Последни новини
Home / Законът / Висшият адвокатски съвет прие новото нарастване на минималните хонорари, с корекции

Висшият адвокатски съвет прие новото нарастване на минималните хонорари, с корекции

Defakto.bg

 

Защитници протестираха с искане за оставка на ВАдС

Висшият адвокатски съвет прие промените в Наредба 1 за определяне на минималните адвокатски възнаграждения, съобщиха оттам. 

Проектът беше публикуван за публично обсъждане на сайта на ВАдС на 16 юни, срокът за обществено обсъждане изтече на 16 юли, направени са общо 71 предложения. На днешното си заседание съветът е обсъдил и взел решение по всяко едно от тях. Някои от предложенията са били приети.

Последните изменения

Въвежда се твърд минимум от 200 лева за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело по вземания до 1000 лева, а за вземания над 1000 лева – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7 (определеният минимум по дела с определяем материален интерес) – чл. 10, т.2 от наредбата.

В момента определеният минимален хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело за малките вземания не е твърда сума, така за взмане до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7.

Друга промяна е в текстовете за защита, процесуално представителство и съдействие по административни дела без определяем материален интерес. В чл. 8, ал. 2, т. 5 се записва, че „в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП, възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност. В останалите случаи на обжалване на решения на Възложителя – 1000 лв.“.

В действащата редакция чл. 8, ал.2, т.5 предвижда за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;

И още. Минималното възнаграждение за дела по Закона за устройството на територията и Закона за кадастъра  имотния регистър става 900 лева, а за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лева (чл. 8, ал.2 т. 1 и 2).

Окончателният вариант на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 1 за определяне на минималните адвокатски възнаграждения ще бъде публикуван на сайта на Висшия адвокатски съвет, заявяват оттам. Измененията трябва да бъдат обнародвани и в „Държавен вестник“, след което влизат в сила.

Поскъпванията остават

Одобреният проект заложи на възстановяване на отменените от две инстанции на Върховния административен съд увеличения от 2014 г. Като за някои дела старите увеличения скачат двойно.

На 8 май петчленен състав на ВАС окончателно отмени сериозното поскъпване на минималните адвокатски хонорари, гласувано от Висшия адвокатски съвет през 2014 г., с основен мотив, че промените не са били подложени на задължителното обществено обсъждане. Тогава се увеличиха хонорарите за развод, бащинство, процесуално представителство.

Произнасянето на българския съд бе предшествано от това на Съда на ЕС в Люксембург. В края на ноември 2017 г. СЕС обяви, че минимална тарифа, определяна изцяло от гилдията на адвокатите, без възможност за „външен“ контрол и преценка на съда, би могла да ограничи конкуренцията. Съдът на ЕС всъщност обявява, че са нужни ясни критерии, по които да се определят минималните размери за адвокатска защита, каквито в момента няма, разчетоха правници.

А съдии започнаха да прилагат директно решението на СЕС и да определят възнаграждения под минимума.

Някои от промените, окончателно одобрени днес (сравнението е с действащата в момента тарифа от 2009 г., на места – с отменените увеличения от 2014 г.):

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори

 • за проучване на дело с даване на мнение по него – от 60 лева на 300 лева ;
 •  за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9“.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела

 • за прекратяване на брак по исков ред – от 500 лв. на 600 лв, а за развод по взаимно съгласие – от 300 лв. на 400 лв. – същата е и отменената промяна през 2014 г.;
 • за бащинство и оспорване на бащинство – от 250 лв. на 600 лв. – при промяната през 2014 г. минимумът е въведен на 500.
 • за други неоценяеми искове – от 150 лв на 600 лв.  – увеличението е двойно спрямо 2014 г., когато то е било 300 лв.
 • за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – от 200 лв. на 500 лв.  – през 2014 г. увеличението е било на 300 лв..
 • по дело за издръжка – от  100 лв. на 300 лв. – това е и увеличението от 2014 г.
  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес
 • при интерес до 1000 лв. – от 100 лв. на 300 лв.  – това е увеличението от 2014 г.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – от 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв. на 300 лв. плюс 7 % – запазват старото увеличение;
 •  при интерес от 5000 до 10 000 лв. – от 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв. на 580 лв. плюс 5 % – същото увеличение;
  Ново е – при защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
  За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела – измененията до едно повтарят промените от 2014 г.:
 • при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7% за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5% за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3% за горницата над 1 000 000 лв.“
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 1 000 000 лв.“

