Последни новини
Home / Законът / ОСА предлага на МВР шест варианта за справяне с огромните струпвания пред дирекция „Мигриция“

ОСА предлага на МВР шест варианта за справяне с огромните струпвания пред дирекция „Мигриция“

Defakto.bg
Емил.А.Георгиев, председател на УС на ОСА

Заради  тежката ситуация с пандемията от Ковид -19  „Обединението на свободните адвокати“  предлага на на  МВР  шест  алтернативни варианта за справяне със струпанията на граждани пред Дирекция “Миграция” при МВР в столицата.  Сред тях са подаването на заявления за документи и други административни услуги  да е онлайн с отдалечен достъп, по пощата, чрез куриер или пускането им в обособена специална кутия и др. (по-долу). Това се случва за втори път,  след като през септември сдружението поиска от вътрешвото ведомство да подобри реда за работа на служителите при приема на гражданите в администрацията на Дирекция “Миграция” при МВР в гр. София, бул. “Мария Луиза” 48.  В сигнала си  адвокатите обърнаха внимание   на министъра на вътрешните работи  за огромните  опашки пред РПУ и СДВР във връзка с процедурите по издаване на лични документи.  От получения  „бланков“ отговор обаче научават, че възможностите на МВР не позволяват да бъдат въведени поисканите животоопазващи противоепидемични мерки за гражданите.

Сега  ОСА  изпраща второ становище до МВР с подробна мотивация и  конкретни предложения за решаване на проблема с опашките  пред Дирекция „Миграция“. В него се казва, че:  „С нарастването на заболелите от КОВИД-19 в България се увеличиха и противоепидемичните мерки в офиси на държавната администрация, където има струпване на населението с цел получаването на една или друга административна услуга.  Особена загриженост предизвиква огромното струпване на хора, предимно чужденци, пред сградата на Дирекция “Миграция” при МВР в гр. София, на адрес бул. “Мария Луиза” 48.  В същата сграда се помещават и сектор “Миграция” при СДВР, и служба “Български документи за самоличност” на СДВР.  Ежедневно пред входа на сградата е пълно с чуждестранни граждани, дошли неизвестно в кой период и по какъв начин, от различни краища на света, които се нареждат на огромна опашка без спазване на нужната дистанция.  Реденето на тази опашка през последните седмици отнема буквално часове.  На същата опашка се редят и български граждани, желаещи да получат експресна поръчка за издаване на български документи за самоличност, желаещи да подадат покани за посещение на чужденци, издаване на различни удостоверения за престой в чужбина и др.п.  Не са малко и онези български граждани, дошли за връчване или плащане на наложени глоби с административно наказателни постановления, наложени по ЗБДС. При влизане в самото помещение, пред 20-тина гишета за различните видове услуги се редят също множество хора на сравнително малко разстояние, без да се спазва нужната дистанция. В помещението няма осигурена вентилация. Подобно е положението и в другите административни сгради в по-големите градове, където Дирекция “Миграция” предоставя разрешения за пребиваване в страната“.
Адвокатите са категорични, че  „сегашният режим поставя в опасност живота и здравето на чуждите граждани, които прекарват часове пред сградите и вътре в тях, докато подадат своите документи, а изявленията им за лошия ред на държавна организация в този процес поставя в риск авторитета и на държавата
Обобщават: “ Тази недобра организация поставя в риск и българските граждани, и десетки служителите от системата на МВР, които стоят постоянно в затворени помещения заедно с подателите на заявления за различни административни услуги, някои от които – идващи от високо рискови държави с висока заболеваемост от КОВИД-19. Това поставя в опасност и адвокатите, и преводачите и други придружаващи чуждестранните граждани лица, като често това са хора в напреднала възраст или малки деца, бременни жени. Със застудяване на времето, престоят на тези хора навън на открито за толкова дълго време също няма да е възможно„.   Една от  възможните мерки за предотвратяване на разпространението на КОВИД-19 е удължаване на срока на валидност на изтичащите документи за самоличност на чуждестранните граждани, пребиваващи в България, казват адвокатите.

Във второто си становище сдружението предлага алтернативни  варианти за справяне със влошаващата се ситуация и остава в очакване на  решенията на МВР:Ето ги:

І. ВАРИАНТ: Подаване на документи онлайн с отдалечен достъп.

Множество други български институции вече въведоха тази мярка изключително бързо и тя има своя положителен ефект. В самия сайт на МВР, в страницата на Дирекция “Миграция” има раздел наречен “Административни услуги”. В него надлежно са предоставени формуляри на заявленията на различните услуги. Там може да бъде направена електронна форма за подаване на всеки от тези формуляри, към който да бъдат прикачени сканираните документи на всички изискуеми от ППЗЧРБ документи. При подаването на заявлението и документите, българския или чужд гражданин ще предостави с личните си данни и електронна поща за връзка, където при липса на някои от нужните книжа, същите могат да се изискат в електронен или на хартиен носител – изпратени чрез електронна или стандартна поща. По този начин едното от двете задължителни посещения на тези лица може да отпадне. Дори само въвеждането на такава форма за кореспонденция ще намали броя на посетителите в сградата на бул. “Мария Луиза” № 48 в гр. София наполовина, а вероятно и много повече. Цялото производство по предоставяне или подновяване на разрешение за пребиваване на територията на Р България отнема минимум две посещения, а при непълнота на документите на заявителя, се налагат и допълнителни посещения, докато се представят всички изискуеми документи. По предлагания начин посещението на гражданите ще е само едно – накрая, при попълване на електронното заявление за заявяване на самата лична карта, когато се налага заявителят да бъде сниман и да положи лично своя подпис. Цялата комуникация със заявителя ще може да се извърши безопасно по електронен път или по телефон, вместо през гишето вътре в сградата и след многократно и продължително чакане на вън, на студа.

