Ушев вече няма да се изписва с главна буква, а се превърне просто в нарицателно име на тази специализирана недомислица,  всеки,  който се интересува от темата , може би отново ще прочете писмото ми и ще сподели позицията ми.  Отделен е въпросът,че и към настоящия момент вече огромен брой граждани, в това число много адвокати и магистрати,  под различна форма изразиха подкрепа към гражданската ми и професионална позиция. Като ценител на българския фолклор зная добре всички поговорки и за преклонената главица,  и за мирното стояло , и за златното мълчание. Въпрос на личен избор е да възпитаваш децата си , че тези поговорки са достойни или позорни за българската народопсихология.  Аз съм направил моя избор, Вие направете Вашия.
Две думи за ушевите вопли в сигнала.
Няма никакъв спор за това, че всеки дължи уважение към съда. Но какво дължиш, когато срещу себе си нямаш съд. Какво дължиш на лице облечено в съдийска тога , което чете в зала предварително написано решение,  лице,което не се интересува от доказателствата по делото,  лице, което не намира за необходимо изобщо да обсъди защитната позиция, лице,  което,  ако настояваш да получиш конкретен отговор на защитни доводи, единственото, което може да измисли е да те плаши с глоба. Дали съм спазил принципа на състезателност? Можете сами да се убедите от съдържанието на протокола от съдебното заседание от 09.06.20 год.  Защитната ми пледоария покрива огромна част от съдържанието на този протокол и  нескромно казано, прави чест на Софийската Адвокатска колегия.

Професионалният прочит на този протокол ще Ви покаже, че в случая няма никакво състезание.  Няма, защото за моя клиент,  освен обичайните прокурорски „считам това, считам онова“ няма нито думичка,  описваща конкретно действие на моя подзащитен , обективиращо негов умисъл за участие в престъпна група. А става дума за група,която според обвинението, уж е съществувала и действала в продължение на повече от пет години.  Нито думичка, ако не вярвате,  прочетете протокола.

И на финала на това уж състезание, уж арбитърът съд казва,  ми то не е нужно да си направил нещо, не е нужно да си извършил вторично престъпление, може да участваш в група и без нищо да извършиш,  и така пет години.  За тези които имат представа от наказателно право е ясно, че подобно участие в ОПГ е теоритично възможно само в крайно ограничени хипотези и за крайно ограничено време – когато групата е създадена с цел да върши престъпления и съответно е разкрита, преди да ги е извършила реално.  Но тук става въпрос за период повече от пет години.  Няма как, освен в ушевия специализиран съд, повече от пет години да не си извършил абсолютно никакво неправомерно действие и да те арестуват за това, че през същите пет години си бил участник в ОПГ.  И ако си позволиш плахо да попиташ , а с какво точно деяние клиентът ми е обективирал умисъл за участие в престъпна група, следва мълчи, ще те глобя. Ако не вярвате,  вижте протокола. Ако попиташ какво точно поведение е следвало да спазва клиентът ми, за да не бъде участник в ОПГ , отново следва мълчи, ще те глобя. Ако не вярвате, вижте протокола. Да, някои мълчат и не ги глобяват.

Аз предпочитам да ме глобяват, но до край да използвам знанието и красноречието си,  за да помогна на клиента си. Така разбирам работата си и така я върша. И тук изобщо не става дума за съблюдаване на нормите на етичния кодекс.  Тези норми, както и всички останали, са писани с презумпцията, че магистратите, към които дължиш уважение, са добросъвестни , компетентни , независими, отговорни професионалисти. А ако не са ? Тогава какво точно им дължиш? Покорност, страх,  подмазване , пари ?  Ако лицето Ушев иска да бъде уважаван като съдия и ръководител,  нека да се държи като истински съдия и ръководител.  Но уважението не се постига с предварително написани решения и арестуването на хора не просто без доказателства , а дори и без ясно заявена обвинителна прокурорска позиция в уж състезателния процес.  Колко точно следва да уважаваш арбитър, който във всеки момент от състезанието явно се включва на страната на единия състезател, разбира се,  на правилния. А дължимото уважение в съдебната зала аз съм го оказал, колкото и да ми е било трудно да го сторя. Ако не вярвате , вижте протокола. А това,  което съм говорил пред медиите е моя лична позиция на гражданин и юрист,  която съм готов да отстоявам,   да защитавам,  да доказвам и да нося отговорност .  С едно уточнение.

