Последни новини
Home / Законът / Ген. адвокат: Директната връзката с таксиметров шофьор чрез мобилно приложение, е услуга на информационното общество

Ген. адвокат: Директната връзката с таксиметров шофьор чрез мобилно приложение, е услуга на информационното общество

Defakto.bg

Според генералния адвокат Maciej Szpunar  услуга, при която клиентите се свързват директно с таксиметровите шофьори посредством мобилно приложение,  представлява услуга на информационното общество.  Тази услуга не трябва да се свързва неразривно с таксиметровата транспортна услуга по такъв начин, че да представлява част от нея.

 

Фактите

S.C. Star Taxi App SRL е дружество, установено в Букурещ (Румъния), което използва приложение за смартфони, свързващо директно ползвателите на таксиметрови услуги с водачите на таксиметрови автомобили. Това приложение позволява да се направи търсене, в резултат от което се появява списък със свободни таксиметрови шофьори за извършване на даден курс. След това клиентът е свободен да избере определен шофьор. Посоченото дружество не предава поръчките на таксиметровите шофьори и не определя стойността на превоза, която се заплаща директно на шофьора в края на курса.

На 19 декември 2017 г. общинският съвет на Букурещ приема Решение No 626/2017, което разширява обхвата на задължението за получаване на разрешително за дейността, наречена „диспечерски център“, като включва дружествата, използващи мобилни приложения, каквото е Star Taxi App. За нарушение на тази правна уредба на Star Taxi App е  наложена глоба в размер на 4500 RON (около 929 EUR).

Тъй като счита, че дейността му представлява услуга на информационното общество, към която се прилага принципът на изключване на предварително разрешително, предвиден в Директивата за електронната търговия1,  Градският  съд на Букурещ се обръща с жалба за отмяна на Решение No 626/2017.

При тези обстоятелства съдът  иска от Съда на Европейския съюз да установи по-специално дали услуга, която се състои в директното свързване на клиентите с водачите на таксиметровите автомобили посредством мобилно приложение, представлява „услуга на информационното общество“.  При утвърдителен отговор, Градският  съд на Букурещ е поискал  от Съда  да направи преценка на валидността на Решение No 626/2017 с оглед на някои разпоредби на правото на Съюза2

Заключението

Генералният адвокат  Maciej Szpunar най-напред отбелязва, че предлаганата от Star Taxi App услуга отговаря на даденото в Директивата за електронната търговия определение на услуга на информационното общество, тъй като се предоставя срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

Генералният адвокат обаче припомня, че съгласно практиката3 на Съда една услуга може да не се счита за обхваната от понятието „услуга на информационното общество“, дори  когато носи характеристиките, съдържащи се в определението. Това е така по-специално когато престацията, извършена чрез електронни средства, е неразривно свързана с друга

престация, която представлява главната престация и която не се извършва чрез електронни средства, например транспортна услуга. Според Съда тази неразривна връзка  се характеризира с факта, че изпълнителят на престацията чрез електронно средство контролира съществените аспекти на другата престация, включително подбора на  доставчиците на тази друга престация.

Генералният адвокат разглежда положението на Star Taxi App и отбелязва, че то няма нужда да назначава таксиметровите шофьори и не упражнява контрол или определящо

влияние върху условията, при които се извършват транспортните услуги от страна на таксиметровите шофьори. За разлика от други подобни услуги, като например Uber,  предоставяната от Star Taxi App услуга надгражда вече съществуваща и организирана таксиметрова транспортна услуга. Така ролята на Star Taxi App се ограничава до тази на външен доставчик на акцесорна услуга, която е полезна, но не е от съществено значение за ефикасността на основната, транспортна услуга.

На следващо място генералният адвокат прави анализ на Решение No 626/2017 с оглед на правото на Съюза.

Директивата за електронната търговия забранява на държавите членки да поставят като условие за достъп и упражняване на дейността на доставчик на услуги на информационното общество режим на предварително разрешително или някакво друго изискване с еквивалентен ефект. Генералният адвокат обаче отбелязва, че тази забрана не засяга разрешителните режими, които не са специално и изключително насочени към услуги на информационното общество, както в настоящият случай.

Това обаче важи при условие че услугите, обхванати от съществуващия разрешителен режим, които не се извършват чрез електронни средства, и услугите на информационното

общество, спрямо които е разширен този режим, действително са икономически равностойни.

Директивата относно услугите4 допуска при определени условия държавите членки да подложат достъпа до дейност по предоставяне на услуги на такъв разрешителен режим.

Тези условия са следните: недискриминационен характер на режима, оправдаването му с наложителни причини, свързани с обществения интерес, и липса на по-малко ограничителни мерки, които да позволят постигането на същата цел. В това отношение генералният адвокат счита, че запитващата юрисдикция трябва да провери дали са налице наложителни причини, свързани с обществения интерес, които да оправдават разрешителен режим за услугите на таксиметров диспечерски център.

Генералният адвокат обаче уточнява, че разрешителният режим не се основава накритерии, оправдани от наложителна причина, свързана с обществения интерес, когато  издаването на разрешителното се подчинява на изисквания, които са технологично неадаптирани към предвидената от заявителя услуга.

Генералният адвокат приема, най-напред, че услуга, изразяваща се в директно свързване на клиентите с таксиметровите шофьори посредством мобилно приложение, представлява услуга на информационното общество, когато тази услуга не е неразривно свързана с таксиметровата транспортна услуга по такъв начин, че да представлява част от нея.

На следващо място, той приема, че Директивата за електронната търговия допуска към доставчик на услуги на информационното общество да бъде прилаган разрешителен режим, който се прилага към доставчиците на икономически равностойни услуги, които не са услуги на информационното общество.

Накрая Генералният адвокат посочва, че Директивата относно услугите не допуска прилагането на такъв разрешителен режим, освен ако той отговаря на посочените в нея критерии, което запитващата юрисдикция следва да провери.

Предстои Съда на ЕС да се произнесе с решение по казуса. Обичайно отсъжданията на Съда съвпадат със заключенията на генералните адвокати.

 

1 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1-16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

2 Членове 3 и 4 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1-16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257), членове 9, 10 и 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 2006 г., стр. 36-68; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50), както и член 56 ДФЕС.

3 Решение от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, т. 35, вж. също ПС 136/17).

4 Членове 9 и 10 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 2006 г., стр. 36–68; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50)

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fifteen + eleven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.