Последни новини
Home / Законът / В Софийския градски съд: Отлагане на открити заседания по преценка на докладчика, работа от разстояние, може и принудителен отпуск

В Софийския градски съд: Отлагане на открити заседания по преценка на докладчика, работа от разстояние, може и принудителен отпуск

Defakto.bg

Нови, по-строги мерки срещу разпространението на Ковид-19, взеха и в Софийския градски съд (СГС) – най-големия окръжен съд в страната, в който са 2/3 от гражданските и търговските дела.

Алексей Трифонов

Със заповед  на председателя на СГС от 27 ноември Алексей Трифонов  се дава възможност на докладчиците да отсрочват всички дела в графика на едно съдебно заседание, които предполагат струпване на много участници, с изключение на неотложните – мерки за неотклонение, обезпечения на иск, казусите, свързани с домашно насилие, издръжки, осиновявания.

Съдиите, обявени за близки контактни на заразени с коронавируса, да работят надомно за срока на карантината, ако това е възможно, ако не – да ползват платен годишен отпуск или болничен. В Кодекса на труда вече има разпоредба за ползването на отпуски по време на извънредно положение или епидемична обстановка, предвиждаща право на ръководителите да предоставят платения годишен отпуск на работниците/служителите и без тяхно съгласие (чл. 173а КТ).

По време на извънредната епидемична обстановка няма да се прилагат и част от правилата за образуване, разпределение, заместване и произнасяне по вече образувани граждански и търговски дела в СГС.

На 25 ноември подобна заповед бе издадена от председателя на най-големия съд в страната Софийския районен съд. В нея обаче се разрешава отлагането на открити заседания по преценка на докладчика до края на декември. В СГС времеви хоризонт няма, но отсрочването трябва да е за „максимално близка дата“.

Алексей Трифонов се е позовал на последните промени в извънредния закон.

От 10 ноември насам ръководителите на съдилища в страната разпореждат непровеждане на открити заседания, с изключение на неотложните, за различни срокове – обикновено до края на ноември.

В големите софийски съдилища по-строгите мерки се вземат сега.

Какво предвижда заповедта на председателя на СГС

 • Всеки съдия-докладчик да прецени дали да предприеме
  действия по отсрочване на всички дела в графика на едно съдебно
  заседание с оглед на естеството на процесуалните действия и броя на
  участниците в тях (например : необходимост от разпит на повече
  свидетели и вещи лица, провеждане на очни ставки, извършване на
  съдопроизводствени действия, изискващи едновременно струпване на
  много лица в съдебните зали и в пространството пред тях). Същата
  преценка да се направи и в случай на график на повече насрочени дела,
  който предполага струпване на много лица в съдебните зали и
  пространството пред тях. В тези случаи съдията-докладчик може да
  отсрочи по своя преценка всички дела в рамките на едно съдебно
  заседание,, с изключение на делата, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за
  максимално близка дата, като страните и участниците да бъдат уведомени
  за новата дата своевременно, при спазване на изискванията на
  процесуалните закони.
 • При отсъствие на съдия в хипотезите на чл. 61 от Закона за
  здравето или при ползване на отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 от КТ
  съответният заместник-председател и ръководител на отделение
  организира заместването му по отношение на спешния доклад, като насрочените в периода на карантината, рееп. за срока на ползване на
  отпуск по горния член, открити съдебни заседания на отсъстващия се
  отсрочват за максимално близка дата, съгласувана със/определена от
  съдията-докладчик.
 • Съдия, който е близък контактен по смисъла на чл. 61 от 33,
  преминава към работа от разстояние (надомна работа), ако работата
  позволява това, за срока на карантината (10 дни, считано от последния
  контакт с потвърден случай на COVID-19), като писмено обявява пред
  административния ръководител това обстоятелство. Заместникпредседателите на СГС и ръководители на отделения преценяват дали
  съдиите от съответното отделение могат да преминат към работа от
  разстояние. В случай че това не е възможно, съответният съдия ползва
  платен годишен отпуск или отпуск при временна нетрудоспособност.
 • При отсъствие на съдия, който е включен в график на
  дежурство, по преценка на съответния заместник-председател и
  ръководител на отделение отсъстващият може да бъде заменен с друг
  съдия при необходимост.
 • Указвам на съдиите, че следва стриктно да спазват т. XI от
  Заповед № РД-08-2027/15.05.2020 г. – делата следва да се насрочват в
  график през по – голям времеви интервал помежду им по преценка на
  съдебния състав, така че да се избегне възможността от струпване на
  много лица в съдебните зали и пространството пред тях.
 • За времето на извънредна епидемична обстановка (извънредно
  положение) не се прилагат разпоредбите на раздел IV, т. 1 от Правила за
  образуване, разпределение, заместване и произнасяне по вече образувани
  граждански и търговски дела в Софийски градски съд : „Спират се
  постъпленията на всички видове граждански и търговски дела, чрез
  спиране от системата за разпределение на дела на съдия, който отсъства
  повече от две седмици шг обективни причини.“; и раздел VI, т. 2.2, абзац
  II, изр. последно, от същите Правила : „При отсъствие за период над две
  седмици, заместването се отнася за произнасянето по всички молби и
  искания, постъпващи по делата, по които докладчик е отсъстващият
  съдия.“
 • Да се осъвременява ежедневно информацията във въведения
  със заповед № РД-08-2027/15.05.2020 г. електронен регистър, в който се
  отразяват делата, които се отсрочват с оглед на спазване на мерките за
  безопасност. В тази връзка задължава съдиите да подават своевременно
  информация на административния секретар на СГС за отсрочените дела.
  На основание т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в
  условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.20 г., по
  протокол № 17/02.06.20 г. и по протокол № 39/10.10.20 г.) при изготвяне
  на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг
  и т.н. данните от електронния регистър се отбелязват в справките на
  отделен ред и не се отчитат в ущърб на съдията.
 • Съдии и съдебни служители, които не са дежурни и в график,
  не са задължени да присъстват физически в съда, но следва да бъдат на
  разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят
  при възникнала необходимост.
 • Заместник-председателите на СГС и ръководители на
  съответни отделения създават организация по прилагане на настоящата
  заповед.

About De Fakto

Проверете също

Петима съдии искат подкрепа от ВСС за нов модел на съдопроизводството за нуждите на хората в риск

Призив за постигане на качествено нов вид интеграция на социалните услуги в съдопроизводството и на …

Окончателно: Апелативният съд на Белград отказа да екстрадира Цветан Василев по делото „КТБ“

Бившият български банкер и мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев няма да бъде предаден …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.