Последни новини
Home / Законът / Софийските адвокати настояват СРС да осигури безопасни условия и реално спазване на мерките за К-19

Софийските адвокати настояват СРС да осигури безопасни условия и реално спазване на мерките за К-19

Defakto.bg
Ивайло Данов
Александър Ангелов

Множество са затрудненията пред  столичните адвокати, след като  бе възобновена дейността на съдилищата от софийски съдебен район в условията на извънредна епидемиологична.   Това става ясно от отправената покана на председателя на Софийския адвокатски съвет Ивайло Данов до  председателя на  Софийски районен съд Александър Ангелов, в която апелира да се намери решение, което позволява на защитниците да изпълняват безопасно професионалните си ангажименти.  Сред поставените от адвокатите проблеми са неспазването на физическа дистанция,  насрочване на съдебни заседания в един и същи час, което води до струпване на хора,  наличие само на една регистратура с едно гише, при работа преди въвеждане на извънредното положение на 4 гишета, затруднения, свързани с различния ред за снабдяване на адвокатите с преписи от съдебни протоколи, получаване на съдебни актове, публикуване на интернет страниците на съдилищата на актовете на съда /решения, определения, разпореждания/  и др.

В продължение на общите ни усилия за намиране на разумни решения за отстраняване на трудностите, които адвокатите срещат ежедневно в работата си, с настоящото Ви изпращаме направените обобщения, с молба да се запознаете предварително с тях, като бихме искали да организираме поредица от срещи с ръководството на СРС, на които да обсъдим най-съществените затруднения, които адвокатите от САК срещат  в Софийски районен съд, както и възможностите за тяхното разрешаване„,  казва председателя на САК  в поканата си до Александър Анегелов.

Данов е изпратил на Ангелов всички предложения на софийското адвокатско съсловие за „безопасни“ условия на работа в ситуация на пандемия, като е посочил, че те са  анализирани и обобщени в две основни групи:

 • Част първа включва описание на затрудненията, които адвокатите срещат в ежедневната си работа.
 • Част втора обхваща предложенията на адвокати от САК за разрешаване на затрудненията и подобряване на работата в условията на обявена извънредна епидемиологична обстановка.
 • ЧАСТ ПЪРВА 
 • Селекция на описаните в писмата затруднения, които адвокатите срещат в своята работа по групи: 
  1. Затруднения, свързани с невъзможността за спазване на

  задължителна дистанция между отделните физически лица и респективно опазване на здравето на всички участници в съдебните производства при провеждане на съдебните заседания в съдебните зали по причина непригодността на залите в сградите на СРС – Наказателно отделение и Гражданско отделение – поради недостатъчна площ насамите зали, които да отговарят на изискването да се избягва струпването на много хора в затворено помещение по едно и също време;

   

  1. Затруднения, свързани с насрочването от почти всички

  съдебни състави в един и същи час на няколко съдебни заседания, което е предпоставка за струпването на всички участници в съдебния процес пред съдебната зала в очакване на разглеждане на делата за съответния ден и час;

   

  III. Недостатъчното отстояние както между отделните съдебни зали, така и недостатъчната пространствена площ на коридорите пред залите, често правят невъзможно изпълнението на въведените противоепидемични мерки за избягване на струпването на хора и наложеното еднопосочно движение за целите на превенция от струпване на повече от три човека на един квадратен метър площ;

   

  1. Затруднения в СРС-ГО поради наличие само на еднарегистратура с едно гише, при работа преди въвеждане на извънредното положение на 4 гишета;
   1. Затруднения, свързани с подаването на съдебни книжа и документи по дела в сградата на СРС-НО поради липса на изградена допълнителна обща регистратура по примера на изградената такава в сградата на СРС-ГО, вход откъм ул. „Баба Илийца“;

    

   1. VI. Затруднения при спазване на въведеното със заповед на административния ръководител на СРС еднопосочно движение в коридорите на СРС и организацията за влизане в сградите на съда от гражданите – в това число адвокати и вещи лица;

    

