Последни новини
Home / Актуално / КС, единодушно: Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат проверявани, разследвани, обвинявани, подслушвани (допълнена)

КС, единодушно: Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат проверявани, разследвани, обвинявани, подслушвани (допълнена)

Defakto.bg

Докато заемат постовете, всяка репресия и посегателство срещу тях са недопустими

Единодушно, Конституционният взе решение по Дело 1 от 2020 г. Конституционните съдии са категорични – докато са на постовете си, спрямо президента и вицепрезидента не могат да се извършват извънпроцесуални и процесуални действия, свързани с реализиране на наказателна репресия. Те не могат да са обект на проверки и разследвания, не могат да им се повдигат обвинения, не могат да бъдат подслушвани, следени и изобщо да се прилагат специални разузванателни средства спрямо тях.

Дело 1 е по искането на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване на чл. 103 от основния закон, свързан с имунитета на президента и на вицепрезидента. Питанията бяха отправени в началото на годината, когато прокурорският пресцентър вече пускаше записи от СРС с „предполагаемото участие“ на президента Румен Радев.

Дойде и насред започнатите от държавния глава консултации за конституционни промени, включително за прокуратурата.

Делото бе допуснато до разглеждане през март,  след като по покана на докладчика Мариана Карагьозова-Финкова Гешев отстрани „недостатъците“ в питанията си. Трима конституционни съдии тогава останаха на „особено мнение“ и обявиха за недопустимо  абстрактно тълкуване на основния закон без конкретен повод и разумен въпрос. Още повече, че прокуратурата не е страна в процедурата за импийчмънт на президента и вицепрезидента. Мнозинството обаче прецени друго.

Текстът на Конституцията, чието разясняване иска Иван Гешев, гласи:

Чл. 103.
(1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.
(4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване. 

Въпросът за неотговорността на държавния глава и на вицепрезидента, включително и по граждански претенции срещу тях, вече е обсъждан през годините, а КС е бил категоричен – докато са на поста, тя е абсолютна. Казус бе възникнал с вицепремиера Тодор Кавалджиев, от когото бе направен опит да се търси отговорност за обида и клевета.

Но питането на Иван Гешев бе далеч по-амбициозно – главният прокурор се интересуваше включително дали може да образува и „държи на трупчета“ дела срещу президента, до изтичането на мандата. Една позната схема.

Въпросите на Иван Гешев след „писменото уточнение“

В последния си вариант въпросите на главния прокурор звучат така:

  1. Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“, използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа „Престъпления против Републиката“, Раздел I „Измяна“ от Особената част на Наказателния кодекс ?
  2. Каква е разликата между използваните в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ като основания за ангажиране на отговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на техните функции ?
  3. Понятията „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, използвани в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, включват ли в съдържанието си и извършване на престъпления извън съставите на Глава първа „Престъпления против Републиката „от Наказателния кодекс ?
  4. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се само до действия с процесуален характер ?
  5. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, включва ли забрана да бъде образувано наказателно производство, когато се открият данни за евентуална престъпна дейност на президента и вицепрезидента?
  6. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана за извършване на действия с процесуален характер по вече образувано наказателно производство, по което се разкрият данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента?

Отговорите на Конституционния съд

12-те съдии заявяват, че понятието „държавна измяна“ – едно от основанията за стартиране на импиймчмънта, винаги е свързано с престъпление, като става дума за престъпление срещу републиката по НК, а не само за раздела за „измяна“. Докато „нарушението на Конституцията“ може да е престъпление, но може и да не е. Примерно в този обхват би попаднал и отказ на държавния глава да пусне за обнародване закон, върху който той е налагал вето, незачетено от парламента.

Във всички случаи обаче процедурата за търсене на отговорност на президента, която тръгва от Народното събрание и приключва в Конституционния съд не е наказателна, а има политически характер. Едва ако КС прецени, че повдигнатите от 160 депутати обвинения са основателни, той прекратява мандата на президента или вицепрезидента и, ако иде реч за „държавна измяна“,  изпраща материалите на главния прокурор (както предвижда Законът за КС).

По особено интересуващите главния прокурор Гешев въпроси за забраната за възбуждане на наказателно преследване срещу държавния глава и конкретните й измерения, най-общо, конституционните съдии му поясняват следното.

Забраната се свежда както до процесуални (по НПК), така и до извънпроцесуални действия – като проверка по Закона за съдебната власт, използване на специални разузнавателни средства от службите за защита на сигурността и прочее. В тази връзка президентът и вицепрезидентът не могат да са обект на каквито и да е посегателства срещу тяхната лична сфера, включително да бъдат проверявани, подслушвани, следени, разследвани – което означава и разпитвани, обискирани, а домовете и кабинетите им претърсвани. В никакъв случай не могат да бъдат обвинявани. От питането на главния прокурор се разбираше, че той е привърженик на тезата, че забраната е само за повдигане на обвинение срещу държавния глава.

