Последни новини
Home / Законът / Пакет от промени за електронното правосъдие: По-ниски такси за онлайн искове по ГПК, съдебни актове в електронна форма в НПК

Пакет от промени за електронното правосъдие: По-ниски такси за онлайн искове по ГПК, съдебни актове в електронна форма в НПК

Defakto.bg

Пакет от промени за осигуряване на старта на електронното правосъдие пусна за обществено обсъждане Министерството на правосъдието. Срокът за становища е до 19 ноември.

Измененията са в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Общите правила на правосъдието онлайн отдавна бяха записани в Закона за съдебната власт.

„Необходимостта от законодателни промени в процесуалните закони в тази насока се обуславя и от факта, че предстои въвеждането на единната информационна система на съдилищата, както и на функционалностите на eдинния портал за електронно правосъдие. В тази връзка се предлагат изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращи извършването на процесуални действия в електронна форма“, пишат вносителите от МП.

Сред предложенията са да се намали с 15% държавната такса по граждански дела, когато молбата за защита и съдействие на лични или имуществени права е подадена в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). За целта съдилищата се задължават да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път.

За улеснение на участниците в наказателното производство се въвежда и възможност за електронно уведомяване на пострадалите по хода на делото, както и връчването онлайн на призовки, съобщения и книжа на обвиняем, свидетел, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник, а на защитника и повереника – ако те се съгласят да ги приемат.

Електронното подаване и получаване на документи ще се осъществява чрез ЕПЕП, освен ако поради естеството им или по силата на закон  е предвидено извършването им по друг начин. Порталът ще е достъпен за всеки с личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация.

 

Правила за връчване на съобщения и призовки  на електронен адрес:

Връчването на актове на съда може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване  чрез единния портал за електронно правосъдие или   чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.

В случай че страната няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването се осъществява на посочения адрес. При невъзможност връчването да се осъществи по посочените начини, се преминава към връчване на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв – на постоянния.

Връчването на адвокати ще се извършва задължително чрез ЕПЕП.

Извършването на процесуални действия в електронна форма е уредено в нова глава единадесета „а” на ГПК „Процесуални действия и актове в електронна форма“:

Предвидено е съдът да издава актове и да извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин.

Съдилищата се задължават да разгласяват по разбираем и достъпен начин възможността за извършване на процесуални действия в електронна форма, включително чрез ЕПЕП.

Подаването на електронни заявления от гражданите ще става чрез квалифициран електронен подпис, когато законът предвижда писмена форма за извършването на електронни изявления до съда и изискване за подпис.

С промените в НПК, се предвижда:

Изготвянето на съдебните актове по наказателни дела в електронна форма в ЕПЕП им с квалифициран електронен подпис.

Упражняването на процесуални права и извършването на процесуални действия в електронна форма от страните:

Регламентира се възможността пострадалият, частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец, гражданският ответник, както и защитникът да могат да правят по електронен път искания, бележки и възражения, както да обжалват актовете на съда.

Съобщения за извършено престъпление също ще могат да бъдат изпращани и по електронен път, ако са подписани с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона.

Разширява се възможността за ползване на видеоконферентни връзки в наказателните производства.

При вземане на мярка за неотклонение на обвиняем се създава възможност той да участва чрез видеоконферентна връзка в делото в случай на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник.

 

About De Fakto

Проверете също

Похват: ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат прокуратурата да установи, чия собственост е руската църква

Сигнал до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов за проверка и установяване на собствеността …

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

13 − 11 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.