Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Работниците имат право на платен отпуск за периода на незаконно уволнение до възстановяването

Съдът на ЕС: Работниците имат право на платен отпуск за периода на незаконно уволнение до възстановяването

Defakto.bg

След решението, Върховният касационен  съд ще промени практика, с която са ощетявани  незаконно уволнени работници и служители  

Работниците имат право на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването им на предишната работа, а при прекратяване на трудовото правоотношение — на заместващо обезщетение за неизползвания отпуск
Ако през това време е имал нова работа, работникът ще може да иска дните отпуск за периода, в който е бил на новата работа, само от новия работодател.

Това реши Съдът на ЕС по две преюдициални запитвания, поставени от български и италински съдилища. Съобщението е на пресцентъра на съда.

Дело C-762/18 се отнася до QH, която е работила в едно училище в България.  Тя е уволнена, а по-късно възстановена на работа, след като съдът обявява уволнението ѝ за незаконно.  Впоследствие отново е уволнена.
QH предявява иск в частност за осъждането на училището да ѝ заплати обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до възстановяването и  на работа.  Искането ѝ не е уважено, включително от последната инстанция, Върховния касационен съд на Република България,  който не допуска искането й за разглеждане заради трайната си практика,че през периода на уволнение до възстановяването, работниците и служителите “ не престират реално труд“,  поради което нямат  право на годишен отпуск.

Учителката отново предявява иск — пред Районен съд Хасково (България), за осъждането на Върховния касационен съд на Република България да заплати обезщетение за вредите, които тя смята, че ѝ е причинил поради допуснато от него нарушение на правото на Съюза.

Дело C-37/19, което е свързано със сходни факти като тези по бълагрското дело,  се отнася до CV, бивша служителка на италианската кредитна институция Iccrea Banca.
CV е възстановена на работа, след като съдът обявява уволнението ѝ за незаконно и го отменя.  Впоследствие трудовият договор на CV отново е прекратен.
Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия) е последната инстанция, пред която е отнесен искът на CV за осъждането на Iccrea Banca да ѝ заплати обезщетение за неизползвания платен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването ѝ на работа.

Българският и италианският съд решават да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС.

Районен съд Хасково поставя на Съда въпроса дали правото на Съюза1 трябва да се тълкува в смисъл, че при описаните обстоятелства работникът има право на платен годишен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа, въпреки че през този период не е полагал действително труд за работодателя.  Освен това Районен съд Хасково и Corte suprema di cassazione питат Съда дали правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че при описаните обстоятелства работникът има право на заместващо парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа.

С днешното си решение Съдът отговаря утвърдително на тези два въпроса.
Съдът най-напред припомня своята практика2, че когато работникът не е в състояние да изпълнява задълженията си по непредвидима и независеща от волята му причина,
например поради болест, правото му на платен годишен отпуск не може да се обвързва със задължението действително да е работил.
По-нататък Съдът отбелязва, че точно както неработоспособността поради болест, лишаването на работника от възможност да работи заради уволнение, обявено впоследствие за незаконно, по принцип е непредвидимо и не зависи от волята на този работник.
Оттук Съдът е стигнал  до извода, че периодът от незаконното уволнение на работника до възстановяването му на работа трябва да се приравни на период на действително
полагане на труд за целите на определянето на размера на платения годишен отпуск, на който той има право.

Затова работникът, който е уволнен незаконно, а по-късно възстановен на работа в съответствие с националното право вследствие на отмяната на уволнението му с решение на съда, има право на полагаемия се за този период платен  годишен отпуск„.

Съдът посочва още, че ако възстановеният на работа работник отново бъде уволнен или ако след възстановяването му на работа трудовото правоотношение бъде прекратено по
каквато и да било друга причина, той има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа.
Съдът обаче уточнява, че ако е имал нова работа в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на предишната работа, работникът може да иска платен
годишен отпуск за периода, в който е бил на новата работа, само от новия работодател.

Категорично Съдът на ЕС посочва, че Директива 2003/88/ЕО не допуска националната съдебна практика, според която на незаконно уволнените не се е присъждало право на платен годишен отпуск за периода на уволнението, признатото от съд  за незаконно.  От това следва, че  Върховният касационен  съд ще трябва да промени практиката,  която очевидно е  ощетявала  уволнените работници и служители.

1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3), както и член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
www.curia.europa.eu

 Българският кодекс на труда: 

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск

Чл. 224. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., обявена за противоконституционна в частта „за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176“ с РКС № 12 от 2010 г. – ДВ, бр. 91 от 2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
….

Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител

Чл. 225. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

 

About De Fakto

Проверете също

В Министерство на процедурата тръгва публично изслушване на 13 кандидати за съдия в ЕСПЧ

Днес от 10:00 ч. в сградата на Министерството на правосъдието, (гр. София, ул. „Славянска“ № …

Законът за личния фалит мина единодушно на първо четене в правна комисия

Комисията по правни въпроси в парламента  прие на първо четене Закона за несъстоятелност на физическите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen − nine =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.