Последни новини
Home / Актуално / Изключването на адвокатите от обхвата на финансова подкрепа заради К-19, е фрапантна дискриминация

Изключването на адвокатите от обхвата на финансова подкрепа заради К-19, е фрапантна дискриминация

Defakto.bg

Адвокат Борислав Вълчев

Приключи общественото обсъждане на процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Процедурата е насочена към подкрепа на всички микро, малки и средни предприятия, съгласно дефиницията на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

Терминът „предприятие“ е обобщено понятие за всички и всякакви субекти с обособена организационна структура, както физически, така и юридически лица, които развиват независима икономическа дейност.

Адвокатите и адвокатските дружества са предприятия по смисъла, например, на данъчното и осигурителното право, и това е застъпено в закона и в трайната практика на НАП и на Върховния административен съд.

Адвокатите и адвокатските дружества са предприятия и по смисъла на Закона за счетоводството,  като в определените от този закон случаи те са длъжни да обявяват своите годишни финансови отчети.

Адвокатите и адвокатските дружества са предприятия и по смисъла на конкурентното право, и по този повод КЗК многократно се е произнасяла със свои решения.

Чл.29, ал.1, т.1 и 2 от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) изисква подборът на проектни предложения, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ, да се провежда в съответствие с принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Въобще, адвокатите и адвокатските дружества са предприятия по смисъла на българското и европейско право, ако и доколкото са организирали своята дейност по даден бизнес-модел, и наред с останалите участници в търговския оборот са назначили служители, реализират приходи, разходи и добавена стойност и се разчитат с бюджета.

Същевременно, посредством т.11.1, подточка 1 („Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.“), се създават дискриминационни критерии по отношение на адвокатите и адвокатските дружества, те са изключени от кръга на подпомаганите лица, тъй като се регистрират по специален закон – Закона за адвокатурата, а не съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Нещо повече, адвокатите, дори и да искаме, не можем/забранено ни е, да осъществяваме адвокатска дейност в някоя от предвидените в Търговския закон форми, а СМЕ ДЛЪЖНИ да се регистрираме съгласно Закона за адвокатурата.

Адвокатите и адв.дружества пострадаха силно от пандемията COVID-19 . За да работят в новите условия, адвокатите ще се нуждаят от средства за осигуряване на нужната техническа обезпеченост, но дискриминационното условие на т.11.1, подт.1 ще ги лиши от възможността да ги получат по програмата.

Те не само няма да бъдат подпомогнати да осъществяват процесуално представителство, съобразено с новите изисквания, но и ще бъдат лишени от дадената на конкурентите им възможност да предоставят правни консултации чрез домашен офис – в „здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19“.

Адвокатите и адвокатските дружества БЯХА ИЗКЛЮЧЕНИ от обхвата на предишната мярка, подпомагаща микро, малки и средни предприятия, за което в момента има висящи дела в Административния съд, където, вярвам, условията за кандидатстване по предишната програма ще бъдат обявени за незаконосъобразни, което ще ни даде възможност да претендираме обезщетения от държавата.

Има подадена жалба и в Европейската комисия.

Освен дискриминационен, този критерий застрашава конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, по смисъла на чл.101, пар.1 от ДФЕС, и чл.107 от ДФЕС (с въвеждането на това условие за допустимост, подпомагането ще има характера на държавна помощ, нарушаваща или заплашваща да наруши конкуренцията). Това е така, тъй-като помощ ще получат наши преки конкуренти, с които оперираме на пазара на консултантски услуги, които са регистрирани като търговски дружества.

Вярвам, че водещите ОПИК държавни служители този път ще спазят закона и ще изменят дискриминационния критерий, предвиждащ предприятия, регистрирани единствено по ТЗ и ЗК, като включат и предприятия, регистрирани съгласно специални закони, какъвто е и Законът за адвокатурата.

About De Fakto

Проверете също

ЕСПЧ: Съдилищата не са зачели правата на жертва на сексуална експлоатация, с чиито пари се е обогатявал трафикантът й

 На 28 ноември Европейският съд постанови решението си по жалба Krachunova v. Bulgariа.  За първи …

ВАС окончателно: Драгалевският лифт трябва да се ремонтира

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд София – град, с което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four − 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.