Последни новини
Home / Законът / Адвокати: Ново затваряне на съдилищата ще доведе de facto до лишаване на гражданите от правосъдие (допълнена)

Адвокати: Ново затваряне на съдилищата ще доведе de facto до лишаване на гражданите от правосъдие (допълнена)

Defakto.bg

От електронната платформа ЕНАПС поставят пет въпроса на ВСС , свързани с миража „електронно правосъдие“

Обединение на свободните адвокати призовава Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Адвокатските съвети в страната да не позволят  повторно затваряне на съдилищата

Ново затваряне на съдилищата без електорнно правосъдие de facto води до лишаване на гражданите от правосъдие, тъй като още няма  ефективно  електронно правосъдие, въпреки, че за въвеждането му са похарчени  над 45 000 000 лева.  Това се казва в отворено  писмо до ВСС на адвокатите от  „ЕЛЕКТРОННА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (ЕНАПС). Повод е днешното заседание на  Съдийската колегия на което ще се обсъжда работата на органите на съдебната власт в рамките на извънредната епидемична обстановка. Според предварителна информация,  е възможно с промяна в  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение  съдилищата да излязат във ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г.

Адв. Ивелина Владимирова – Секретар и представляващ ЕНАПС

Днес всички сме притеснени от развиващата се пандемия, но затварянето на съдилищата не може да бъде решение, без да е осигурена възможност работата в съда да продължи дистанционно„, посочват адвокатите. От платформата поставят пет въпроса на ВСС.  Писмото е  подписано от  адв. Ивелина Владимирова – Секретар и представляващ ЕНАПС.

Адвокат Емил А. Георгиев, председател на УС на ОСА

Също в отворено становище Обединение на свободните адвокати призовава Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Адвокатските съвети в страната да  подкрепят нужните мерки, за да не се стига до повторно затваряне на съдилищата и до спиране на открити съдебни заседания по граждански, търговски, административни и „по-леки“ наказателни дела.   „Изразяваме своето категорично несъгласие с подготвяната законодателна промяна, предвиждаща ново прекъсване на съдебните заседания и за пореден път отправяме призив в тази  кризисна обстановка да се мисли за интересите на всички български граждани, а не само за част от тях„.
От ОСА настояват да продължи приемането на законови промени в процесуалните закони, които да позволят извършването на всички процесуални действия по електронен път. Документооборотът да стане и напълно електронен, а не само на хартиен носител.  Призоваваме ВСС да завърши промените и внедри, съответно завърши възможно най-бързо информационните системи в съдилищата, за които са разходвани милиони левове, но все още не могат да бъдат използвани в своя пълен обем, и по този начин да улесняват процеса и намалят риска от заразяване.

ОСА се обръща и към Висшия адвокатски съвет и всички Адвокатски съвети в страната с призив да предприемат незабавни и твърди действия за недопускане на евентуалните промени в закона, като се противопоставят на предвижданите нови ограничения и като подкрепят планирания Национален протест на адвокатурата, насрочен за 04.11.2020 г. 

Адвокатите, като упражняващи свободна професия, бяха изключени от всички мерки за справяне с последиците от COVID 19 и повторното преустановяване провеждането на открити съдебни заседания би имало още по-тежки последици за българските адвокати и техните клиенти – граждани и юридически лица. Всички представители на професионалните общности твърдо защитиха интересите на своите членове, което не може да се сподели за адвокатските органи, които не обясниха на обществото последиците за адвокатите и не предприеха активни действия за тяхното компенсиране, посочват от ОСА.

Цялото писмо на НАПС:

ДО
ПЛЕНУМА НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОТВОРЕНО ПИСМО
От СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ (НАПС), с ЕИК 206062135, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 4, ет. 5, ап. 14, представлявано заедно и поотделно от адвокат Искра Кишкова и адвокат Ивелина Владимирова

