Последни новини
Home / Законът / Въпреки предупреждението на ЕК: Гражданството срещу инвестиции в акции и облигации остава

Въпреки предупреждението на ЕК: Гражданството срещу инвестиции в акции и облигации остава

Defakto.bg

Скандал в пленарна зала за търговията с наши паспорти, зам.-председателят на НС Валери Симеонов заплаши да „озАпти“ инакомислещ депутат

Въпреки предупредителното писмо от еврокомисаря Дидие Рейндерс за заплахата за наказателна процедура срещу България заради „златните паспорти“, със 118 „за“, 2 „против“ и 38 „въздържали се“ депутатите приеха на първо четене проект, запазващ даването на гражданство срещу вложения в акции и облигации.

Проектът е на депутати от ДПС, ГЕРБ и Обединени патриоти от временната комисия начело с Йордан Цонев. Тя бе създадена заради превърналия се в международен скандал с търгуването на българско гражданство, довел до арести в Държавната агенция за българите в чужбина и внасяне на обвинителен акт. Забележителното е, че във вторник същия проект не мина през правната комисия, където ГЕРБ бяха „въздържали се“.

А най-забележителното е, че по същия въпрос има и проект на Министерския съвет, който радикално зачертава същетвуващи възможности за гражданство срещу краткосрочни инветиции в акции и облигации. Той също бе гласуван днес на първо четене със 158 „за“ и 1 „въздържал се“. Предложенията на кабинета бяха подрепени от БСП, които отбелязаха „двойнствеността“ на управляващите за „златните“ паспорти.

Взрив от емоции, прераснали в грозни гледки, беляза друга част от дебата за гражданството – за удостоверяването на български предци и ползването на облекчената процедура (в основата на скандала и наказателните производства от миналата година). Извън виковете „Само лъжете!“ (Юлиан Ангелов, ВМРО), репликата: „И вероятно продължавате да препродавате паспорти!“ (Крум Зарков, БСП)  и други, тук особено се отбеляза водещият заседанието Валери Симеонов.

Зам.-председателят на парламента, първо, определи репликата на депутата Зарков като „клеветническа“, а после заплаши, че ще го „озАпти“. На настояването на Антон Кутев (БСП): „Загубили сте нивото си на контрол за това място, незабавно освободете стола или дайте почивка, за да се овладеете!“, Симеонов отвърна, че се опитвал да се владее. А глаголът „озаптявам“ означавал „прекратяване на неуместни действия“ и така той спазвал правилника на НС.

По реда на темите.

Гражданството и инвестициите

Голямата разлика между проекта на Министерския съвет и този на Йордан Цонев и група е в няколко текста, които кабинетът предлага да отпаднат, а „групата“ – да се модифицират.

Предложението на МС е да се зачертаят основанията за придобиване на гражданство по натурализация, препращащи към Закона за чужденците, чл. 25, ал.:

6. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:

а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
д) българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република България;
7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 16 от 2013 г., нова – ДВ, бр. 108 от 2013 г.) вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не

Едновременно с това от правителството записват в Закона за българското гражданство задължение на министрите, предлагащи даване на гражданство за особени заслуги, да ги мотивират с конкретния държавен интерес или конкретния принос в съответната област.

В проекта на Цонев и група зачертаните от МС текстове от Закона за чужденците са модифицирани така:

а) – акции и облигации на пазарна стойност минимум 2 милиона лева

Основанията по букви б, в, г, д се отменят.

Основанието по буква д) се изменя: права по концесионни договори със стойност на договора поне от 1 милион лева

Създава се буква ж) дялове или акции на пазарна стойност от поне 1 милион лева в български Колективни инвестиционни схеми с произход България, осъществяващи дейност по Закона за колективните инвестиционни схеми и при условие, че активите на колективната инвестиционна схема са на стойност поне 5 милиона, схемата е одобрена и лицензирана от КФН, дяловете или акциите са търгувани на регулиран пазар или многостранна схема за търговия в България.

Добавят се като основание и вложения в Алтернативни инвестиционни фондове, както и вложения в капитала на българско търговско дружество, участващо в приоритетен инвестиционен проект за не по-малко от 2 милиона лева.

В становище на Министерство на правосъдието, подписано от Данаил Кирилов през май, по този проект се казва, че той  противоречи на основната идея и категоричното становище на МС да се спре даването на гражданство срещу краткотрайни инвестиции и да се насърчат дълготрайните инвестиции у нас, на базата на действащото българско законодателство. Като мотивите за капиталовия пазар и концесиите не издържат – практиката дотук е показала, че краткотрайните инвестиции се използват за придобиване на гражданство  и дотам.

По време на разискванията днес Йордан Цонев обяви: „Нашият проект беше изработен много внимателно. Бележките на европейските ни партньори за инвестиционното гражданство са абсолютно правилни – досега начинът беше абсолютно неприемлив. Затова се постарахме да видим на какмо набляга ЕК. Общо 6 страни, сред които и България, имат писма от Европейската комисия (Кипър, Малта, Гърция, Португалия, Ирландия), всички без нас дотук са отговорили на забележките, в нито една не са отменили ивестиционното гражданство, но са променили реда и контрола. В регионалната ни среда битката за инвестиции е битка за икономиката. Подкрепете и този проект, за да вървим към един общ“.

