Последни новини
Home / Законът / Съдии с нов призив: Спрете внедряването на единната система или ние ще откажем да я прилагаме!

Съдии с нов призив: Спрете внедряването на единната система или ние ще откажем да я прилагаме!

Defakto.bg

Нов призив да спре внедряването на Единната информационна система (ЕИСС), докато нейните недостатъци не бъдат отстранени, отправят магистрати към ВСС.

Този път това става с декларация на съдии от Софийския районен съд (СРС), най-големият в страната. Те се обръщат към кадровиците след взетите решения на Съдийската колегия от 1 септември, предвидили сезиране на Пленума на съвета с искане за отлагане на внедряването поне за натоварените СРС и СГС. Както Де факто писа, в дневния ред на Пленума за 14 септември обаче такава точка няма, в същото време внедряването на системата за столичните районен и градски съд, както и за ВКС, е насрочено за 14 септември.

В декларацията си районните съдии заявяват включително, че ако внедряването не бъде отложено, те няма да прилагат системата, за да гарантират правосъдие на гражданите.

На проведен вчера Пленум на ВКС с решение по темата са излезли и върховните съдии. Те ще предложат също на ВСС да отложи внедряването на системата за Върховния касационен съд, както и председателят им Лозан Панов да сформира работна група,  която да подпомага работата на „Информационно обслужване“ АД при доразвиването на системата. По неофициална информация решението е гласувано само с 1 „против“.

В понеделник Панов ще предложи включването на допълнителна точка за ЕИСС в дневния ред на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Публикуваме декларацията на съдии от Софийския районен съд:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от съдии от Софийския районен съд

Относно: Внедряване и работа с ЕИСС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Силно сме обезпокоени от намерението на ВСС да внедри т.нар. Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), която към настоящият момент не е нито напълно готова, нито може да обслужи нуждите на който и да било съд – от най-малкия до най-големия.

На 08.09.2020 г. и 09.09.2020 г. в сградата на Софийския районен съд (СРС) служители на разработчика „Информационно обслужване“ АД демонстрираха част от функционалностите на информационната система, както и част от действията, които районните съдии ще извършват ежедневно. Впечатленията ни от системата, дори без възможност към настоящия момент да сме я ползвали в реална среда, са следните:

  1. Още в самото начало служители на разработчика имаха затруднения за стартиране на системата, като на екрана няколкократно се изписваше съобщение за грешка.
  2. Никой от служителите не успя да обясни дали и как системата би работила, респ. с каква скорост, забавяне и пр., ако едновременно към сървъра постъпват множество заявки от потребители, което практически би се осъществявало ежедневно в работата на СРС. А когато една система е централизирана, това изисква и отговор на глобалния въпрос за възможностите на системата да работи при пълна натовареност, произтичаща от ежедневната работа на съдилищата.
  3. Противно на изложеното в заседанието на СК на ВСС на 01.09.2020 г., интерфейсът не е съществено опростен, липсват подходящи бързи бутони. За издаването на заповед за изпълнение на парично задължение се изискват 31 действия (стъпки, т.нар. кликове), а за качването на друг акт – 21 действия. Ако по едно заповедно производство се налага освен издаването на заповед за изпълнение, така и на разпореждане по чл. 413 ГПК за частично отхвърляне на заявлението, а евентуално и на изпълнителен лист по чл. 417 ГПК, то математически действията биха надминали 50. Дори на обучен служител на разработчика генерирането само на една заповед за изпълнение отне значително време. В деловото ежедневие на съдиите обаче се издават стотици актове дневно. Това поставя неизбежно болезнения въпрос за фактора време при работата на всеки отделен съдия, и то за действия вън от далеч по-сложната и времеемка правна преценка относно предпоставките за издаване на заповедта за изпълнение, респ. отхвърляне на заявлението. Проблемите са аналогични и в другите видове съдебни производства.
  4. Дори при запазване на настоящия модел на работа текущият доклад по делата ще бъде многократно увеличен, тъй като всяко действие ще изисква подписване от съдията с КЕП, включително елементарни разпореждания по движението на делото. Това ще затрудни не само работата на всеки отделен съдия, но и на множество съдебни служители – секретари, деловодители и т. н. Логично е, че когато законът задължи съда да издава актовете си само в електронна форма, те следва да са подписани с електронен подпис. Намираме, че за оптимизация на дейността до рамките на разумното е необходима поне възможност за множествено подписване, каквато към настоящия момент изобщо не е предвидена.
  5. На многото поставени от съдиите въпроси служителите на разработчика въобще не могат да предоставят конкретен отговор или задоволително обяснение.

