Последни новини
Home / Законът / Прокурорите избират нов член на ВСС (допълнена и обновена)

Прокурорите избират нов член на ВСС (допълнена и обновена)

Defakto.bg

Два протеста пред Съдебната палата срещу вота

Прокурорите от страната гласуват днес за нов член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота, който да заеме мястото на Даниела Машева.

Евгени Иванов

Както е известно, кандидадът е един – обвинителят от Военноапелативната прокуратура Евгени Иванов, шеф на Асоциацията на прокурорите. Миналата събота бе изслушването му в зала на Интер експо център, на което претендентът се зарече да брани независимостта и обяви, че призивите за бойкот на този вот ще доведат до обратния резултат. Призиви публично бяха отправени от съдията Емил Дечев и от Български адвокати за правата на човека – защото в случая участието в гласуването ще е вот на доверие не за Евгени Иванов, а за Иван Гешев, чиято оставка близо 80 дни се иска от неспиращия граждански протест.

При един кандидат гласуващите имат само една опция – „за“.

От сутринта пред Съдебната палата паралелно тръгнаха два протеста – на сдружение „Боец“ и на „МлаДа България“. Насловът е  „Не на мафията в прокуратурата!“. От младежката организация заявяват, че изборът на Евгени Иванов за член на ВСС „гарантира бетонирането на модела, който доведе до пълен разпад на съдебната система и върховенството на закона“. Протестиращите заявяват също, че това не е избор, а предизвестен вот.

Насловът на протеста на БОЕЦ е „Посрещаме каскетите“.

Право на участие в избора имат всички 1531 прокурори от страната, като 1312 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет. За да е валиден вотът, в него трябва да са участвали повече от половината от обвинителите от списъчния състав, а за да бъде избран кандидадът се искат гласовете на повече от половината от участвалите в избора. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас. При повторно гласуване прокурорите, заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване, ще използват същите талони за гласуване, които са използвали при провеждане на първи тур.

Гласуването с хартиени бюлетини е във фоайето на Съдебната палата. Изборните секции са две  – № 1 за гласуващите с хартиени бюлетини и № 2 за гласуващите през интернет.

Изборният ден започна в 8.00 ч. и ще продължи до 18.00 ч., освен ако в този час пред избирателна секция № 1 има негласували прокурори, които желаят да упражнят своя вот с хартиена бюлетина.

След обявяване на изборните резултати, ако кандидатът е избран за член на ВСС, Общото събрание на прокурорите се закрива. Решението на избирателната комисия и протоколите на избирателните секции се обявяват незабавно на интернет страницата на ВСС.

Като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите на 26.09.2020 г., са регистрирани:

– адв. Татяна Йорданова Лисичкова, представител на „Асоциация „Форум“.

– адв. Росен Пенчев Рашков, представител на Сдружение „Обединение на свободните адвокати“ и

– Николай Събев Михайлов, представител на Сдружение „Съюз на младите юристи“.

Правилата

Избирателната комисия

Непосредствено преди обявяване началото на изборния ден главният секретар на ВСС предоставя на Избирателната комисия съответния брой хартиени бюлетини, изготвени по образец, утвърден от Пленума на ВСС. Избирателната комисията предоставя на секционната комисия № 1 списък на лицата по азбучен ред, които ще гласуват в секцията, както и прозрачна празна урна, запечатана с печата на ВСС, съответен брой хартиени бюлетини и печат. Секционната избирателна комисия може да нарани печата с цел постигане на неговата уникалност.

Всеки магистрат се легитимира пред секционната комисия с лична карта или друг документ за самоличност и получава хартиена бюлетина, което се отбелязва в списъка по чл. 34 от Правилата. Хартиената бюлетина се подпечатва на гърба с печат, съдържащ наименованието и номера на избирателната секция. Попълването на бюлетината се извършва в обособено помещение по начин, който гарантира тайната на вота. Лицето, което гласува, сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се види отбелязаният вот. Сгънатата бюлетина се подпечатва от член на секционната комисия и се поставя в избирателната урна, а гласоподавателят се подписва в списъка по чл. 34 от Правилата и получава обратно легитимиращия документ.

