Последни новини
Home / Законът / И Апелативният специализиран съд отказа да задържи Пламен Бобоков (допълнена)

И Апелативният специализиран съд отказа да задържи Пламен Бобоков (допълнена)

Defakto.bg

След Специализирания, и Апелативният специализиран съд отхвърли искането на прокуратурата за „задържане под стража“ на Пламен Бобоков.

Определението на състава от АпСНС, председателстван от съдия Емилия Петкова (на снимката), е окончателно.

Както и предния път, обвинителите Генка Брезашка и Петър Белчев се опитаха да „докажат“ опасността на Бобоков, ако бъде пуснат на свобода, с цитати на извадки от неговата мобилна кореспонденция най-вече със съветника на президента Пламен Узунов. Новият „престъпен сговор“ , за който е образувано отделно дело, бе разкрит на 19 юни – в деня, в който първата инстанция трябваше да се произнесе за поискания арест.  Избрани разпечатки тутакси бяха публикувани на страницата на ПРБ, оттогава почти няма ден, в който те да не се „допълват“. А днес към тях бяха добавени и свидетелства на външния министър Екатерина Захариева за официална среща между нея и Пламен Бобоков в МВнР за предлагана кандидатура за посланик. Какво е престъпното във въпросната среща не се разбра.

Пламен Бобоков и Ина Лулчева в съдебната зала

Защитничката на Пламен Бобоков адвокат Ина Лулчева бе категорична – прокурорската активност на публикуване и преразкази е опит за натиск над съда. Но най-вече – действията на прокуратурата показват опит за тотален контрол върху живота на българските граждани във всичките му аспекти и търсят престъпление там, където очевидно го няма!

А всъщност новият арест бе поискан с формалния мотив, че макар да е платил определената му гаранция от 1 000 000 лева, Пламен Бобоков го е направил със закъснение. Като най-тежката мярка се претендира мярката по делото за твърдяната организирана престъпна група за престъпления по околната среда и др., в която участвали също Атанас Бобоков, Красимир Живков и други. Разменяните съобщения между Пламен Бобоков и Пламен Узунов обаче нямат нищо общо с този казус, за това не са повдигани обвинения на никого, а търговията с влияние не е сочена като цел на престъпната група от прокуратурата.

Това обяви днес и Апелативният специализиран съд.

„Настоящото производство е единствено по обвинението по чл. 321 НК и е различно от това за търговия с влияние, за което е образувано друго досъдебно производство и настоящият състав няма никакво основание да коментира и анализира материалите по него.

Тъй като исканията на прокуратурата, за които днес не се говори в съдебна зала,  произтичат и се основават най-вече от твърдението за невнасяне в определения  от прокурора 14-дневен срок на гаранцията от 1 милион лева, се коментира това. С постановление от 31 май е наложена мярката за неотклонение „гаранция в пари“ от 1 милион, с жалба на защитника, постъпила на 8 юни е направено искане за намаляване на размера й, с определение на СпНС от 16 юни жалбата е оставена без разглеждане като просрочена. С два броя вносни бележки от 17 юни Пламен Бобоков е внесъл определената му гаранция – 900 000 лева и 100 000 лева.

Направил го е незабавно след произнасянето на Специализирания съд и финализирането на тази процедура. Настоящият състав не счита, че това забавяне се дължи на виновно поведение на обвиняемия, а на упражняване на негово законно право.

За отбелязване е и че искането да налагане на най-тежката мярка е направено на 19 юни, два дни след внасянето на гаранцията“, обяви Апелативният специализиран съд.

Този състав, като предишни, също приема, че е налице обосновано предположение Пламен Бобоков да е участвал в твърдяната ОПГ, но няма опасност нито да се укрие, нито да извърши друго престъпление.

Преди това по делото днес се случи следното.

Прокуратурата: Завишено опасен, опитва се да влияе и върху външната политика!

