Последни новини
Home / Законът / Дебатът „Гешев“ приключи без резултат, главният прокурор остава непипнат

Дебатът „Гешев“ приключи без резултат, главният прокурор остава непипнат

Defakto.bg

Кадровици спориха за правото, закона, Бюрото по защита, презумпцията за невиновност

След оттеглянето на Иван Гешев заседанието на Пленума на ВСС потегли в процедурна посока. Трая три часа, стигна се дотам членове на ВСС да си обясняват едни на други закона, процеса и прочее любопитни неща и да се замерят с лични нападки. Своебразни акценти станаха презумпцията за невиновност, функциите на Бюрото по защита, достатъчното данни и обоснованото предположение.

За откриване на процедура за предсрочното освобождаване на Иван Гешев изобщо не бе отворена и дума. А след края на това обсъждане, пред журналисти представляващият ВСС Боян Магдалинчев бе категоричен: искането за прекратяване на мандата на главния прокурор може да се прави само от минимум трима членове на Прокурорската колегия (които единодушно номинираха и гласуваха „за“ Иван Гешев) и от министъра на правосъдието (който никога досега не е излизал с подобни инициативи).

Какво може и какво не може?

Йордан Стоев и Огнян Дамянов от Прокурорската колегия направиха ред възражения. Като – на какво основание членовете на съвета ще разглеждат позиция на Съюза на съдиите, която дори не е качена на страницата на организацията и няма доказателства дали е легитимно приета, вид предварителна проверка ли им се предлага, по какви факти точно се настоява да правят обсъждане? Питанията бяха насочени към председателя на ВКС Лозан Панов като вносител на точката.

Панов отговори: Разбира се, че е възможно да обсъждаме декларации, правили сме го с декларация на Асоциацията на прокурорите.

И продължи:

„Може ли ВСС по подобен повод да взема някакви решения – когато имаме над 100 дни протест в България, резолюция на ЕП и доклад на ЕК, става дума за имиджа на правовата държава и смятам, че е наше задължение да реагираме на такава ситуация.

Уважаеми колеги, кой, ако не ВСС, може и е длъжен да направи оценка на мандата на главния прокурор, колко време ще останете със затворени очи за случващото се не само в България, но и отекващо извън страната?

Големият въпрос е ще участва ли главният прокурор? Тези въпроси касаят него, той е този, който трябва да им отговори, както съм отговарял аз на въпроси, както са го правили и други членове. Ако вие дезертирате, направето го. Но, моля ви, дайте вашата оценка за дейността на избрания от вас главен прокурор в няколкото месеца от този избор“.

Йордан Стоев опонира: „В това, което чух, нямаше нито един конкретен отговор, бих го обобщил като политическо изказване“.

Огнян Дамянов: „Г-н Панов, когато твърдим, че един документ изхожда от някого, трябва да имаме гаранция, че той действително изхожда от него. Запознат ли сте или не сте запознат с протокола от заседанието на ССБ, на което е прието това обръщение?“

Има ли бягство от отговорност или не? А накърнен престиж?

Атанаска Дишева направи „завой по същество“ и обвини Гешев, че като се позовава на отговорите си пред ВСС отпреди година (когато го избираха) цели „да омаловажи смисъла на това заседание“. Бе категорична – действията на главния прокурор разделят пострадалите граждани на различни категории. И попита – като говори за пребит самотен възрастен човек, престъплението срещу когото безспорно трябва да бъде разследвано, дали се е заинтересувал и от пребитите от полицаи зад колоните на Министерския съвет?

Новият член на ВСС Евгени Иванов: „В дискусията до момента аз наистина не мога да разбера каква точно е процедурата и каква е целта на това, което се случва. В обръщението на ССБ аз сезирам внушения .И тези внушения са казани точно с един политически привкус, което ни мотивира от Асоциацията на прокурорите (чийто доскорошен председател бе – б.р.) да реагираме с нашето становище.
Мисля, че се създава един опасен прецедент, когато Пленумът на ВСС се цели да бъде ангажиран с такива тежки процедури от съсловни организации и други неправителствени организации.  Ако наистина се позволи да се развие дискусията в тази посока, наистина ще се получи един доста опасен прецедент“. Прикани обръщението да бъде прието за сведение..
Атанаска Дишева го поздрави: „Добре дошъл на г-н Иванов!“ И попита: „Може ли да обясните какво вие разбирате под политическо говорене? Може ли да обясните,  за да знаем- да се ограничаваме да говорим политически и кое е определящото“.
Иванов: „Въобще не искам да влизам в подобна дискусия, но като юристи ние сме длъжни да говорим с факти и конкретика“ .