Упражняването на правото на глас чрез електронно дистанционно гласуване се извършва след като магистратът достъпи информационната система за електронно гласуване през интернет на електронния адрес, отпечатан на получения от него талон за гласуване.

Магистратът въвежда отбелязания в талона му код за гласуване и информационната система предоставя възможност да направи своя избор за членове на ВСС. Изборът се извършва чрез маркиране на квадратчето пред името на кандидата. Преди избирателят да потвърди своя окончателен избор, информационната система за електронен избор предоставя възможност за преглед на направения  избор. Вотът се отчита и в случаите, когато не е посочен кандидат. След като веднъж е гласувал и потвърдил пред информационната система своя избор, избирателят не може да го променя.

Гласуването се извършва посредством модул “Електронен избор”, който не съдържа каквато и да е информация за самоличността на избирателите; не съхранява информация за това кой избирател за кого гласува или с какъв код за кои кандидати за членове на Висшия съдебен съвет е гласувано.  Съхранява се единствено информацията за общия брой гласове, уверяват от ВСС.

Всеки избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден, като при 5 последователни грешни опита за въвеждане на код за гласуване, адресът (линкът) за достъп до системата се блокира. Системата е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на Република България. След влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за резултата от избора, всички виртуални машини и бази данни в информационната система се архивират и се пазят 5 години от деня на избора.

Отварянето на изборните кутии и преброяването на подадените бюлетини е публично и ще се извърши от избирателна секция № 1 веднага след приключване на гласуването, като за резултатите от избора се съставя протокол.

Секционната избирателна комисия за електронно дистанционно гласуване през интернет генерира чрез информационната система за електронен избор резултатите от гласуването в тази секция след окончателното приключване на изборния ден и съставя протокол, в който ги описва.

На този етап в работата на двете секции могат да присъстват кандидатът за член на ВСС, регистрираните наблюдатели, представители на медиите, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на бюлетините.

Окончателният резултат от избора се отчита, като председателят на избирателната комисия въвежда в информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, в съответствие с данните в протокола от избирателната секция за гласуване с хартиени бюлетини на общото събрание. Чрез информационната система председателят на избирателната комисия сумира общия резултат от гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет и чрез хартиена бюлетина. След това, отново чрез информационната система за електронен избор, председателят на избирателната комисия генерира резултатите от избора, които включват имената на избраните членове на съответната колегия и броя на получените от тях гласовете. За избрани се смятат кандидатите получили повече от половината от действителните гласове.

Въз основа на генерирания резултат Избирателната комисия се произнася с решение за резултатите от избора, което включва имената на избраните членове на съответната колегия и броя на гласовете, с които са избрани. Решението се подписва от председателя и от членовете на избирателната комисия. Неразделна част от решението на избирателната комисия са протоколите на избирателните секции. Решението и протоколите се обявяват незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Избирателна активност

Към 10.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС е 21%, като са гласували 316 прокурори. Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 291 от прокурорите в страната, като избирателната активност е 22,18 %. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 25 прокурори, като избирателната активност е 11,42 %.

Към 12:00 ч. общата избирателна активност на прокурорите е 36,12 %. Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 509 от прокурорите, като избирателната активност е 38,80 %.  С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 44 прокурори и избирателната активност е 20,09 %. С бюлетина и гласувал и кандидадът Евгени Иванов (за себе си).

Към 15:00 ч. общата избирателна активност е 54,09 %, като са гласували общо 828 прокурори. Оттук нататък вотът вече е валиден и е ясно, че ново гласуване няма да има.

Чрез информационната система за електронно гласуване през интернет са подали своя вот 57,55%, или 755 прокурори. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 73-ма прокурори, т. е. избирателната активност е 33,33%.

В 18 ч. председателят на Изборната комисия Виктор Малинов обяви край на вота. Започна отчитането на резултата.

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen + one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.