Последни новини
Home / Законът / Нови правила: Обезщетенията на кадровици, инспектори, магистрати ще се индексират

Нови правила: Обезщетенията на кадровици, инспектори, магистрати ще се индексират

Defakto.bg

При последващо освобождаване от длъжност съдиите, прокурорите, следователите, както и членовете на ВСС, на Инспектората, главният инспектор ще получават индексирани обезщетения. То ест ако вече са получили максималните 20 заплати, към тях ще се добавя разликата, изчислена спрямо актуалните им възнаграждения към последния отработен месец. Като тук се включват основната заплата, добавките за стаж (по 2 % за всяка година, но не повече от 40 %), плюс възнаграждения с постоянен характер. Това поне е разбра от обсъждане в Пленума на ВСС, последвано от гласуване.

Както е известно, кадровиците и нспекторите получават най-високите заплати в системата, равни на тези на „тримата големи“. А серията от последни промени в ЗСВ им даде и кариерни бонуси.

Решението за „определяне на реда и начина на изчисляване на обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ“ бе предложено от работна група.  По време на дебата се подчертаваше най-вече, че новите правила са за заличаване на несправедливост към следователите, които до 1994 г. бяха в системата на МВР, а после танаха част от съдебната власт. При много от тях се стига до ситуации, когато при изработени пълни 20 г. и като магистрати след 1994 г., те не получават 20 заплати обезщетение, тъй като преди са взели компенсации и от МВР.

Основанията за днешното решение са новите текстове от тази година  в чл. 225 от Закона за съдебната власт. Той гласи:

(1) При освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г., доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Обезщетението по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 165, ал. 1, т. 3 и 5, както и когато комплексната оценка от последната атестация на съдията, прокурора или следователя е отрицателна. Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3, както и когато съдия, прокурор или следовател подаде оставка при образувано срещу него дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност.
(3) В случаите, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление или по отношение на него е образувано дисциплинарно производство, обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното производство.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2020 г.) При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.
(5) При смърт на съдия, прокурор или следовател обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците му.
(6) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2020 г.) Редът и начинът на изчисляване на обезщетенията се определя с решение на Висшия съдебен съвет.
Новите моменти са в ал. 1 и 4.
Вероника Имова обяви: „До момента законът предвиждаше еднократност на обезщетението като брой заплати, а не според масимума от 20 заплати на базата на последното брутно възнаграждение, получавано от магистрата към датата на освобождаване от органите на съдебната власт. Предната редакция ощетяваше следователите.
Нормата на ал. 4 е ясна – при последващо освобождаване да се получи разликата. Комисията се обедини в извода, как се формира размерът на последващото обезщетение и как се осъществява правото на обезщетяване. Обезщетяването има индексионен характер. Това е единственият разум, който открихме в нормата. В мотивите няма ясна формулировка за това“.
Правилата уточняват също, че обезщетението се определя и изплаща след писмено заявление на съответния правоимащ, само при пенсиониране то се определя служебно. При смърт на магистрата наследниците му могат да получат дължимото.
Обещано бе правилата да бъдат публикувани на страницата на ВСС.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Петима съдии искат подкрепа от ВСС за нов модел на съдопроизводството за нуждите на хората в риск

Призив за постигане на качествено нов вид интеграция на социалните услуги в съдопроизводството и на …

Окончателно: Апелативният съд на Белград отказа да екстрадира Цветан Василев по делото „КТБ“

Бившият български банкер и мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев няма да бъде предаден …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.