Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Обезщетението за закъснял или отменен полет може да се изисква в национална валута по местоживеене

Съдът на ЕС: Обезщетението за закъснял или отменен полет може да се изисква в национална валута по местоживеене

Defakto.bg

Пътник с отменен или много закъснял полет може да изисква изплащане на предвиденото в правото на ЕС обезщетение в националната валута по неговото местоживеене
Отказът на такова плащане би бил несъвместим с изискването за разширително тълкуване на правата на пътниците във въздушния транспорт, както и с принципа на равно третиране на увредените пътници. Това обяви днес Съдът на ЕС по дело C-356/19 Delfly/Travel Service Polska sp. z o.o.

Случаят

Г-жа Х има потвърдена резервация в авиокомпания Travel Service, установена във Варшава (Полша), за полет, който ѝ позволява да се придвижи от град А, намиращ се в трета страна, до град Б, намиращ се в Полша. На 23 юли 2017 г. тя се явява своевременно на гишето за регистрация за посочения полет. Полетът закъснява с повече от три часа. По делото не е установено, че в третата страна на заминаването г-жа Х е получила облаги, обезщетение или помощ.
Г-жа Х, която има право на обезщетение в размер на 400 EUR на основание на Регламента относно правата на пътниците във въздушния транспорт1, цедира вземането си на Delfly, установено във Варшава дружество. Delfly сезира Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (Варшавски столичен районен съд, XV търговско отделение, Полша) с искане да осъди Travel Service да му изплати сумата от 1698,64 PLN, която по обменния курс, определен от полската централна банка в деня на предявяване на иска за обезщетение, се равнява на 400 EUR.
Travel Service моли искът за обезщетение да бъде отхвърлен, тъй като по-специално, в разрез с националните правни норми, цената му е посочена в неправилна валута, а именно в полски злоти (PLN), а не в евро.

Питането на съда

Полският съд решава да сезира Съда с преюдициално запитване.  Той иска да установи дали в съответствие с Регламента относно правата на пътниците във въздушния транспорт пътник с отменен или много закъснял полет или негов правоприемник може да изисква изплащане на размера на посоченото в тази разпоредба обезщетение в националната валута, която е законно платежно средство по неговото местоживеене, поради което регламентът не допуска правна уредба или съдебна практика на държава членка, по силата на която искът, предявен за целта от такъв пътник или негов правоприемник, се отхвърля единствено поради това че цената му е посочена в тази валута.

Решението

В днешното си решение Съдът припомня най-напред, че основната цел, преследвана от регламента, се изразява в осигуряването на високо равнище на защита на пътниците. От това следва, че разпоредбите, с които се предоставят права на пътниците във въздушния транспорт, трябва да се тълкуват разширително. Според Съда изискването правото на обезщетение за вредите, каквито представляват сериозните смущения във въздушния транспорт на пътници, да зависи от условието обезщетението да бъде изплатено на
увредения пътник в евро, като се изключи всякаква друга национална валута, би довело до ограничаване на упражняването на това право, поради което би накърнило необходимостта от разширително тълкуване.
След това той отбелязва, че регламентът се прилага за пътниците, без да ги разграничава по гражданство или местоживеене, като релевантен е критерият относно мястото, на което се намира летището, от което тези пътници заминават. Поради това пътниците, които имат право на обезщетение, трябва да се считат за намиращи се в сравнимо положение, тъй като получават стандартизирано и незабавно обезщетение за подлежащата на обезщетяване вреда съгласно регламента.
Така налагането на условие, по силата на което размерът на обезщетението, предвидено в регламента, което увреденият пътник или негов правоприемник е поискал, би могъл да се изплати само в евро, като се изключва валутата, която е законно платежно средство в определена държава членка извън еврозоната, може да доведе до разлика в третирането на увредените пътници или техните правоприемници, без да може да бъде изтъкнато обективно оправдание за такава разлика в третирането.
Съдът приема, че би било несъвместимо с изискването за разширително тълкуване на правата по регламента на пътниците във въздушния транспорт, както и с принципа на равно третиране на увредените пътници и техните правоприемници, да се откаже на пътник с право на обезщетение на основание на регламента, възможността да изисква изплащане на размера на обезщетението в националната валута, която е законно платежно средство по неговото местоживеене.
Накрая, Съдът уточнява, че изплащането на размера на дължимото обезщетение в националната валута, която е законно платежно средство по местоживеенето на съответните пътници, предполага по необходимост конвертирането на еврото в тази валута. В това отношение, тъй като регламентът не съдържа никакви индикации, редът и условията за конвертиране, включително определянето на приложимия обменен курс, остават в обхвата на вътрешното право на тези държави членки при спазване на принципите на еквивалентност и ефективност.
Така Съдът стига до извода, че пътник с отменен или много закъснял полет или негов правоприемник може да изисква изплащане на размера на обезщетението, посочено в регламента относно правата на пътниците във въздушния транспорт, в националната валута, която е законно платежно средство по неговото местоживеене, поради което този регламент не допуска правна уредба или съдебна практика на държава членка, по силата на които искът, предявен за целта от такъв пътник или негов правоприемник, се отхвърля единствено поради това че цената му е посочена в тази национална валута.

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.