Последни новини
Home / Законът / Гражданството на Алексей Трифонов: МП отново без ясен отговор за него, адвокат оспорва „българския“ акт за раждане

Гражданството на Алексей Трифонов: МП отново без ясен отговор за него, адвокат оспорва „българския“ акт за раждане

Defakto.bg

Върховният административен съд (ВАС) подновява утре делото срещу избора на председател на Софийския градски съд (СГС), което на практика прерасна в дело за гражданството на избрания на поста Алексей Трифонов. Казусът бе откроен първо в разследване на Валя Ахчиева, а оспорилият избора съдия Евгени Георгиев и неговият защитник Александър Кашъмов ребром поставиха въпроса през ВАС и настояха за изясняване на проблема. Въпросът за българското гражданство, което трябва да е и единственото, е кардинален за всички съдии, прокурори и следователи у нас – ако не отговарят на тези условия, по закон те не могат да работят в съдебната система. Оттам и спорът за избора в СГС става безпредметен.

ВАС гледа тези дела на една инстанция, решението на Наталия Марчева, Георги Георгиев и Тодор Тодоров ще е окончателно.

За последно на 4 февруари ВАС разпореди на Министерството на правосъдието ясно да каже дали Трифонов е български гражданин или не, като представи удостоверение „относно гражданството“.

Такова удостоверение обаче не е изпратено, става ясно от молба на адвокат Кашъмов до съда от днес, с която Де факто разполага. От министерството отново са се отчели с вече известния отговор – че Алексей Трифонов не е вписан в регистрите за даване на гражданство по натурализация. Това не изпълнява разпореждането на ВАС, още повече, че според Закона за българското гражданство „министърът на правосъдието осигурява опазването и съхраняването на документите, свързани с гражданството“ (чл. 40, ал. 2) и дава информация за гражданството по искане на органите на съдебната власт (чл. 40, ал.1, т.2).

Проблемът със съдия Трифонов, както вече е известно, е, че той е дете от смесен брак на рускиня и българин, роден е в бившия СССР и в едногодишен срок родителите му очевидно не са подавали декларация, че желаят детето да придобие българско гражданство, както е предвиждала действаща тогава (през 1972 г.) Конвенция между НРБ и СССР.  Алексей Трифонов попада в нашите граждански регистри далеч по-късно, въз основа на издаден през октомври 1988 г. акт за раждане от район „Илинден“ и на негова база получава ЕГН, паспорт, лични документи. Но на базата на каква процедура е придобил българско гражданство и дали изобщо е имало такава – документални данни няма. Което поставя голяма въпросителна пред гражданството му.

В молбата си до ВАС сега адвокат Александър Кашъмов представя копия от:

– акт за раждане на Алексей Трифонов, съставен на 13.10.1988 г. от Столична община, район „Илинден“;

– акт за раждане на Алексей Трифонов, съставен на 14.07.1972 г. от „Кировское р. бюро ЗАГС, г. Курска, РСФСР“.

И оспорва акта за раждане на Алексей Трифонов, съставен на 13.10.1988 г. от Столична община, район „Илинден“, като твърди, че същият не отразява верни обстоятелства. Защото акт за раждане „се съставя единствено по отношение на български граждани“.

Адвокат Александър Кашъмов

В молбата си до съда Кашъмов заявява още:

„Във връзка с оспорването на акта за раждане на съдия Трифонов, издаден на 13.10.1988 г. от СО, район „Илинден“ пояснявам, че:

  1. същият не е издаден по съответния ред, а именно в срока, предвиден за издаването му;
  2. същият е издаден без правно основание – съвместна декларация на родителите на съдия Трифонов за избор на българско гражданство или решение на съд. Затова актът за раждане е бил съставен извън кръга на компетенциите на длъжностното лице по гражданското състояние, който порок води до нищожност, и не може да служи като доказателство, че съдия Алексей Трифонов е български гражданин.

Относимостта на двата представени в копия актове за раждане се установява от следните правно релевантни обстоятелства:

По настоящото дело е спорен въпросът дали съдия Алексей Трифонов въобще е български гражданин, както и въпросът дали е само български гражданин. Въпросите са правно релевантни, тъй като съгласно императивна норма на чл.162 от ЗСВ лице без българско гражданство или с двойно гражданство не може да бъде съдия. Според закона административният ръководител на съд следва да бъде магистрат, съгласно чл.169, ал.1 от ЗСВ, поради което е недопустимо лице без единствено българско гражданство да бъде такъв ръководител. От изложеното следва, че ако по делото не се докаже единствено българско гражданство за избрания от СК на ВСС председател на СГС, то същият избор несъмнено е в нарушение на закона. Доказателствената тежест се носи от административния орган, който е следвало и да провери това обстоятелство, както и всички други обстоятелства от значение за закоността на избора.

По делото бе представен от защитата на третото заинтересовано лице съдия Трифонов препис от удостоверение за раждане, съставено въз основа на акт за раждане, издаден на 13.10.1988 г. от СО, район „Илинден“, както и документи за самоличност, издадени въз основа на този акт за раждане. В предоставения ни от съда срок сме оспорили удостоверението за раждане. До този момент по делото не е представен препис от акта за раждане, въз основа на който е издадено удостоверението за раждане.

  1. В откритото съдебно заседание на 4 февруари 2020 г. Съдът разпореди с определениена основание чл. 40, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за българското гражданство да се изиска от Министерство на правосъдието удостоверение относно гражданството на А. Трифонов“.

По делото е постъпило писмо от Министерството на правосъдието, с което то уведомява съда, че съдия Алексей Трифонов не е вписан в регистрите за придобиване на гражданство по натурализация. По същество тази информация съвпада с информацията, предоставена с предходно писмо на Министерството на правосъдието, представено и прието по-рано по делото.

Според нормата на чл.39, ал.1 от ЗБГ Министерството на правосъдието издава удостоверение за гражданство, „в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите, които се водят в министерството.“ Такова удостоверение не е постъпило по делото, в разрез с протоколното разпореждане на Съда.

В случай, че Съдът не приеме, че представеното по делото писмо има в действителност характер на удостоверение, с което се посочва, че лицето не е български гражданин, моля Министерството на правосъдието да бъде задължено да изпълни определението на Съда от 04.02.2020 г. да издаде удостоверение за гражданство на съдия Алексей Трифонов.

Моля при необходимост да бъде указано на Министерството на правосъдието, че съгласно чл.41, ал.1 от ЗБГ същото може да изисква информация от ведомствата, общините и кметствата, както и че същто има осигурен достъп до националната база „Население“, подържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (чл. 41, ал. 2 от ЗБГ)“.

About De Fakto

Проверете също

КС „отмени“ текстове от Изборния кодекс: Всички партии имат достъп до изходния код на машините за гласуване, обяви съдът

   Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в Изборния кодекс. Съдът се произнесе  …

На съд е предаден служител от Община Генерал Тошев, получил с измама подкуп от немски гражданин

Окръжна прокуратура – Добрич предаде на съд общински служител от Община Генерал Тошево, поискал и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twelve + 11 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.