Последни новини
Home / Законът / Правата на обвиняемите в контекста на пандемията

Правата на обвиняемите в контекста на пандемията

Defakto.bg

Христина Богиа, експерт правни проекти към Фондация „Право и интернет“

Пандемията от COVID-19 повдигна въпроси не само от  социално и икономическо естество, но и такива, свързани със защитата на човешките права. Съдилища спряха напълно или частично работата си, затрудни се предоставянето на правна помощ, достъпът до информация, получавана от институциите по традиционни канали беше ограничен. Някои европейски държави промениха националните си закони с оглед на настъпилите физически ограничения, които касаят и правораздаването. Други държави възприеха  различен подход и включиха в законите, с които въвеждат извънредно положение, правила, които да уредят провеждането на разпити от разстояние и извършването на други процесуални действия, чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

Във връзка с един от проектите, които изпълнява, Фондация “Право и Интернет” покани проф. д.ю.н. Георги Митов да вземе участие в онлайн семинар на тема: „Европейска правна рамка за правата на обвиняемите в контекста на COVID-19: потенциални ползи при използване на FAIR приложението”.  Професорът постави акцент върху мерките, които бяха предприети в България с влизане в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и касаят наказателните производства. Като добър пример беше посочена практиката на ВКС да използва You Tube канал за осигуряване на непосредственост и публичност на делата, но се посочи и липсата на достатъчна техническа обезпеченост за гарантиране на безпроблемното пряко участие на страните чрез виртуална връзка. Проф. Митов говори за възможността за провеждането на заседанията от разстояние, чрез виртуално участие на страните в процеса, която е въведена с  новия чл. 6а, ал. 2, ЗИДЗМДВИП от месец май 2020 г. По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна откритите съдебни заседания може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса. Като пречка пред дистанционното осъществяване на процесуални действия бяха посочени невъзможността за гарантиране на сигурна връзка, когато се използват лични компютри на адвокати, както и липсата на умения на участниците в наказателното производство да боравят с информационни и комуникационни технологии. Проф. Митов подчерта, че има необходимост от приемане на правила за използване на технически средства, за да се гарантират правата на участващите лица. Правото на защита на обвиняемите лица, например, трябва да се осъществява при условия на конфиденциалност. Практически затруднения възникват и при запознаване на обвиняемите с материалите по делото и представянето на доказателства по електронен път.

Обсъдени бяха няколко дела на Европейския съд по правата на човека[1], които са протекли чрез видеоконферентна връзка, както и добри практики от други държави. Участниците в семинара получиха Наръчник с добри практики, разработен въз основа на директиви на Европейския съюз, които установяват минимални стандарти за укрепване правата на заподозрените и обвиняеми лица, идентифицирани в хода на проектни дейности в България, Австрия, Гърция и Унгария.Събитието събра над 20 професионалисти в областта на наказателния процес, които се запознаха с разработените в рамките на проект FAIR иновативни технологични решения за предоставяне на информация на обвиняемите и улесняване работата на служителите в досъдебното производство. Мобилното приложение в момента се тества в районни управления в страната като ефективно средство за информиране на задържани лица за правата, с които разполагат. То е разработено на 15 езика и може да “говори”, за да улесни лицата, които не могат да изчетат правата си.

Приложението може да бъде свалено от следните линкове:

  1. За iOS: https://apps.apple.com/bg/app/fair-eu/id1490845344
  2. За Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lif.fair

 

[1] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-12494%22]}

 

About De Fakto

Проверете също

Надзирателите и съдебните охранители ще получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати с августовските заплати

Със заплатите за месец август служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна …

Съдът: Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков са невиновни по обвинението в хулиганство в метрото през 2020 г.

Обвинението  на Софийска районна прокуратура  срещу Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков за хулиганство …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.