Последни новини
Home / Законът / След Съюза на съдиите, и пловдивските адвокати призоваха ВСС да отстрани Гешев

След Съюза на съдиите, и пловдивските адвокати призоваха ВСС да отстрани Гешев

Defakto.bg

Обмислят ефективен протест на защитниците за правова държава

След Съюза на съдиите, и адвокати отправиха призив към Висшия съдебен съвет да започне процедура за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, сиреч за уволнението му.

Позицията от днес е на Адвокатски съвет – Пловдив, съобщи „ПловдивПрес„.

На 30 септември, буквално часове след излизането на първия доклад на ЕК за върховенството на закона в държавите-членки, Съюзът на съдиите поименно се обърна към 23-ма членове на ВСС да започнат процедурата за импийчмънт на Гешев и посочи сред аргументите нарушаването на презумпцията за невиновност, показното нахлуване в Президентството (отприщило гражданския протест, който продължава над 100 дни), създаването на паравоенно формирование към главния прокурор и т.н.

На 8 октомври Пленумът на ВСС отказа да се занимава с обръщението и после насрочи дебата за 22 октомври, утре. По вече дадените заявки от кадровици обаче можем да предположим, че до същински дебат надали ще се стигне с формалния аргумент, че няма какво да се обсъжда, защото процедура за предсрочното освобождаване не е започнала. А тя, според прочита на правилата на ЗСВ за номинирането на „тримата големи“, може да бъде задвижена от трима членове на Прокурорската колегия (която единодушно предложи и избра Иван Гешев) и от правосъдния министър. Атанаска Дишева от Съдийската колегия обаче заговори и за друг вариант на процедурата, като за дисиплинарно освобождаване на член на ВСС, по предложение на петима от съвета, без оглед на колегиите.

Какво ще стане във ВСС, ще видим утре.

А днес адвокати се присъединиха към съдиите.

 

П О З И Ц И Я

На  Адвокатски съвет – Пловдив

 

Уважаеми членове на ВСС, уважаеми колеги и съграждани,

 

Съзнавайки своята отговорност и следейки с тревога развитието на процесите в съдебната система, касаещи върховенството на закона в нашата страна, както и ясно изразената потребност от страна на българските граждани държавата най-сетне да проведе истинска борба с различните корупционни практики, източващи държавния ресурс и обричащи на продължаваща нищета съгражданите ни като най-бедните и онеправдани граждани на Европейския съюз,  ние, членовете на АС-Пловдив, решихме да се обърнем към Вас, изразявайки настоящата позиция.

Непосредствен повод за това е взетото на 08 октомври 2020 г. решение от Пленума на Висшия съдебен съвет да се отложи разглеждането на т. 41 от дневния ред за заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 22.10.2020 г., когато да бъде включен за разглеждане и докладът на Европейската комисия за върховенството на правото.

Присъединяваме се към отправеното от страна на Съюза на съдиите в България искане за започване на процедура по предсрочно освобождаване на главния прокурор на Република България – г-н Иван Гешев.

Нормата на чл. 175, ал.1 от Закона за съдебната власт предвижда, че административен ръководител се освобождава от длъжност предсрочно на основанията по чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България. Съгласно разпоредбата на ал.5 от същия текст, основанието за предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на чл. 173, след което се предлага на Президента на Република България неговото освобождаване.

Ние считаме, че по отношение на г-н Гешев са налице основанията за освобождаването му от длъжност, предвидени в чл. 129, ал.3, т.5 от Конституцията на Република България, а именно: тежко нарушение и системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Редица примери в това отношение са дадени в искането на колегите от Съюза на съдиите в България за стартиране на процедура по предсрочно освобождаване на главния прокурор, но ние считаме, че многобройните действия и бездействия на г-н Гешев, водещи до нарушение и системно неизпълнение на служебните му задължения, както и накърняващи сериозно престижа на съдебната власт, са добре известни на членовете на Висшия съдебен съвет от редицата публични изяви на главния прокурор, които по-скоро могат да го оприличат като член на определена политическа сила или група, но не и като независим орган на съдебата власт, призван да прилага върховенството на закона в страната. Без да изпадаме в ненужна казуистика в това отношение, ще цитираме публикуваната и в български медии позиция на немския експерт г-н Кристофер Неринг по отношение на действията на г-н Гешев, свързани с оповестяване в аванс на поверителни информации от СРС-та, с цел да се намеси  по неуместен и по-важното, недопустим от закона начин, в текущата политика, в опит да дискредитира хилядите справедливо протестиращи български граждани, а именно, че тези действия са „непрофесионални, незаконни, скандални“. Считаме, че тези определения в най-голяма степен отговарят на дейността на г-н Гешев, след заемането на поста на главен прокурор. С действията си по системно и избирателно публикуване на информация, добита чрез СРС-та, г-н Гешев многократно грубо наруши нормата на чл. 32 от Закона за специалните разузнавателни средства, която предвижда, че „Резултатите, получени чрез специални разузнавателни средства, не могат да бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления и за защита на националната сигурност“, използвайки тази информация, за обслужване на конректни политически цели и интереси.

