Последни новини
Home / Законът / Проект на МП предлага: Нови и разширени права за непълнолетните участници в наказателния процес

Проект на МП предлага: Нови и разширени права за непълнолетните участници в наказателния процес

Defakto.bg

Министерството на правосъдието предлага да се разширят правата на

Делата, по които обвиняемият е непълнолетен, да се разглеждат с предимство, от съдии, притежаващи специална подготовка в сферата на правата на детето и при закрити врати, освен ако непълнолетният не поиска публично разглеждане.

Това предвиждат част от измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието днес.

С проектозакона се въвеждат разпоредбите на директива относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и изискванията на директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Предлага се задължително изготвяне на личностна характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата, продължаване на образованието, обучение и ефективното реинтегриране в обществото.

Предвидени са редица допълнителни права, а именно: родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за непълнилетния обвиняем, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в негов най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство и в действията по разследването на досъдебното производство. Предвиден е и медицински преглед при задържане,  установяване на личностните особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.

Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 г. лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Изключения от това правило ще са допустими само ако на разпита са присъствали родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист.

Редуцирани са и  сроковете при задържане на непълнолетния,  като явяването му пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 ч. за довеждането му.

Чрез въвеждането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления се разширява списъкът с процесуални права на пострадалите и се ограничава възможността за провеждането на повторения или допълнителния им разпит като свидетели.

Създава се нова уредба за „свидетел със специфични нужди от защита“. Тя предвижда разпитът на такъв свидетел да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция. Ако това няма да затрудни сериозно наказателното производство, разпитът ще се извършва: в подходящо помещение, в присъствието на педагог или психолог и от един и същи разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. В случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност разпитът може да се извърши от лице от същия пол като пострадалия по негово искане.

С публикувания законопроект се предлагат изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Създава се изцяло нова глава, която да урежда процедурата за извършване на индивидуална оценка на пострадалите. Тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление. Целта е да се установи наличието на специфични нужди от защита и да се определят мерките, които да бъдат предприети спрямо пострадалия. Процедурата трябва да се основава на обективни критерии, като при оценката се вземат предвид видът и характерът на престъплението и

обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост, образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености.

Дава се възможност да получат подпомагане по реда на закона и членовете на семейството на пострадалия (съпругът, съпругата, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица), който са претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер.

About De Fakto

Проверете също

Гл. прокурор Иван Гешев обсъжда в Израел противодействието на тероризма и проявите на антисемитизъм

Делегация на прокуратурата на България, водена от главния прокурор Иван Гешев, е на работно посещение …

Съдът прекрати делото за хулиганство на прокурора Георги Асенов поради липса на извършено престъпление

Прокурорът от Върховна касационна прокуратурата Георги Асенов не е извършил  престъплението хулиганство и повреждане на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1 × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.