Последни новини
Home / Законът / Софийските адвокати настояват СРС да осигури безопасни условия и реално спазване на мерките за К-19

Софийските адвокати настояват СРС да осигури безопасни условия и реално спазване на мерките за К-19

Defakto.bg
Ивайло Данов
Александър Ангелов

Множество са затрудненията пред  столичните адвокати, след като  бе възобновена дейността на съдилищата от софийски съдебен район в условията на извънредна епидемиологична.   Това става ясно от отправената покана на председателя на Софийския адвокатски съвет Ивайло Данов до  председателя на  Софийски районен съд Александър Ангелов, в която апелира да се намери решение, което позволява на защитниците да изпълняват безопасно професионалните си ангажименти.  Сред поставените от адвокатите проблеми са неспазването на физическа дистанция,  насрочване на съдебни заседания в един и същи час, което води до струпване на хора,  наличие само на една регистратура с едно гише, при работа преди въвеждане на извънредното положение на 4 гишета, затруднения, свързани с различния ред за снабдяване на адвокатите с преписи от съдебни протоколи, получаване на съдебни актове, публикуване на интернет страниците на съдилищата на актовете на съда /решения, определения, разпореждания/  и др.

В продължение на общите ни усилия за намиране на разумни решения за отстраняване на трудностите, които адвокатите срещат ежедневно в работата си, с настоящото Ви изпращаме направените обобщения, с молба да се запознаете предварително с тях, като бихме искали да организираме поредица от срещи с ръководството на СРС, на които да обсъдим най-съществените затруднения, които адвокатите от САК срещат  в Софийски районен съд, както и възможностите за тяхното разрешаване„,  казва председателя на САК  в поканата си до Александър Анегелов.

Данов е изпратил на Ангелов всички предложения на софийското адвокатско съсловие за „безопасни“ условия на работа в ситуация на пандемия, като е посочил, че те са  анализирани и обобщени в две основни групи:

 • Част първа включва описание на затрудненията, които адвокатите срещат в ежедневната си работа.
 • Част втора обхваща предложенията на адвокати от САК за разрешаване на затрудненията и подобряване на работата в условията на обявена извънредна епидемиологична обстановка.
 • ЧАСТ ПЪРВА 
 • Селекция на описаните в писмата затруднения, които адвокатите срещат в своята работа по групи: 
  1. Затруднения, свързани с невъзможността за спазване на

  задължителна дистанция между отделните физически лица и респективно опазване на здравето на всички участници в съдебните производства при провеждане на съдебните заседания в съдебните зали по причина непригодността на залите в сградите на СРС – Наказателно отделение и Гражданско отделение – поради недостатъчна площ насамите зали, които да отговарят на изискването да се избягва струпването на много хора в затворено помещение по едно и също време;

   

  1. Затруднения, свързани с насрочването от почти всички

  съдебни състави в един и същи час на няколко съдебни заседания, което е предпоставка за струпването на всички участници в съдебния процес пред съдебната зала в очакване на разглеждане на делата за съответния ден и час;

   

  III. Недостатъчното отстояние както между отделните съдебни зали, така и недостатъчната пространствена площ на коридорите пред залите, често правят невъзможно изпълнението на въведените противоепидемични мерки за избягване на струпването на хора и наложеното еднопосочно движение за целите на превенция от струпване на повече от три човека на един квадратен метър площ;

   

  1. Затруднения в СРС-ГО поради наличие само на еднарегистратура с едно гише, при работа преди въвеждане на извънредното положение на 4 гишета;
   1. Затруднения, свързани с подаването на съдебни книжа и документи по дела в сградата на СРС-НО поради липса на изградена допълнителна обща регистратура по примера на изградената такава в сградата на СРС-ГО, вход откъм ул. „Баба Илийца“;

    

   1. VI. Затруднения при спазване на въведеното със заповед на административния ръководител на СРС еднопосочно движение в коридорите на СРС и организацията за влизане в сградите на съда от гражданите – в това число адвокати и вещи лица;

    