II. ВАРИАНТ: Подаване на заявления по пощата, чрез куриер или пускането им в обособена специална кутия, тип урна, която е охранявана и поставена на входа на сграда на Дирекция “Миграция”.

Този подход вече са избрали от Столична община, като са преустановили достъпа до деловодството за граждани при подаване на заявления и
документи за различни административни услуги. Всички заявления се подават в запечатан плик в голяма урна, които се събират от служителите регулярно и в рамките на работния ден. В този случай, на посочения в заявлението електронен адрес или чрез текстово съобщение на посочен телефон, служители от администрацията предоставят входящия номер на заявлението. При липса на някои от необходимите документи, служителите могат да се свържат със заявителя по електронна поща или по телефон, за да дадат инструкции. Липсващите документи, могат да се изпратят по електронна поща или пуснати в плик в същата урна за обратна връзка, разположена пред в административния офис, където е пуснато първоначалното заявление. Точно такава е практиката на Столична община по цялостното администриране на преписките, постъпили в деловодството им. След като производството приключи със съответния акт, отново ще остане задължение на заявителя да посети само веднъж сградата на Дирекция “Миграция” – за подаване на заявление за лична карта. Този начин може да се приложи и при искане за заверка на покани за чужденци да посетят страната, при представянето на удостоверения, че лицето за определен период от време не е било в страната и др.п.

III. ВАРИАНТ: Инсталиране на машинна пропускателна система с номера, за да се регулират потоците към всяко едно гише. Това е успешна практика, която вече е въведена в общини, банки и други институции, включително данъчни служби и КАТ. В момента престоят на опашката в някои случаи достига до един пълен работен ден, което, с оглед настъпващата зима става изключително затруднително и почти невъзможно. В този смисъл, липсата на тоалетна за граждани също е допълнително неудобство. Въвеждането на такава система ще даде възможност заявителите да запазят реда си и да изчакат на друго място в близост до сградата на Дирекция “Миграция”, и така отново ще да се предотврати струпване на хора пред входа. Тази мярка е крайно необходима, предвид предстоящото застудяване и невъзможност да се седи на открито за дълго време – особено за деца, бременни жени и възрастни хора.

IV. ВАРИАНТ: Да се приемат платежни нареждания, направени чрез интернет банкиране, от които да е видна банковата референция, без необходимост да се поставя печат на банката, както се приема във всички останали администрации. Печатът е остатък от време, в което не се е използвала каквато и да е електронна форма на комуникация. Моля да приемете, че при платежни нареждания, направени чрез интернет банкиране, печатът не е необходим. Това ненужно изискване за печат води до допълнително струпване на хора на опашки както в банкови клонове в цялата страна, така и повторно пред сградата на Дирекция “Миграция” при МВР и в останалите сгради на регионалните дирекции. Много от чужденците или техните процесуални представители имат банкови сметки с активирано интернет банкиране и могат да направят плащане за съответната такса или административна услуга без да се редят на допълнителна опашка.
Отделен и скандален остава и въпросът и за необосновано високите банкови комисионни, които избраната по неясни критерии банка събира от чужденци и български граждани за таксите, които следва да заплатят за издаване на съответните документи.

V. ВАРИАНТ: Поставяне на подходящи ограничители, с които да се гарантира дистанция от 1,5 м. между чакащите на опашката. В момента разстоянието е не-повече от 20 см., поради огромния брой струпали се хора.

VІ. ВАРИАНТ: Въвеждане на ефективен контрол за носенето на маска и по време на престоя на опашката. В момента близо 50% от чакащите на опашката (предимно български граждани) не носят маска. Те влизат с маски, но на опашката ги свалят или носят под носа.
В сградата има служители, осъществяващи пропускателния режим в сградата, които следва да съблюдават безопасния режим и носенето на маски от посетителите през целия престой както вътре, така и пред сградата, застрашена с най-висок риск от заболяване.
Надяваме се, че като установите основателността и полезността на настоящите предложения, ще изберете най-подходящите от тях за възможно най-бързо прилагане. Животът и здравето на българските граждани и служителите, а безспорно – и на чуждестранните граждани, е еднакво ценен и същите не следва да се поставят под ненужен риск.

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата ни е скъпа

  Екатерина Баксанова, Институт пазарна икономика Наличието на ефективно и автономно функциониращата прокуратура е ключова …

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври

Истанбулската конвенция влиза в сила в целия Европейски съюз на 1 октомври, съобщи Европейската комисия. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.