Последни новини
Home / Законът / „Емблематичният“ Васил Маникатов излиза на свобода

„Емблематичният“ Васил Маникатов излиза на свобода

Defakto.bg

Предсрочно условно освобождаване за Васил Маникатов постанови Софийският апелативен съд. Маникатов излежава 23-годишна присъда, от която са останали 3 години и 20 дни. В този срок от 3 години спрямо него е постановено изпълнението на пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“. Наказанието от 23 години е кумулация (обединение) между 15-годишна присъда, произнесена в Гърция, и 8-годишна, четена у нас.

Васил Маникатов, наречен навремето от медии „емблематичен наркобос“, се прочу и покрай „войната“ на някогашния вътрешен министър Цветан Цветанов срещу съда, като бе използван в атаките му конкретно срещу Мирослава Тодорова от СГС. Като министър Цветанов през 2012 г. бе обвинил Тодорова, че  „обслужва“ организираната престъпност, тъй като станала причина за условното предсрочно освобождаване на Маникатов, забавяйки мотивите по присъда срещу него. Впоследствие фактите опровергаха Цветанов – оказа се, че „емблематичният“ Маникатов е излязъл на свобода, тъй като е излежал предна присъда от 9 г. затвор, от която е приспаднат срокът на предварителното задържане и още около две години за положения труд в затвора. А прокуратурата не е поискала от съда „задържане под стража“ заради висящото му дело.

Тодорова бе осъдила Маникатов на 8 г. затвор за участие в наркоканал в затвора при условията на опасен рецидив.

В началото на 2018 г., когато той бе направил опит за условно предсрочно освобождаване стана ясно, че това наказание вече е излежано, а другата българска присъда от 8 г. не е при опасен рецидив.

Сега тричленен състав на Апелативен съд – София (САС) с председател Николай Джурковски и членове Александър Желязков и Емилия Колева оконтачелно постановява той предсрочно да напусне затвора.

Съобщението на САС:

„Със свое определение от 31.07.2020 г. отмени протоколно определение  на СГС от 24.06.2020 г., с което е оставена без уважение молбата на Васил Маникатов за постановяване на условно предсрочно освобождаване от изпълняваното към момента наказание лишаване от свобода за срок от 23 години.

САС постанови условно предсрочно освобождаване на осъдения Маникатов от изтърпяване на останалата част от общото наказание лишаване от свобода в размер на 23 години, като му определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието с остатък към датата 13.07.2020 г. – 3 години 00 месеца и 20 дни. По отношение на Маникатов е постановено изпълнението на пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 3 години.

На първо място САС е приел, че към датата 13.07.2020 г. лишеният от свобода Васил Маникатов е изтърпял всичко 19 години, 11 месец и 10 дни, като неизтърпеният остатък от наказанието е 3 години, 0 месеца и 20 дни. С оглед на това е счетено, че е налице формалната предпоставка на чл. 70 ал.1 т.2 от НК, изискваща периодът на фактическото изтърпяване на наказанието лишаване от свобода да не е по-малък от 2/3 от размера на наложеното наказание.

На следващо място САС е счел, че данните по делото безпротиворечиво и еднозначно сочат, че към настоящия момент с поведението си осъденият Васил Маникатов е дал достатъчно по обем и съдържание доказателства за своето поправяне.

Този извод /че към момента поправянето и превъзпитанието на Маникатов е завършено и пълно/ се основава най-вече на констатациите и становищата в доклада на ИСДВР ЗО „Казичене“ Антоанета Страхилова, че е осъществена материалната предпоставка за прилагане на УПО, тъй като са налице достатъчно доказателства за успешно провеждана и приключила корекционна работа, вследствие на което е понижена в достатъчна степен оценката на риска от последващо осъждане и същата е с ниски стойности и тъй като целите и задачите, заложени в индивидуални план на присъдата, са изпълнени в тяхната цялост.

Този извод на апелативния съд се основава и на положителното становище относно молбата на Маникатов за условно предсрочно освобождаване, изразено от инсп. Замфир Драганов – НС ЗО „Казичене“, в което изрично е отбелязано, че наказанието е постигнало своята възпитателна роля спрямо лишения от свобода. В това становище е предложено при условно предсрочно освобождаване на осъдения Маникатов да бъдат наложени пробационни мерки.

Изводът на САС, че корекционният поправително-възпитателен процес спрямо осъдения вече е приключил, се основава и на показанията на служители на затвора София, работили с осъдения Маникатов в ЗО „Казичене“, а именно – свидетелите Антоанета Страхилова, Замфир Драганов, Свилен Апостолов и Илиана Димитрова. Разпитани пред въззивния съд, всички те еднопосочно и непротиворечиво заявяват, че Маникатов се е поправил – св. Страхилова счита, че към момента няма какво повече да се работи с него, тъй като той е дал достатъчно доказателства за поправяне на поведението си; св. Драганов сочи, че възпитателната дейност с него се е изчерпала и е приключила; св. Апостолов счита, че при него е приключил процесът на превъзпитание и че всичко останало ще бъде излишно, както и че целите и задачите по последния  препланиран план на присъдата са изпълнени; – св. Димитрова също счита, че възпитателният процес по отношение на осъдения Маникатов е приключил.

От особено съществено значение за обосноваването на извода за поправянето на осъдения Маникатов, апелативният съд е преценил обстоятелствата относно положителната му трудова характеристика по време на изтърпяване на наказанието и многократното му награждаване, включително и с домашен отпуск /през 2016 г. – веднъж с 2 денонощия и веднъж с 3 денонощия; през 2017 г. – два пъти по 5 денонощия и веднъж с 2 денонощия; през 2018 г. – веднъж с 5 денонощия и веднъж с 3 денонощия; през 2019 г. – веднъж с 4 денонощия и веднъж с 5 денонощия/, като по време на ползването на всичките тези награди не е допуснал нито едно отклонение или нарушение.

Въззивният съд е преценил всички установени по делото факти относно поведението на осъдения Маникатов като достатъчно показателни за настъпила трайна и необратима промяна в мисленето, нагласите и вижданията му в положителна насока. А това е дало основание да се приеме, че към настоящия момент поправянето на Маникатов е завършено и пълно, респ. че осъденият е дал достатъчно доказателства за поправянето си.

В частност предвид данните за отсъствието на проблемни зони при корекционното въздействие и значително намаленият /в ниски стойности/ риск от рецидив, както и с оглед на отчетените необратими положителни резултати от проведената поправително-възпитателна дейност и приключилия корекционно-възпитателен процес САС е направил несъмнен извод, че към момента е налице действително поправяне на Маникатов.

По тези съображения и след като е приел, че са налице всички предпоставки по чл. 70 ал.1 от НК за постановяване на предсрочно условно освобождаване по отношение на осъдения Васил Маникатов, съставът на САС е намерил молбата му за основателна.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване.“

 

About De Fakto

Проверете също

Йорданова: Увеличението на заплатите в ГДО и ГДИН може да е факт още от 1 юли при план за ефективна реформа

Заплатите в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) могат да …

Трима младши прокурори встъпиха в длъжност в Районна прокуратура – Варна

  Димитрин Василев, Йоан Михайлов и Николай Налбантов встъпиха в длъжност като младши прокурори в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.