   VII. Липсата на възможност за подаване на заявление за създаване на единен потребителски профил в ЕПЕП по електронен път с цел подаване на документи по електронен път и запознаване с делата чрез отдалечен достъп, предоставен на адвоката, като пълномощник по съответното дело, както и уеднаквяване наизискванията за сканиране в пълен обем на намиращите се в кориците на делото съдебни книжа от всички съдилища;

    

   VIII. Затруднения, свързани с различния ред за снабдяване на адвокатите с преписи от съдебни протоколи, получаване на съдебни актове, публикуване на интернет страниците на съдилищата на актовете на съда /решения, определения, разпореждания/ с цел запознаване на страните и адвокатите с тях, справки и информация за движението на делата по телефон, електронна поща,  при липсата на която възможност се налага лично и нееднократно посещение от адвокатите до сградите на съда и прокуратурата с цел информиране за движението на делата, преписките, актове на СРС и СРП;

    

   IX. Затруднения, свързани с липсата на отделен вход, предвиден само за адвокати, през който в качеството си на пълномощници да имат бърз достъп до съдебните сгради. Липсата на отделен вход е предпоставка за струпването на много хора предцентралните входове на сградите на ГО и НО на СРС, което отново е нарушение на изискването за спазване на дистанция между отделните лица;

    

   1. Затруднения, свързани с неприлагане разпоредбите на чл.77 и чл.78 от ПАС с вр. чл.31 от ЗА от съдебни служители и съдии;

    

   ЧАСТ ВТОРА

    

   Предложения на адвокатите за разрешаване на затрудненията и подобряване на  работата в условия на обявена извънредна епидемиологична обстановка.

    

   • Да се осигури възможност за откриване на минимум още една регистратура в сградата на СРС – ГО.2) Да се осигури възможност за откриване на още една регистратура в сградата на СРС, НО по примера и аналогично на действащата вече такава в сградата на СРС – ГО, вход от ул. „Баба Илийца“;
    • Делата да се насрочват за разглеждане в открито съдебно заседание

    през определен часови интервал, който да е съобразен със сложността и предвидените за извършване процесуално-следствени действия. В един и същи час по възможност да се насрочва по-малък брой дела, респ.само 1 дело;

     

    • Актовете, постановени от различните съдебни състави, да се

    публикуват своевременно и задължително на интернет страницата на СРС, както и да се съдейства по осигуряване на възможност за справка по движението на делата и съдебните актове по подадени от страните и адвокатите молби, чрез отдалечен достъпдо делото, получаване на преписи от съдебни протоколи по електронните пощи на адвокатите и информиране на адвокатите чрез телефонна справка като се задължат деловодителите по състави да отговарят винаги на телефонните позвънявания;

     

    • Да се осигури отделен вход за адвокати в сградите на СРС – НО

    и ГО;

     

    6) Да се изгради навес /подвижен/ пред главния вход на СРС (НО и ГО), както и да се възстанови възможността за използване на пейките пред съдебните зали при спазване на противоепидемичните изисквания;

     

    7) Да се извършва пълно и подробно сканиране на всички, намиращи се в кориците на делото, документи с цел привеждане на електронното правосъдие в реално;

    8) Да се въведе възможност за подаване на еднократно заявление по електронен път за създаване на потребителски профил на адвоката в ЕПЕП, който профил да е валиден за всички присъединени към ЕПЕП съдилища и прокуратури;

     

    9)  Да се даде възможност адвокатите да проучват дела, по които не са упълномощени за процесуално представителство, както и да се запознават с актовете на съда предварително, без да са уведомени и получили съответните книжа по делото.

     

    10) Да бъдат периодично информирани съдебните служители и съдиите и да се упражнява постоянен контрол за стриктното спазване на разпоредбите на чл.77 и чл.78 от ПАС във вр. с чл.31 от ЗА.

     

     

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата иска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по „Барселонагейт“

Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното събрание да снеме имунитета …

Демерджиев внесъл сигнал в прокуратурата срещу кабинета „Петков“ за злоупотреби с помощи за украински бежанци

„В понеделник внесох сигнал в прокуратурата, който касае работата по помощта за украинските бежанци.“ Това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.