Разбира се, разтълкува КС, при налични данни за извършено престъпление от един от двамата, разследване може да бъде образувано, но стигне ли то по какъвто и да е начин до сферата на президента и вицепрезидента, стопира. Класически пример е пътно-транспортно произшествие, довело до смърт или тежки наранявания, когато наличието на престъпление е очевидно и разследването му изисква незабавни действия.

Тълкуването на основния закон в този му аспект е полезно и необходимо, за да няма оправдания за неясноти, спорни въпроси и прочее за имунитета на държавния глава, както и конфузни ситуации с опити той да бъде „преодолян“, смятат конституционни съдии. Цялото тълкуване бе недопустимо, а излизането му провокира повече въпроси, защото Конституцията в тази й част бе пределно ясна, заявяват пък други юристи.

Диспозитивът на решението – едно към едно

1По въпрос първи от тълкувателното питане – Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“, използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа „Престъпления против Републиката“, Раздел I „Измяна“ от Особената част на Наказателния кодекс ?

Съдържанието на понятието „държавна измяна“ по чл. 103, ал. 1 от Конституцията не е тъждествено със съдържанието на понятието „измяна“ по смисъла на Раздел IГлава първа от Особената част на Наказателния кодекс. Като „държавна измяна“ следва да бъдат разбирани и други престъпления против Републиката, които държавният глава би могъл да осъществи при изпълнение на конституционно възложените му функции.

2. По втори въпрос от тълкувателното питане – Каква е разликата между използваните в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ като основания за ангажиране на отговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на техните функции ?

Понятието „държавна измяна“ винаги изисква осъществяването на съставомерна престъпна дейност против Републиката.

Понятието „нарушение на Конституцията“ обхваща нарушения при изпълнение на функциите на президента или вицепрезидента, които нямат престъпен характер, както и такива, които са съставомерни деяния.     

Конкретната преценка, дали „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“ обосновават отговорност на президента или вицепрезидента се прави единствено от Народното събрание, което  само̀  решава дали да повдигне обвинение и след това – от Конституционния съд, когато упражнява правомощието си по чл.103, ал.3 от Конституцията.

3. По трети въпрос от тълкувателното питане – Понятията „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, използвани в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, включват ли в съдържанието си и извършване на престъпления извън съставите на Глава първа „Престъпления против Републиката “ от Наказателния кодекс ?

Понятието „държавна измяна“ не включва в съдържанието си извършване на престъпление извън съставите на престъпленията против Републиката.

Понятието „нарушение на Конституцията“ може да включва в съдържанието си и извършване на нарушения, които са престъпления, но различни от престъпленията против Републиката.

4. По четвърти въпрос от тълкувателното питане  –  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се само до действия с процесуален характер?

Възбуждането на наказателно преследване е дейност на органите на досъдебното производство по формулиране на твърдение срещу конкретно лице, че е извършило конкретно престъпление.

Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията означава, че срещу президента и вицепрезидента не могат да бъдат извършвани действия с процесуален и извънпроцесуален характер, които могат да доведат до реализиране на наказателна отговорност и които пряко засягат техните лични права и свободи.

5. По въпрос пети от тълкувателното питане – Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, включва ли забрана да бъде образувано наказателно производство, когато се открият данни за евентуална престъпна дейност на президента и вицепрезидента ?

При откриване на данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента забраната да бъде възбудено наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство.

Но категорично препятства каквато и да е репресия или посегателство срещу двамата, включително извършването на обиски, претърсвания, изземвания, викане на разпит и т.н., подчертаха конституционни съдии.

6. По шести въпрос от тълкувателното питане –  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана за извършване на действия с процесуален характер по вече образувано наказателно производство, по което се разкрият данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента ?

По вече образувано наказателно производство имунитетът на президента и на вицепрезидента изключва извършването на такива процесуални действия, които са насочени срещу тях  и пряко засягат техни лични права и свободи.

Други действия по разследването могат да бъдат извършвани без ограничение.

Пълният текст на решението тук.

About Елена Енчева

Проверете също

Крум Зарков: Сглобката разпредели точно „антикорупционните“ комисари – един на ГЕРБ, един на ППДБ и един на ДПС

„Новият антикорупционен орган ще е политизирана и неефективна институция“ – това написа във „Фейсбук“ бившият …

Идната седмица тръгват дела на Настимир Ананиев срещу Слави Трифонов за клевета и на СРП срещу Костадин Костадинов

Coфийcĸи paйoнeн cъд e нacpoчил  наказателното  дeлa зa ĸлeвeтa, кoето дeпyтaтът  oт  „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“ Hacтимиp …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen + 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.