Изумително е също така, че на фона на декларираната воля от страна на г-жа Лаура Кьовеши, службата на европейския главен прокурор да се бори срещу организираната престъпност и с корупцията, то за главния прокурор на най-тежко засегнатата от корупция страна в Европейския съюз, приоритет е не борбата с корупцията и огромните злоупотреби при възлагането и изпълнението на обществени поръчки, а борбата с битовата престъпност, породена основно от тежкото икономическо състояние в страната, в следствие на многобройните корупционни практики.

Г-н Гешев откровено се опита да заблуди българските депутати при изслушването му в Народното събрание, че е просто ръководител с чисто административни функции, който няма отношение и инструменти за въздействие по конкретни наказателни производства, по коитои отделните прокуророри действат самостоятелно и по вътрешно убеждение. Тази негова теза категорично се опровергава, както от действащата нормативна уредба в страната, така и от съдържанието на Доклада на Европейската комисия относно ситуацията в областта на върховенството на закона в България, в който ясно се посочва, че главният прокурор може да отмени или измени всяко решение, взето от прокурор, което не е било предмет на съдебен контрол, както и да издава писмени инструкции до останалите прокурори, включително и по отделни дела.  С оглед на това е ясно, че именно г-н Гешев носи отговорност за проявеното бездействие при разследването на изтекли в общественото пространство записи и снимки, касаещи висши представители на изпълнителната и законодателната власт, както и такива, касаещи груби прояви на полицейско насилие срещу справедливо протестиращите граждани и посегателства, извън допустимите от закона граници, по отношение на наши колеги. За тези действия не могат да се държат отговорни единствено подчинените му прокурори, в чиято независимост от фигурата на главния прокурор г-н Гешев безуспешно се опитва да убеди обществеността. Не може да не направи впечатление и фактът, че в стремежа си да се предпази от справедлива критика, г-н Гешев е започнал да „разбира“ (макар и избирателно) принципа на разделение на властите, по отношение на който в процеса на избора му за главен прокурор г-н Гешев заяви, че не споделя „виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.“. Явно вижданията на г-н Гешев относно правните принципи и норми „еволюират“ избирателно, с оглед на конкретните нужди и цели, които той преследва.

Докладът на Европейската комисия относно ситуацията в областта на върховенството на закона в България поставя острата необходимост от професионален и обществен дебат относно фигурата на главния прокурор, неговите правомощия и необходимостта от законодателни реформи в това отношение. Тези изменения, следва да бъдат насочени към възпиране на безграничната власт на този орган и създаване на гаранции и възможности за контрол върху дейността му. Следва да се проведе и задълбочен дебат,  доколко запазването на тази фигура е необходимо на българската правна система, като безспорна заслуга на г-н Гешев е, че с действията и бездействията си, показа по един убедителен и неприемлив начин голяма част от дефектите на действащата правна уредба, касаеща статута и правомощията на главния прокурор.

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, Ваш дълг и отговорност е да осигурите на българските граждани правораздавателната система и правораздаването, които те очакват и заслужават. Първата и изключително важна стъпка в това отношение, е отстраняването на г-н Гешев от поста главен прокурор на Република България. Това ще бъде ясно послание от Ваша страна към обществото и към международната общност, че у нас има воля за налагане на върховенството на закона и правото, за което вече повече от сто дни настояват хиляди наши сънародници и което е единствения път към осигуряване на една достойна перспектива пред страната ни. Това ще бъде ясен сигнал, че органите на съдебната система ще бъдат безкомпромисни с всеки, който руши нейния авторитет.

В случай, че за пореден път апелът ни да се сложи край на действията на главния прокурор, водещи до непоправимо уронване на престижа на съдебната власт, остане без внимание, ще бъдем принудени да обмислим възможностите за ефективни протестни действия от страна на хилядите български адвокати, които не желаят потъпкването на върховенството на правото и закона в страната ни да продължава!

 

21.10.2020

гр. Пловдив

 

Адвокатски съвет – Пловдив

 

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.