Дишева приведе конкретен пример, от който изведе конкретно основание да се обсъжда поведението на главния прокурор- „Главният прокурор каза, че все едно 5 години в България не е имало правосъдие и заговори за „коронавирус“ в съдебната система. Имаше одит на системата за случайно разпределение на делата, който първо беше предоставен на органите на прокуратурата, преди да бъде предоставен на членовете на ВСС при положение, че беше поръчан от съвета. През тези пет години аз съм правораздавала, заради всички съдии смятам, че това заявлене на главния прокурор накърнява престижа на съдебната власт. Изявлението е направено публично, станало е достояние на неограничен кръг субекти в страната и чужбина. Това е достатъчно да поставим на обсъждане въпроса продължава ли главният прокурор да твърди, че в последните 5 години не е имало правосъдие в България?“

Безспорно е налице бягство от отговорност, оцени Олга Керелска. И продължи:“Това е един от поводите да е вял дебатът, другият очевидно е нежеланието на колегите от Прокурорската колегия да участват в подобна дискусия“.

Калина Чапкънова: „Наистина  не виждам какво друго можем да направим, освен да приемем за сведение. Прави се опит за обсъждане на процедура, която всички знаем, че не започва с декларация на съсловна организация“.

За умник Гюро и умници юнаци

Тук Лозан Панов включи в дебата Елин Пелин. „Ставащото ми напомня на приказката на Елин Пелин за умник Гюро и умници юнаци, от един час се занимаваме казвал ли е главният прокурор за „коронавирус“ или не е. Ще ви припомня финала на приказката: за Великден Гюро си купуваше капа, така че трябва да е имал глава! Моля никой да не се припознава.“

После председателят на ВКС продължи: Това ли ще е стилът на прокуратурата оттук нататък? На върха на пирамидата имаме един човек без отговорност, 20 г. се търси решение поне да има кой да го разследва. С казаното днес вие всъщност защитавате този модел – политически зависим ВСС избира главен прокурор, който чрез действията си накърнява правовия ред. Ако България е най-бедната и корумпирана държава, това без съмнение е и заради действията и бездействията на главния прокурор. Пред ВСС главният прокурор трябва да се отчита, с игнорирането на темата и процедурните хватки показвате, че този модел съществува и вие го защитавате!

Гергана Мутафова: „Г-н Панов, казахте, че игнорираме темата и сте в правото си да го виждате така, но от час и половина обсъждаме темата. Обсъждаме две обръщения – и на Асоциацията на прокурорите. Да се твърди, че в момента се крием, при положение че няколко пъти ви питаха за предмета … Струва ми се непродуктивен спор какво точно е казал главният прокурор в интервю и дали точно е бил цитиран или не. Ако ще имаме продуктивен разговор, нека не се прави обобщение кой какво е искал да каже“.

Панов: „Правя процедурно предложение като вносител. По точка 1 – главният прокурор с действията си е политически неутрален. По точка 2 – оттук нататък се адмирира и поощрява разпространението от ПРБ на записи от СРС.  Да направим предложения за разширяване правомощията на Бюрото по защита. Да ръкопляскаме на действията на главния прокурор, той да казва кой е виновен и да поощрим публичните му изявления, свързани с българското правосъдие“.

Боян Магдалинчев: „Като че ли се опитвате да се подигравате с ВСС, формулирайки така позиции. Преди няколко години един друг ВСС избра с политическо мнозинство Лозан Панов, очевидно“.

Главният прокурор е перфектен пред закона! Твърденията за „въоръжено нахлуване“ на Бюрото по защита е манипулация!

Впечатли изказването на Вероника Имова, до октомври 2017 г. върховен съдия, член на Съдийската колегия на ВСС.

Поместваме сериозна част от него без коментар.

