Последни новини
Home / Законът / Йожи от „Наглите“ предсрочно излиза от затвора, 2 години преди изтичането на присъдата

Йожи от „Наглите“ предсрочно излиза от затвора, 2 години преди изтичането на присъдата

Defakto.bg
Ивайло Ефтимов-Йожи от групата за отвличания „Наглите“ предсрочно ще напусне затвора. Той излежава 18-годишна присъда, от която му остават 2 години и пет месеца.
С определение от днес съдиите Николай Джурковски, Емилия Колева и Величка Цанова от Софийския апелативен съд са постановили условно предсрочно освобождаване (УПО) на Ефтимов, като му определят изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. Остатъкът към 17 септември е 2 години 5 месеца и 22 дни. За същия срок – 2 години и 5 месеца Йожи трябва да провежда и задължителни периодични срещи с пробационен служител.
На първа инстанция в края на август Софийският градски съд отхвърли молбата за предсрочно освобождаване, но САС е отменил това определение.
През 2017 г. Ефтимов вече направи опит за УПО, но тогава градският съд уважи молбата му, а апелативният я отхвърли.
Мотивите на апелативните съдии сега са няколко.
 На първо място, САС е приел, че към 17 септември Ефтимов е изтърпял 15 години, 6 месеца и 8 дни от 18-годишната присъда и е налице  формалната предпоставка на чл. 70, ал.1, т.2 от НК. Нормата изисква да е изтърпяно поне 2/3 от наказанието, наложено в условията на опасен рецидив.
Законът обаче в случая изисква и да са налице сериозни и убедителни данни за „поправяне“ на осъдения.

Апелативният съд приема, че данните по делото безпротиворечиво и еднозначно сочат, че в момента с  примерното си и позитивно поведение, както и с отговорното си и честно отношение към труда Ивайло Ефтимов е дал достатъчно по обем и съдържание доказателства за своето поправяне.

Изводът, че поправянето и превъзпитанието на Ивайло Ефтимов е завършено и пълно се основава най-вече на констатациите и становищата в доклада на инспектора от затворническото общежитие „Казичене“ И. Иванов, че лишеният от свобода е изградил достатъчно добри задръжки и самоконтрол в резултат на пенитенциарното третиране през изминалите години; че активно се е включил в изпълнението на плана на присъдата; че чрез своето поведение, отношение към провежданите социално-възпитателни дейности и трудова реализация е изпълнил поставените цели и задачи, като е постигнал мотивация за промяна на криминалното си поведение, изградил е и е утвърдил трудови навици, проявил е позитивно отношение към труда, подобрил е социалните си умения и е затвърдил уменията за самоконтрол; както и че сътрудничи на администрацията при необходимост и инициира общополезни прояви; че е отчетена успешно проведена корекционна работа и приключил корекционен процес, доказващо се от констатираното постепенно снижаване на стойностите на риска от последващо осъждане и на риска от вреди, както и от занижаването на режима от общ на лек; че целите и задачите, заложени в индивидуалния план на присъдата, са изпълнени, както и че целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, са постигнати.

Апелативния съд се позовава и на положителното становище относно молбата на Ивайло Ефтимов за условно предсрочно освобождаване, изразено от инспетор Замфир Драганов – началник на ЗО „Казичене“, в което изрично е отбелязано, че процесът на поправяне и превъзпитание при него е завършил.

Въззивният съд е основал изводите си и на предходни доклади за Ефтимов,  от които се установява, че се е справял безупречно с възложените му задачи и проявява отговорност и изпълнителност; че няма нарушения на трудовата дисциплина и на ЗИНЗС; че се ползва с добро име сред затворническата общност в 12-та група; че е бил определен от затворническата общност, изтърпяваща наказания на територията на 2-ра група, за отговорник по реда и дисциплината; че е лоялен към администрацията и надзорния състав; че е съдействал на ИСДВР в ежедневните срещи с лишените от свобода и е проявявал медиаторски умения за разрешаването на конфликти от битово и друго естество; че е посредничел умело в преговорите и исканията между лишените от свобода и администрацията на затвора, касаещи подобряването на битовите условия и други ежедневни въпроси; че се е дистанцирал и избягвал конфликтни ситуации и сам е предотвратявал такива, като своевременно е сигнализирал за тях; че активно е участвал в организираните обучителни, културно-масови и спортни мероприятия, като е бил футболен съдия на организираните от администрацията на затвора футболни турнири; заемал е реалистична позиция към извършените от него криминални деяния, не е омаловажавал вината си и не е търсил оправдание за действията си, като е изразил съжаление по отношение на жертвите; че при него не са констатирани злоупотреби с наркотични вещества и алкохол, като липсват неовладяни състояния и реакции; че е ориентиран към безпроблемно изтърпяване на присъдата и самосъхранително поведение; че проявява самоконтрол и дисциплинираност; че след като е бил разпределен на територията на ЗО „Казичене“ се е справял отлично със задълженията си и не е допускал нарушения на трудовите правила и на ЗИНЗС; че е бил ориентиран към безпроблемно изтърпяване на наказанието в условията на открит тип пенитенциарно заведение.