Макар че хватката: задръжте го по делото, по което е обвинен, но с аргументи от дело, по което е свидетел, не мина, трябва да им се признае – обвинителите дадоха всичко от себе си в тази насока.

Традиционното им вече действие в производства за „гръмки“ мерки за неотклонение да стоварват ново томове материали бе повторено и днес. Материалите, очаквано, отново бяха разпечатки от комуникацията Бобоков-Узунов (по „онзи сговор“, по който засега никой не е обвинен).

Тук Ина Лулчева възропта: „Не може едни и същи материали да се представят като доказателства за опасност от укриване и извършване на ново престъпление, след като прокуратурата сама е преценила да ги отдели в друго производство, по което тепърва ще преценява има ли извършени престъпления и от кого. По това дело Пламен Бобоков беше призован и разпитан като свидетел, т.е. прокуратурата явно няма данни за опасност той да се укрие и др. За това питам какъв е статутът ва тези материали в настоящото дело?“.

Прокурор Генка Брезашка (от спецпрокуратурата) отвърна: „Постановлението за разделянето на материалите е приложено, прокуратурата има задължение да извършва всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата, включително и потенциалната опасност на лицата – в случая тя се извлича именно от тези данни. Що се отнася до второто дело, прокуратурата е счела, че има данни за извършено престъпление, но не счита, че на този етап има достатъчно изяснена фактология за привличане на някого в качеството на обвиняем“.

Дойде ред на обвинителя Петър Белчев (бивш районен прокурор на София, сега специализиран). Нему се падна аргументацията на базата на „назначената компютърна експертиза на комуникацията на Пламен Бобоков с Пламен Узунов и др“ (по „онзи сговор“). Той направи подробен преразказ на публикуваните вече разпечатки, включително как Бобоков молил Узунов да съдейства по молба на сирийски гражданин за заличаване на криминалната му регистрация у нас.

Обобщи: „Всички тези „услуги“ на г-н Узунов имат своето остойностяване – когато Узунов изпраща на Бобоков писмо за мандат, а фирмата на брат му Атанас Узунов поема извършването на анализ на корпоративната сигурност „Приста ойл“ по договор за една година, срещу заплащане от 5 000 лева на месец без ДДС“. После обвинителят се разпростря върху обсъждане на кандидатури за посланици в държави извън ЕС и цитира как през 2018 г. Бобоков е предлагал Румен Петров за Алжир, а през януари 2020 г. той е бил назначен с указ на президента. А през 2019 г. е ходатайствал за Жоро Кираджиев за посланик в Нигерия, който също е назначен през 2020 г., понеже е имал „имал дългогодишна кариера в Либия, където Пламен Бобоков е развивал бизнес“.

Изводът: „Налице е реална опасност Пламен Бобоков да се укрие и извърши ново престъпление. Комуникацията му с висши държавни длъжности, вероятно и с имунитет, и от изпълнителата власт показва, че има огромно влияние върху тях, а на свобода може да извършва и търговия с влияние“. Освен това имал солидни контакти с Русия, Либия, Нигерия, Ангола, Таджикистан.

Генка Брезашка довнесе към аргументацията показанията на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева, разпитана вчера.

„Свидетелствата на министър Захариева установяват, че Пламен Бобоков се е опитвал да влияе върху външнополитическия живот в страната. Пламен Бобоков е поискал среща с нея в МВнР, срещнали са се, искал е назначения на конкретно посочени лица от него за посланици в държави, в които той има бизнес интереси. Това е заобикаляне на правния ред и на закона“, обяви прокурорката.

Защитата: Потресаващо! Правното образование и съдебната практика явно ни подвеждат

Потресена съм от това, което чух. Донякъде съм подведена от юридическото си образование и практиката на ВС, на ВКС, на съдилищата в България какво означава мярка за неотклонение и доказване на опасностите по нея, както и от разбирането ми, че всеки гражданин има право на общуване, на личен и професионален живот и ако не извършва престъпление, не може да бъде преследван за това. Ако прокуратурата твърди, че е престъпно да се иска среща с външния министър и тя да се е състояла, на която е обсъждана кандидатура за посланик, означава, че прокуратурата иска да упражнява тотален контрол върху живота на всеки в България„,  отвърна адвокат Ина Лулчева.