Считаме, че понастоящем ЕИСС не отговаря на поставените цели – адекватно въвеждане на електронното правосъдие и облекчаване на дейността на съдилищата.

Изразяваме пълна подкрепа за становищата на колегите от другите съдилища, посочили множеството недостатъци,  констатирани при практическата работа с ЕИСС. Със съжаление констатираме, че голяма част от тях въобще не са били взети предвид.  

Недостатъците са толкова съществени, че създават опасност за работата на съда като цяло, доколкото не са обмислени всички възможни хипотези, а елементарни действия се извършват по излишно усложнен начин, който не е съобразен със спецификата на работа на съдиите и служителите, както и с тяхната ежедневна натовареност.  ЕИСС предопределя  бъдещия начин на работа и натоварването на съдиите и служителите, а прибързаното, необмислено и несъгласуваното ѝ въвеждане ще донесе повече вреди за съдебната система, гражданите и организациите, и ще саботира идеята за електронно правосъдие, която ние подкрепяме и ще отстояваме.

Намираме, че абсолютна предпоставка за въвеждането на системата е тя, най-малкото, да бъде значително подобрена и съобразена със спецификата на работния процес и натовареността на съдиите и служителите на съдилищата в страната. Подходяща, макар и начална основа за подобряване на ЕИСС се съдържа в препоръките на Апелативен съд-Бургас. Техният широк обхват е още един пример за съществените дефицити на ЕИСС. Към тях трябва да се добавят още редица, при това съществуващи при досегашните системи, функционалности като директно изпращане на актовете на съда на електронен адрес на страната, използване на типзирани редактируеми проекти на съдебни актове, както и визираното по-горе множествено подписване и др.

Считаме, че визираните по-горе и дадените и от редица други колеги препоръки следва да се доразвият от назначена от ВСС комисия в състав съдии и служители – представители на апелативните райони, които да обобщят и изготвят подробни стъпки за подобряване на системата, съвместно с екипите от ИО, които са разработили  ЕИСС. Впоследствие, след вземане становищата на професионалната общност, същата комисия следва да потвърди, че необходимите действия са извършени. При вземане на бързи и адекватни решения от ВСС това би могло да стане и преди 01.01.2021 г.

В противен случай ние бихме били поставени пред избор между изпълнението на правораздавателните си функции или самоцелното обслужване на една информационна система.

Заявяваме, че експерименти с работните процеси и работния капацитет на съдиите не бива да се правят. Съдебните служители също не трябва да бъдат поставяни в невъзможни условия за работа и принуждавани да напускат.

Ето защо предлагаме да вземете решение, с което да спрете внедряването и използването на ЕИСС до отстраняване на недостатъците ѝ. Дотогава навсякъде, където е внедрена ЕИСС, би могло да се спре въвеждането на новопостъпващите дела в нея, освен ако ОС на съответния съд не приеме различно решение. Новите дела да се въвеждат в старите системи, което ще осигури нормалната работа на съдилищата. Работата с вече въведените дела в ЕИСС пък ще даде възможност да се идентифицират проблемите и проследят решенията им в реална среда.

Ако ВСС не се съобрази с разумните призиви на съдилищата от всички инстанции, с цел осигуряване на гражданите на качествено и своевременно правосъдие, съдиите ще бъдем принудени да откажем да прилагаме ЕИСС, докато тя не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото и съществуващите деловодни системи.

P.S. При внасянето й в деловодството на ВСС под декларацията се бяха подписали 130 съдии.

About De Fakto

Проверете също

Кьовеши назначи двама български кандидати за европейски прокурори, отхвърли един

Европейската прокуратура(ЕППО) съобщи в понеделник,  че е назначила още двама представители от България и по …

Пленумът на ВСС одобри тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2024 – 2026 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two − 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.