Последни новини
Home / Законът / Внедряването на Единната информационна система ще наруши правата на гражданите, заявяват от ВКС

Внедряването на Единната информационна система ще наруши правата на гражданите, заявяват от ВКС

Defakto.bg

Внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) ще наруши процесуалните права на гражданите – това е категоричното становище на трима върховни съдии, членове на работната група за оптимизацията на системата.

Становището на Тотка Калчева (Търговска колегия), Мими Фурнаджиева (Гражданска колегия) и Бисер Троянов (Наказателна колегия) е внесено от председателя на ВКС Лозан Панов за утрешното заседание на Пленума на ВСС. Тъй като не е в редовния дневен ред, кадровиците с  гласуване трябва да решат дали ще се занимаят с въпроса.

Мнението на върховните съдии от ВКС идва, след като кбленовете на съвета сами решиха да спрат качването на дела в ЕИСС до 10 декември, за да се поправят основни функционалности на системата. Както и след като тричленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане като недопустима жалбата на магистрата от СРС Васил Петров срещу внедряването на ЕИСС в най-големия съд в страната. А членове на работната група за оптимизация на системата изпратиха маса предложения за промени на разработчика й „Информационно обслужване“.

Тотка Калчева, Мими Фурнаджиева и Бисер Троянов заявяват: „Внедряването на ЕИСС и работата на членовете на работната група за изготвяне на препоръки относно липсващи функционалности и несъвършенства на системата, постави пред нас въпроси, които от една страна, имат значение за преценката на съответствието на изработката с възлагането по договора и техническото задание към него, но от друга страна, са основополагащи за работата в електронна среда на съдиите и съдебните служители при спазване на действащите процесуални норми и уредбата в ЗСВ, както и с оглед бъдещи законодателни промени с цел защита на правата и законните интереси на страните при упражняване на материалните и процесуалните си права“.

Следват и конкретни предложения до Висшия съдебен съвет и правни съображения за разрешаването на  поставените въпроси.

Два са основните акценти в него:

  1. Внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в този вид и сега ще наруши процесуалните права на страните по съдебни дела.

Уредбата в Глава 18 „а“ на ЗСВ за образуването на електронни дела от 01.01.2021 г. противоречи не само на процесуалните закони в частта относно изготвянето на съдебните актове по начина, разработен в ЕИСС, но дори и след тяхното евентуално изменение, противоречи на основните начала на гражданския и наказателния процес. Разписаните в ЗСВ норми относно образуването на електронни дела и ако същите се тълкуват, че изцяло следва да се преустанови създаването на дела на хартиен носител, нарушават принципа на състезателното начало съгласно чл. 8, ал. 3 ГПК относно задължението на съда да осигури възможност на страните да се запознаят с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразят становище по тях. Нормите нарушават и принципа на равенството на страните в процеса по чл. 9 ГПК и чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 НПК относно осигуряването на равна възможност на страните да упражняват предоставените им права, както и нарушават принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз.

  1. Единната информационна система на съдилищата е неприложима при действащото в Република България законодателство.

За делата, образувани като първоинстанционни на хартиен носител до 01.01.2021 г., ЕИСС изисква подписването с електронен подпис на всички съдебни актове, но едновременно с това и изготвяне на актове на хартиен носител, които се прилагат в хартиеното дело с оригинални мастилени подписи на съдебния състав. „Създаването на два оригинала – писмен (хартиен) със саморъчни мастилени подписи и електронен с електронни подписи, противоречи на процесуалните закони. Това открива и възможности за спорове, включително и съдебни производства относно автентичния текст на постановения съдебния акт при различие между двата оригинала“, категорични са върховните съдии.

Законодателят предвижда извършването в електронна форма на всички процесуални действия от съда, но не предоставя идентичната възможност на страните. От становището става ясно, че поради тази причина ЕИСС изпълнява функциите само на деловодна система за съдилищата и на информационна за страните.

По отношение на законодателната уредба върховните съдии обобщават, че за решаването на посочените от тях въпроси са необходими изменения в подзаконовата нормативна база, включително издадените въз основа на ЗСВ от ВСС Правилник по чл. 360к ЗСВ и наредбите по Глава 18 „а“ на ЗСВ, както и евентуално да се предприемат действия по изменение на ЗСВ.

„Констатираните от нас проблеми в законодателната уредба, рефлектиращи и върху изготвянето на ЕИСС, както и множеството препоръки за създаване на липсващи функционалности в системата и за нейни доработки, направени от цялата работната група, налагат вземане на решение от ВСС за отлагане на цялостното използване от съдилищата на ЕИСС, както и предприемане на законодателни изменения относно срока на влизане в сила на разпоредбата на чл. 360з, ал. 1 ЗСВ“, пише в становището.

 

About De Fakto

Проверете също

За обучение по специалността „Право“ ще се влиза само с оценка от матурите

За специалност „Право“ и през следващата академична година ще може да се кандидатства без приемни …

КС прие да разгледа делата за изтеклите мандати на Инспектората към ВСС и за нетрудови доходи по текст от НК

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния административен съд на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.