В своята представа за професионализъм лицето Ушев е приложило към сигнала си журналистически материал , в който думите ми са преиначени. Аз съм бил съдия,  с което се гордея, и никога не мога да изрека думите „Съдиите са слуги“, както се е причуло на журналистката Канна Рачева. Точните ми думи бяха „Тези вътре не са съдии, а слуги“.

Аз не мога да смятам Ушев за съдия, само защото носи черна тога.  Ако той беше истински съдия,  най малкото беше длъжен да обяви решение , в което ясно и на основата на конкретно посочени доказателства да обоснове постоянното задържането под стража на световноизвестен индустриалец с десетки заводи в страната и чужбина , развивал бизнес в продължение на десетки години без абсолютно никакви правонарушения и осигурявал огромни постъпления в държавния бюджет и издръжката на хиляди семейства. Ако беше истински съдия, следваше да обяви решение,  в което да обсъди защитните доводи и да им даде юридически обоснован отговор , а не просто да ги отхвърли декларативно. Така поне правят истинските съдии. Но това не правят Ушев и част от неговите подчинени и затова за мен те не са истински съдии. Те просто са изпълнители на една концепция, конкретно избрани лица да бъдат задължително арестувани, без оглед на доказателствата, в преследване на цели, нямащи нищо общо с правосъдието. А ако Ушев се интересува от отговора на въпроса защо го нарекох слуга , готов съм да му отговоря и докажа думите си, ако му достигне чест да ми заведе дело.

Нали иска истината да се установява в съдебната зала. Той е велик съдебен началник и може да разчита,че колегите му съдии ще откликнат на каузата за защита на неговата началническа чест и достойнство.

Въпреки това съм готов, със скромните си възможности, да приема такова състезание.  Аз си служа добре с българския език и зная какво означава думата „слуга“. Според българския тълковен речник едно от значенията на думата е „лице ,което работи за чужди интереси“.  Аз съм убеден,  че Ушев не работи за интересите на правосъдието, за които работят истинските съдии.  Ако не ми вярвате, идете в спецсъда и вижте сами. Ако той не ми вярва, чакам го в съдебна зала, като равнопоставена страна и дори с арбитър, който сам си избере. Сигурен съм, че ще остане доволен.
Рано или късно обществото ще оцени по достойнство ушевото правосъдие. Убеден съм, че ние, адвокатите, сме длъжни да помогнем това да стане колкото е възможно по-скоро. Съзнавам добре, че усилията ни може да останат и напразни и от тях злото нито ще намалее, нито ще стане по-слабо. Но поне няма да му дадем нашето съучастие.  Така завършваше един филм,  за човека, който преди 13 века създаде новата българска държава.  А ние бавно и полека, но изпълнени с уважение към властимащите и с етичния кодекс под мишница я унищожаваме. Дали си струва ???
Прилагам пълния текст на откритото ми писмо , както и пълното съдържание на съдебния протокол от 09.06.2020 год. Ако прецените за необходимо съм готов да дам и допълнителни обяснения.

С УВАЖЕНИЕ:

/ адвокат Илиан Василев /

About De Fakto

Проверете също

Шест неправителствени организации зоват президента за вето на промените в ЗСВ за спешно изваждане на НСлС от прокуратурата

 Аргументът, че НС е длъжно „да разтърве“ Гешев и Сарафов, подсказва порочни цели, които нямат …

От „Правосъдие за всеки“ обявиха, че менторството на Пеевски над съдебната реформа е червена линия, която няма да пресекат

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 + thirteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.