Вероника Имова

„За разпространените записи от СРС не знам от кое дело са и не ме интересува, но категорично не е вярно, че е извършено в нарушение на закона – зад всяко стои разрешение на наблюдаващия прокурор.

Нарушена била презумпцията за невиновност – с кое изказване кой прокурор е обявил предварително за виновен обвиняем или подсъдим? Какво означава презумпцията е развито в блестящите разработки на покойния проф. Стефан Павлов. Тя има поне три съдържателни компонента – само и единствено върху прокуратурата е тежестта на доказване на обвинението. Нищо незаконно не е направил главният прокурор. Доказателствата се използват само за целите на наказателния процес, което е сторено, обратно на твърдението с политически привкус, което е недопустимо за нас. Другите два компонента – осъдителната присъда не може да почива на предположения, а само на убедителни икатегорични доказателства за вината на дееца и задължението за прокурорите да съблюдават обективната истина, като събират доказателства както в полза на обвинението, така и на защитата. Не виждам с какво е уронен престижът на съдебната власт.

Кадър на Бюрото по защита – без манипулции

Манипулативно е употребено легитимното участие на лица от Бюрото по защита в сградата на Президентството, където с разрешение на съд е извършено претърсване и изземване. С какво се наруши авторитетът и престижът на съдебната власт и на президентската институция от това, че прокуратурата си върши работата? Да се говори за въоръжени лица при извършването на това процесуално действие ми се вижда също манипулативно и подвеждащо общественото мнение.

Нищо в изявленията на главния прокурор не дава повод за тревога за правовата държава. Част от гражданите са подведени както от другите две власти, така и от опозиционни формирования и НПО-та, които се издържат с чужди финансови средства, вероятно преследвайки и чужди цели.

Не е ли работа на главния прокурор да направи заявка за разследване на „грабежа на века“, „ограбването на труда на три поколения българи“, „престъпната приватизация“? Докога българският народ няма да получава истната и фактите за това какво се случи в периода от преминаванетто на планова икономика към пазарна, през който трудът на поколения българи, включително и нашият, е бил несправедливо ограбен и разликата в имущественото положение днес е толкова драстично, че България е най-бедната държава в ЕС? Тези въпроси зададе главният прокурор по време на изслушванията му“.

За протестите, истините и неистините

Олга Керелска попита защо, щом правовата държава е на мястото си и няма политическа криза, навън има протести и то с такива искания? За разследванията на приватизацията  – има ли резултати от шумно прокламираната ревизия на всички сделки и какви са те? И защо, щом всичко е наред, след избухването на протестите вече не се разпространяват доказателства? Защо служителите на Бюрото по защита не извършват проверки в Президентството?

Докато говореше, бяха направени опити да бъде прекъсната, на които Керелска напомин, че са слушали г-жа Имова доста по-дълго време със завидно търпение.

Огнян Дамянов избухна: „Бюрото по защита не е нахлуло в Президентството, там с разрешение на два български съда влязоха прокурори, разследващи, поемни лица и лицата, които ги охраняват по закон. Когато е спазен законът никой не може да казва на българския прокурор кога и как да си върши работата! Смесва се фигурата на главния прокурор и на българската прокуратура. Вие твърдите ли, че българската прокуратура е бухалка, че 1500 български прокурори са бухалки? Нас са ни избрали българските прокурори, а вас кой ви избра (към Панов)?“

Вероника Имова: Престижът на президентската институция се накърнява от действията на служители там!

Атанаска Дишева: Да не би да имаме влезли в сила присъди, госпожо Имова?

Имова: Става дума за достатъчно данни и обосновано предположение и няма да обяснявам повече.

Дамянов: Не всяко нарушение на закона е престъпление, някои са административни нарушения, например минаването на червено. (Дали и тогава участват „мирните“ служители от Бюрото по защита не стана ясно).

На третия час Цветинка Пашкунова предложи да прекратят дебата, който се е изродил в безсмислен. С 19 „за“ и 3 „против“ бе прието.

Решения нямаше, диспозитив също. Обобщено – в крайна сметка няма нищо. А поводът, припомняме, бе настояване кадровиците да отговорят на въпроси за поведението на Иван Гешев и да стартират процедура за неговото предсрочно освобождаване от поста.

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − 12 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.