Изводът на АС-София, че корекционният поправително-възпитателен процес спрямо осъдения вече е приключил се основава и на показанията на служителите на затвора София, работили с осъдения Ивайло Евтимов, а именно – свидетелите Иванов, Драганов, Апостолов и Митев. Разпитани пред въззивния съд, всички те еднопосочно и непротиворечиво заявяват, че имат много добри впечатления от неговото поведение в затвора; че осъденият се е ангажирал с участия в различи спортни и културно-масови мероприятия, в които се е представял добре; че през целия период, откакто е бил назначен на работа, Ефтимов се е справял добре; че е съдействал на администрацията и е бил с добро поведение; че нямат забележки спрямо неговата дейност и че целият му престой в местата за лишаване от свобода е бил на добро ниво; че точките относно риска от рецидив и от вреди са занижени до минимум и че режимът му е заменен на лек; че корекционната работа с него е приключила; че изискването на прогресивната пенитенциарна система е изпълнено спрямо осъдения Ефтимов и че относно прогресивната система няма какво повече да се работи с него.

Апелативният съд е преценил, че от особено съществено значение за обосноваването на извода за поправянето на осъдения Ефтимов се явяват обстоятелствата относно положителната му трудова характеристика по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, липсата на нарушения и многократното му награждаване – 32 пъти, включително и с домашен отпуск: през 2018 г. – веднъж с 2 денонощия и веднъж с 3 денонощия; през 2019 г. – веднъж с 4 денонощия и два пъти с по 5 денонощия, както и с награда „да ползва част от годишната си почивка в размер на 7 дни извън МЛС“ /през месец юни 2020 г./, като при ползването на тези награди не е допускал никакви нарушения и се е завръщал навреме в адекватно и годно физическо и психическо състояние. В този смисъл са били ценени и обстоятелствата, че в периода 2017 г. – 2019 г. с постановления на административния ръководител на СГП и градски прокурор цели 5 пъти /по различни причини и за различни срокове/ е било прекъсвано изпълнението на наказанието лишаване от свобода по отношение на Ефтимов, като сред мотивите за уважаване на една от молбите му за прекъсване изпълнението на наказанието е изводът на градския прокурор, че при предходни 2 прекъсвания на изпълнението на наказанието не е имало отклонения от страна на лишения от свобода Ефтимов, както и че поведението му в затвора сочи, че не е налице риск да се укрие или да извърши друго престъпление. Установено е също, че и при тези пребивавания на осъдения Ефтимов извън затворническото общежитие по време на неколкократните прекъсвания на изпълнението на наказанието му също не са констатирани никакви нарушения и отклонения от негова страна. Обстоятелствата относно многократното му награждаване и изрядното му поведение при многократните му пребивавания извън местата за лишаване от свобода сами по себе си са преценени като достатъчно красноречиви за настъпилата трайна и необратима положителна промяна в личността и поведението на осъдения, като разгледани ведно с всички останали положителни тенденции в поведението и нагласите му, са дали основание да се приеме, че към настоящия момент поправянето на Ивайло Ефтимов е завършено и пълно, респективно, че осъденият е дал достатъчно доказателства за поправянето си и че е подготвен за законосъобразен начин на живот на свобода. Отчетено е, че точно в този смисъл са и изразените категорични и еднопосочни становища от представителите на затворническата администрация – ИСДВР Иван Иванови и инсп. Замфир Драганов.

Също днес е е отхвърлена молбата за предсрочно освобождаване на  друг осъден от „Наглите“ – Даниел Димитров. За него апелативните съдии са приели, че процесът на „поправяне“ не е приключил.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството в парламента удължи на месец ваканцията на НС заради местните избори

Депутатите удължиха до 8 ноември времето, в което парламентът няма да заседава във връзка с …

Пет наказателни процедура срещу България обяви Европейската комисия

Европейската комисия представи в четвъртък  данни за хода на наказателните процедури срещу държавите от ЕС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.