Последни новини
Home / Актуално / Председателят на Хасковска адвокатска колегия заведе иск за дискриминация срещу ВАдС и председателя Ралица Негенцова

Председателят на Хасковска адвокатска колегия заведе иск за дискриминация срещу ВАдС и председателя Ралица Негенцова

Defakto.bg
Адв. Меглена Хари Гунчева, председател на Адвокатския съвет на Хасковска адвокатска колегия
Висш адвокатски съвет
Председателят на Адвокатския съвет на Хасковска адвокатска колегия адв. Меглена Хари Гунчева е завела  иск за дискриминация срещу Висшия адвокатски съвет и неговия председател адвокат Ралица Босилкова Негенцова, научи Де Факто.

Искът е обоснован с  недопустимо и различно третиране по признаците „лично положение“ и „обществено положение“ по Закона за защита от дискриминация:  – адвокат  Гунчева е обект на дисциплинарно производство, инициирано от Висшия адвокатски съвет, затова че изпълнява решение на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Хасково от 22.02.2020 г., което я задължи да преустанови внасянето на 50% от събрания от адвокатите от колегията месечен членски внос в бюджета на Висшия адвокатски съвет.  Решението на  ОС  на адвокитте в Хасково задължи  Висшия адвокатски съвет да отмени свое решение от  18.01.2018 г. за 100% повишаване на вноската на адвокатите в страната към бюджета на Висшия адвокатски съвет.  Адвокат  Негенцова, като председател на ВАдС не изпълнява решение на Общото събрание на адвокатите в страната (ОСАС),  въпреки,  че е задължена от Закона за адвокатурата да направи това,   посочва председателят на Адвокатския съвет на Хасково.

В исковата  молба е изтъкнато и  съществено различие в третирането на адв. Гунчева в сравнение с адв. Негенцова, а именно – бездействието на Висшия адвокатски съвет да образува дисциплинарна преписка и да предприеме дисциплинарно наказателни мерки спрямо  Негенцова в качеството й на председател на Висшия адвокатски съвет заради неизпълнението на решението на ОСАС, което е нейно задължение по чл. 124, ал. 2 от Закон за адвокатурата.

Адвокат  Гунчева сочи, че след като Адвокатурата по смисъла, вложен в чл. 134 от Конституцията, е свободна, независима и самоуправляваща се, отношенията между нея и председателя на ВАдС не могат да са на субординация, а само такива на координация, т. е. взаимоотношения между равнопоставени субекти, още повече поради факта, че както Висшият адвокатски съвет е самостоятелно юридическо лице, така и всяка адвокатска колегия в страната, според  устройствения закон на адвокатурата, са самостоятелни юридическо лице.  Оттам и от останалите национални закони, уреждащи организацията и взаимоотношенията между различни юридически лица, произтича „неотносимостта и несъстоятелността на решения, взети от юридическото лице Висш адвокатски съвет спрямо другите юридически лица – адвокатските колегии в страната и в частност – Адвокатска колегия-Хасково“. 

Поради установените по закон и в Конституцията отношения на равнопоставеност на адвокатите в страната, както и предвид йерархията на органите в общия закон ЗЮЛНЦ и специалния Закон за адвокатурата, поведението на Висшия адвокатски съвет и  председателят му адв. Ралица Негенцова,  представлява  дискриминация, както по смисъла на чл. 4, ал. 2 или ал. 3 от Закон за защита от дискриминация, така и по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на същия закон.  Адвокат  Гунчева е категоричан, че е в сходно положение с адв. Ралица Негенцова, както от професионален, така и от обществен аспект, но  неоснователно е третирана различно от Висшия адвокатски съвет спрямо Негенцова. Така недопустимо са накърнени както  личното достойнство, така и професионалният авторитет на Гунчева, е отбелязано в жалбата.

Адвокат  Гунчева е поканила граждани, обществени организации  и  други засегнати от посочените в иска й действия,  да се присъединят към образуваното съдебно производство по гр. д. № 51424/2020 г. по описа на СРС, 169 с-в.

На 19 юни т.г. над 200 адвокати от страната,  членове на Фейсбук общност на българските адвокати  (ФОБА) настояха в  открито писмо до Председателя и членовете на Висшия  адвокатски съвет да бъде прекратена дисциплинарната преписка  срещу адвокат Меглена Гунчева, която е  председател на Адвокатска колегия – Хасково. Решението за дисциплинарно производство бе взето от съвета заради непреведен членски внос в полза на ВАдС.  Това обаче не е еднолично решение на адвокат Гунчева, а е станало по  решение на Общото събрание на Адвокатския съвет в Хасково в знак на протест заради двойно увеличените месечни вноски  –  от 10,00 лв. на 20,00 лв. , сочат адвокатите

„ОСАС е висшият орган на Адвокатурата, стоящ най – горе в йерархията на органите и представлява висша еманация на принципите на адвокатската независимост и самоуправление, неговите решения няма как да са препоръчителни за председателя на ВАдвС, за него те имат задължителен характер“, мотивират се те.   Смятат, че търсенето на дисциплинарана отговорност в случая е нарушение на Закона за адвокатурата и по същество е „наказателна процедура с репресивен характер“.

И адвокатите от  „Обединение на свободните адвокати“ (ОСА)  попитаха ВАдС  –  какво е наложило  двойно увеличение на членския внос и защо ВАдС е образувал  дисциплинарни производства срещу председателите на  колегиите в Хасково, Смолян  и Багоевград, които не се превели по-високата сума, но  по решение на местните колегии. От ОСА заявиха, че  „те   имат право  да изразят активна позиция и недоволство срещу определени действия на органа, на когото са възложили защита на собствените си права и интереси в битността им на адвокати“.

Бел. ред. След публикацията на Де Факто  адвокат Емилия Недева от Пловдивската адвокатска колегия във Фуйсбук коментира, че „решения на колективен орган, както и всякакви актове, които противоречат на закона,  са нищожни. Няма как общото събрание да вземе решение, че няма да се превежда членски внос към ВАдвС, след като ежемесечно всеки адвокат е задължен да заплаща дължимите вноски към ВАдвС / чл.49,ал.1 ЗА/. Това, че са постъпили по сметката на Хасковската колегия не освобождава платилия адвокат от задължението към ВАдвС, защото само когато са по сметка на ВАдвС задължението се счита изпълнено“, обобщи  Недева и заяви, че ще следи с интерес развитието по делото.

 

Във връзка с подадения иск и на основание чл.72 от Закон за защита от дискриминация, гласящ: „(1) Лицата по чл.71, ал.1 и 2 могат в едномесечен срок от предявяването на иска да разгласят този факт чрез публикации или по друг, избран от тях писмен начин, като отправят покана към други засегнати лица, към синдикални организации и техни поделения, както и към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, да встъпят в производството.

2) Лицата по ал.1 могат да встъпят в производството до приключване на устните състезания.“,

 

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Един коментар

  1. Христо

    Аз така и не мога да си обясня защо, след като съм завършил право, взел съм си изпита за правоспособност и съм натрупал необходимия стаж, трябва да платя за да мога да работя като адвокат и то 3000лв, първоначално и после по 20лв. месечно, какво точно ми предоставя срещу тези пари адвокатската колегияи това не е ли чиста проба „легален“ рекет, протектиран от държавата!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one + five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.