За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението от  100 лв. става 200 лв, а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – от 150 лв. на 300 лв. – старото увеличение.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – от 250 лв. на 400 лв
 • до 5 години лишаване от свобода – от 300 лв. на 600 лв.  – през 2014 г. е 500 лв.;
 • до 10 години лишаване от свобода – от 500 лв. на 1000 лв. – било е 800 лв.;
 • до 15 години лишаване от свобода – от 800 лв. на 1500 лв. – старото увеличение;
 • над 15 години лишаване от свобода – от 1200 лв. на 2000 лв.  – същото увеличение;
 • доживотен затвор – от 1800 лв на 4000 лв. –  било е 3000 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство –  от 300 лв. на 500 лв;
 • за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – от 200 лв.  на 600 лв. –  било е 400 лв
 • за проучване на дело без участие в наказателното производство – от 100 лв. на 300 лв.

И ред други.

Защитници бяха предложили да се премахнат задължителните минимални адвокатски възнаграждения за учредяване и регистриране на еднолични търговци, събирателно и командитно дружество, ООД, АД, кооперативно сдружение, жилищно-строителна кооперация, фондация и сдружения с нестопанска цел. Да няма регламентиран минимум и за изготвяне на книжа за вписване в  Търговския регистър на промени по техните партиди. И сочеха, че че наличието на задължителни минимуми за тези услуги, които се извършват не само от адвокати, просто ще пренасочи гражданите към представители на други професии.

Имаше и предложение за тотална преработка на наредбата, като минимумите да не са фиксирани суми или проценти на фиксирана основа, а да са обвързани с месечните възнаграждения на съдиите, депутатите, минималната работна заплата и др. обществено обективни критерии. Както и за отпадане на авансовото заплащане на адвокатските възнаграждения.

Ред адвокатски колегии бяха изцяло за предложенията на ВАдС.

Протестът

Междувременно адвокати от инициативен комитет „За промяна“ излязоха на протест днес с искане за оставка на  на Висшия адвокатски съвет. Протестиращите са от  колегиите в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград и Смолян, както и адвокати от София.

Протестът се проведе от 10.00 ч. пред Центъра за обучение на адвокати в София, а по същото време там имаше и заседание и на Висшия адвокатски съвет.

Исканията на протеста са за оставка на председателят на ВАдС Ралица Негенцова и насрочване на предсрочни избори за ръководството на гилдията.

Колеги, радвам се, че се събрахме, за да покажем, че ни има. Когато цяла България иска върховенство на закона, има един отсъстващ – Висшият адвокатски съвет. Не може повече да се търпи, ние искаме тяхната колективна оставка. Кой по-добре от нас знае какво е върховенство на закона? Без нас няма как да се случи ефективна съдебна реформа. Призовавам членовете на ВАдС да дойдат при нас и да обсъдим тези въпроси. Има и друг отсъстващ – Софийската адвокатура. Колеги от цялата страна са тук, а тези от Софийската адвокатура са двама или трима„, заяви адвокат Явор Димитров, който е и един от координаторите на инициативния комитет.

Сред множеството бе и адв. Николай Хаджигенов, както и адвокат Минчо Спасов.  Елена Радева – председател на контролния съвет на Смолянската колегия, призова да се образува дисциплинарно производство срещу Негенцова, която е длъжна, но не е изпълнила решение на Общото събрание на адвокатурата, каза тя.

В сряда сериозно представителство на адвокатските колегии от страната  след 5-часова среща в съвета подкрепиха Ралица Негенцова и Висшия адвоктаски съвет.  От общо 27 колегии бяха дошли представителите на 16  Адвокатски съвета –   Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, София, Силистра, Стара Загора, Търговище, Ямбол.

15 от 16 -те председатели на АС заявиха категорично, че не е  време за оставки.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eleven + 12 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.