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

СНЦОП „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ (НАПС) отново се обръща към Вас с призив за отговорно отношение към правосъдието, към защитата правата на гражданите и не на последно място, към правото на труд на всички адвокати в страната.
От обявяването на извънредното положение през март 2020 г. до настоящия момент изминаха почти 9 месеца, в които следваше в максимално бърз порядък да вземете мерки за въвеждане на електронното правосъдие в страната.
По наше искане и по реда на ЗДОИ получихме информация от Вас, Министерство на правосъдието, и Администрацията на министерския съвет, за публичните средства, инвестирани до момента за въвеждане на електронно правосъдие. Общата стойност по различните проекти е над 45 000 000 лева (ВСС близо 10 милиона, МП над 6 милиона, АМС над 29 милиона).
Днес всички сме притеснени от развиващата се пандемия, но затварянето на съдилищата не може да бъде решение, без да е осигурена възможност работата в съда да продължи дистанционно.  Щом останалите сфери на човешка дейност успяха да се адаптират към новите условия, не може да има никакви оправдания за ново затваряне на съдилищата, още повече при значителните средства, които са вложени от държавата и ЕС за електронно правосъдие.
През април 2020 г. от СНЦОП „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ (НАПС) депозирахме пред СК на ВСС искания и проект за промени в Правилата за достъп до ЕПЕП(Единен портал за електронно правосъдие б.р.).  Бяхме уведомени, че е сформирана Работна група за промяна в Правилата за достъп, но и до настоящия момент такава няма. На страницата на Портала продължават да стоят правила за достъп, в които има забележка, че „Разпоредбите във връзка с получаването на електронни призовки и съобщения, ….., са пилотни и не дерогират разпоредби на действащото законодателство“ и това продължава от 2016 г. до момента. Съдилищата продължават да изискват лично депозиране на заявления за достъп, като не признават подписаните с КЕП заявления от адвокати.
Няма достъп до електронни досиета на дела в Софийски районен съд, въпреки изявлението на членове на ВСС, че са получили доклад от Председателя на съда за качени над 17 000 дела към м. юни 2020 г.  При справка в ЕПЕП, без да се влиза в профила на конкретен адвокат, се откриват текущи дела, но заявления не се приемат, не се обработват и няма реално ползване на ЕПЕП.  Софийският районен съд вече формално има отбелязване в портала като свързан с ЕПЕП, но нямаме данни колега адвокат да има обработено заявление и осигурен достъп до електронно съдебно дело. Не всички състави качват съдебните протоколи на сайта на съда, което допълнително затруднява работата на адвокатите.
По наказателните дела много от съдилищата изобщо не обработват заявления за достъп, а тези, които приемат заявления за достъп, не качват в електронните досиета на делата документите от досъдебната фаза, включително обвинителни актове, което затруднява дистанционната работа на адвокатите.
В малко на брой съдилища има възможност за дистанционни съдебни заседания по предварително утвърдени правила, но това са по-скоро изключения, поради което в случай на затваряне на съдилищата адвокатите няма да могат да защитават правата на гражданите от разстояние.
На заседанието на Пленума на ВСС на 04.06.2020 г. стана пределно ясно, че ЕИСС не е свързана с ЕПЕП и адвокатите няма да можем да ползваме електронните услуги. Отделно от това ЕИСС се оказа изключително затрудняваща и забавяща работата на съдии, и съдебни служители, а ЕПЕП и до днес не е надграден, и адвокатите нямат възможност да изпращат електронно съобщения и книжа. Нещо повече, от получените по ЗДОИ сведения става ясно, че дори няма проект за надграждане на ЕПЕП.

Преди да вземете решение за ново затваряне на съда, молим да излезете с ясна позиция:
1. Кога ще бъдат променени правилата за достъп до ЕПЕП така, че да е възможно електронно заявяване на такъв достъп?
2. Кога електроните досиета в ЕПЕП ще бъдат пълни и ще обхващат всички съдилища, и всички текущи дела?
3. Кога ще бъдат свързани с ЕПЕП административните съдилища и ВАС?
4. Кога адвокатите ще могат подават книжа през ЕПЕП?
5. Кога ще бъдат въведена възможност за дистанционни съдебни заседания във всички съдилища.

Все още не може да се каже, че сме наваксали принудителното затваряне от март 2020 г. и категорично не е вярно, че през август съдилищата са работили на пълни обороти – масово съдиите не насрочваха дела през м. август тази година и излизаха в отпуск, въпреки препоръката да се работи по делата.
Ново затваряне на съдилищата ще доведе de facto до лишаване на гражданите от правосъдие!
Вероятно сте наясно, че до края на годината ЕП предвижда два нови регламента за събиране на доказателства и за връчване на документи при трансгранични спорове, при което ще се ползват постиженията на  технологиите. В тази връзка е неоправдано, а и недопустимо в България да продължаваме да затваряме съдилищата и да лишаваме гражданите от правосъдие, вместо всички усилия да бъдат насочени към осигуряване на възможност за дистанционна работа.

гр. София
02.11.2020 г.
С уважение:

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − 17 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.