За сюжета с посланиците натърти: „Всеки може да прави предложения за посланици, аз също мога да направя. Но да се върнем на плоскостта на правото, да погледнем Закона за дипломатическата служба –  министърът на външните работи внася предложението в МС , а МС предлага конкретното назначение на президента, който подписва указ. Г-н Бобоков и г-н Узунов могат ли да заместят Министерския съвет?!“

За заличаването на криминални регистрации като процес у нас, адвокат Лулчева изтъкна, че в конкретния случай иде реч за човек, подал надлежната молба в МВР, по която полицията не се произнася с години. Попита: „Друг човек, за когото аз съм пуснала молба, чака 10 месеца, макар че е оправдан, и аз също търся ускоряване на процедурата, и мен ли ще ме проверяват?“

По съществото на искането за невнесената в срок гаранция, заради което Пламен Бобоков най-вече трябвало да бъде задържан, защитата също бе конкретна и (уви!) ограмотяваща в изявлението си. Като адресатът явно не бе съдът.

Ина Лулчева каза:

Започнахте заседанието с уведомяването на страните за правата и задълженията им по производството, защото органите, които ръководят процеса, са длъжни да разясняват на лицата правата им. Прокуратурата днес каза, че тя нямала такова задължение, защото това е задължение на защитника – аз не съм разяснила на подзащитния ми Пламен Бобоков за скоровете за внасянето на гаранцията и последиците. Не, защитата няма задължения, а права в процеса. Но добре, нека аз да не съм си свършила работата, като не съм му казала, че внасянето два дни по-късно на гаранцията може да доведе до арест. Само че аз лично уведомих прокуратурата, че предстои произнасяне на съда. В крайна сметка ще вкараме ли някого в ареста за това, че защитата му тълкува закона по различен начин от прокуратурата? Изключително неприятно за мен е поведението на прокуратурата по това дело – на 15 юни прокуратурата е уведомена за всичко и не каза – не, не може. Делото е изпратено на съда не на 8 юни, когато е трябвало или на 9 юни, а на 16 юни. Прокуратурата не изпълнява задължението си да изпрати жалбата незабавно, а когато изтече срокът. И гаранцията се внася в момента, в който научаваме за съдебния акт. Не е ли факт, че дори и без внесена гаранция до 17 юли Пламен Бобоков стриктно е спазвал процесуалните си задължения?! На какво основание, освен на някакво непроцесуално се претендира днешното задържане? В НПК, който действаше при комунизма, който е много лош, пишеше – ако гаранцията не бъде представена в определения срок, обвиняемият се задържа до представянето й. А светилата в правото в трудовете си разясняваха,  много високият размер на паричната гаранция не може да се превръща в авматично основание за задържането под стража. За последните 34 г., в които аз работя,  няма човек, задържан, след като е внесъл гаранцията си. Целта е ясна, включително зпелоставяне на президента. Но тук ни говорят за индицият за опасност, понеже г-н Бобоков общувал със съветник на президента, с прокурор, с не знам кого… Тогава значи и общуването с вас е потенциална опасност. А ако има проблем със съдебно решение, той е проблем на ВАС (за черновата на решението за освобождаването на танкера Бадр – б.р.), ако има проблем с прокурор (русенския обвинител Николай Николов, чието неуспешно кандидатиране за окръжен обвинител на Русе също влезе в папката „престъпен сговор“ – б.р.) е проблем на прокуратурата. Помним и записа „Ти си го избра“!“

About De Fakto

Проверете също

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

ВКС : Конституционно нетърпимо е с проверки прокуратурата да навлиза в правомощията на изпълнителната власт

Съдебната  съдебната власт в лицето на прокуратурата навлиза в правомощията на друга (изпълнителната) власт, което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.