Маноил Манев (ГЕРБ), също от групата, пък говори за целта производствата да дойдат в Европа и противопостави даването на гражданство при процедура на миграцията.

Никой от ГЕРБ не защити проекта на кабинета

Скандалът

Другият момент в част от проектите бе свързан с доказването на възходящи от български произход, за получаване на гражданство по облекчена процедура.

Категорично бяха отхвърлени предложенията на Андон Дончев и  група от „Воля“ удостоверяване на български произход освен с удостоверение от ДАБЧ да става и  с други документи от български или чужди държавни органи, от организации на българи извън страната, от Българската православна църква, както и установяване на произход по исков ред.

В проекта „Цонев“ по въпроса е предвидено вместо това да става само и с „официални документи, които установяват поне един възходящ българин, имената му и родствената връзка с лицето“. Добавя се, че при липсата на документи произходът се установява от Консултативен съвет при ДАБЧ, като организацията, дейността му и критериите за удостоверяване на произход  се уреждат с акт на МС.

В проекта на МС по въпроса няма идеи.

А от БСП напомниха за миналогодишния скандал, непредставителността на български организации в чужбина, арестите в агенцията, която бе под контрола на ВМРО. (В чуждите публиации директно де говореше за участие в схевата на вицепремиер, Красимир Каракачанов).

Юлиан Ангелов

Юлиан Ангелов скочи: „Къде са показани доказателства за организации на българи зад граница, замесени в корупционни схеми, къде?! Това, че отделни адвокатси кантори са въртели подобен бизнес, е отделен въпрос. Колко нарушения бяха открити от прокуратурата- 13 или 14, колко от тях бяха от ДАБЧ – 0! Нямаше нито едно лице от български произход, на което да е издаден документ за произход в нарушение. А проблемите са от кабинета „Орешарски“, една министърка и един зам.-министър с прякор Рамбо, които отказваха на българите от Македония, проблемите ги създадохте вие!!!“

Крум Зарков

Крум Зарков: „Бяхме сезирани вследствие на грандиозни скандали, появили се в големите европейски ежедневници как се продава българско гражданство. (Юлиан Ангелов започна да вика: Само лъжете!) Проблемите са от три групи. Първата – инвестиционното гражданство, втората – граждантвото по произход и трета – трупането на папки.

Защо не подписахме проекта на комисията „Цонев“?  Защото видяхме тежък разрив между предложенията на МС и техните. Кабинетът предлага по-радикален подход… А депутати от ГЕРБ и патриоти се присъединиха към предложение с коренно различна философия. Това правителство и това мнозинство с ЕК нямат общ език . Ние подрепяме проекта на МВС.

Вторият момент обаче – двама главни прокурори пред временната комисия обявиха, че затварянето на процеса по удостоверяване на произход в рамките на ДАБЧ  създава условия за корупция. В обобщение имаме – две противоречиви решения за гражданството, едно недадено решение и противоречия  ЕК. И вероятно продържавате да продавате паспорти, това е положението!“

„Глупостите, които избълвахте от трибуната, възмутиха и българските организации в чужбина, които открито обвинихте в корупция!“, възмутиха се патриоти.

Юлиан Ангелров  обяви: „Вие, коминтерновци, предадохте националните интереси!“.

Валери Симеонов: „Клеветническата реплика на г-н Зарков беше последна, нямах възможност да му отнема думата или да го озАптя„.

Зарков: „Вие никого не можете да озаптите и не ви е това работата!“

Зам.-председателят Симеонов: „Продължавайте така и ще видим!“

Зарков: „Репликата беше: и най-вероятно продължавате да продавате паспорти, не съм я адресирала към Обединени патриоти, защо те се обидиха?“

Антон Кутев:В Правилника на НС няма озаптяване, вие само замествате и слава богу предедателя, но сте на ниво, за което Конституцията не е предвидила търсене на отговорнст. Загубили те нивото си на контрол и предложението ми е веднага да станете от стола или да дадете почивка, за да се успокоите!“

Симеонов: -„Думата озаптяване означава прекратяване на неуместни действия, не търся отговорност на никого, просто се опитвам да спазвам правилника. Дали се контролирам или не, опитвам се да се контролирам“.

Извън описаното, бе приет и проект на МС по повод Брезкит, предвиждащ в преходния период до края на годината гражданите на Обединеното кралство и на Северна Ирландия, подали молби за наши паспорти, да ползват правата на граждани на ЕС – то ест няма да им се налага да се отказват от първото си гражданство.

About De Fakto

Проверете също

Агенцията по вписванията: Руската църква е на руското посолство. МП: не сме компетентни да оповестяваме чии храмът

Руската църква е собственост на руското посолство. Това съобщиха от Агенцията по вписванията след запитване …

Задържаният с подкуп съдия от Търговище е временно отстранен от длъжност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отстрани временно от длъжност съдията от Окръжен съд …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 − 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.