   VII. Липсата на възможност за подаване на заявление за създаване на единен потребителски профил в ЕПЕП по електронен път с цел подаване на документи по електронен път и запознаване с делата чрез отдалечен достъп, предоставен на адвоката, като пълномощник по съответното дело, както и уеднаквяване наизискванията за сканиране в пълен обем на намиращите се в кориците на делото съдебни книжа от всички съдилища;

    

   VIII. Затруднения, свързани с различния ред за снабдяване на адвокатите с преписи от съдебни протоколи, получаване на съдебни актове, публикуване на интернет страниците на съдилищата на актовете на съда /решения, определения, разпореждания/ с цел запознаване на страните и адвокатите с тях, справки и информация за движението на делата по телефон, електронна поща,  при липсата на която възможност се налага лично и нееднократно посещение от адвокатите до сградите на съда и прокуратурата с цел информиране за движението на делата, преписките, актове на СРС и СРП;

    

   IX. Затруднения, свързани с липсата на отделен вход, предвиден само за адвокати, през който в качеството си на пълномощници да имат бърз достъп до съдебните сгради. Липсата на отделен вход е предпоставка за струпването на много хора предцентралните входове на сградите на ГО и НО на СРС, което отново е нарушение на изискването за спазване на дистанция между отделните лица;

    

   1. Затруднения, свързани с неприлагане разпоредбите на чл.77 и чл.78 от ПАС с вр. чл.31 от ЗА от съдебни служители и съдии;

    

   ЧАСТ ВТОРА

    

   Предложения на адвокатите за разрешаване на затрудненията и подобряване на  работата в условия на обявена извънредна епидемиологична обстановка.

    

   • Да се осигури възможност за откриване на минимум още една регистратура в сградата на СРС – ГО.2) Да се осигури възможност за откриване на още една регистратура в сградата на СРС, НО по примера и аналогично на действащата вече такава в сградата на СРС – ГО, вход от ул. „Баба Илийца“;
    • Делата да се насрочват за разглеждане в открито съдебно заседание

    през определен часови интервал, който да е съобразен със сложността и предвидените за извършване процесуално-следствени действия. В един и същи час по възможност да се насрочва по-малък брой дела, респ.само 1 дело;

     

    • Актовете, постановени от различните съдебни състави, да се

    публикуват своевременно и задължително на интернет страницата на СРС, както и да се съдейства по осигуряване на възможност за справка по движението на делата и съдебните актове по подадени от страните и адвокатите молби, чрез отдалечен достъпдо делото, получаване на преписи от съдебни протоколи по електронните пощи на адвокатите и информиране на адвокатите чрез телефонна справка като се задължат деловодителите по състави да отговарят винаги на телефонните позвънявания;

     

    • Да се осигури отделен вход за адвокати в сградите на СРС – НО

    и ГО;

     

    6) Да се изгради навес /подвижен/ пред главния вход на СРС (НО и ГО), както и да се възстанови възможността за използване на пейките пред съдебните зали при спазване на противоепидемичните изисквания;

     

    7) Да се извършва пълно и подробно сканиране на всички, намиращи се в кориците на делото, документи с цел привеждане на електронното правосъдие в реално;

    8) Да се въведе възможност за подаване на еднократно заявление по електронен път за създаване на потребителски профил на адвоката в ЕПЕП, който профил да е валиден за всички присъединени към ЕПЕП съдилища и прокуратури;

     

    9)  Да се даде възможност адвокатите да проучват дела, по които не са упълномощени за процесуално представителство, както и да се запознават с актовете на съда предварително, без да са уведомени и получили съответните книжа по делото.

     

    10) Да бъдат периодично информирани съдебните служители и съдиите и да се упражнява постоянен контрол за стриктното спазване на разпоредбите на чл.77 и чл.78 от ПАС във вр. с чл.31 от ЗА.

     

     

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова официално е зам.министър, след като ВСС я освободи като следовател

Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет освободи  Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ и завеждащ …

Ивайло Дерменджиев 1 г. по късно: Два парламента и три правителства се смениха, но ВАдС остава стабилна институция

Точно преди една година новият Висш адвокатски съвет (ВАдС) с председател д-р Ивайло Дерменджиев встъпи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.