Последни новини
Home / Законът / В Софийския градски съд: Отлагане на открити заседания по преценка на докладчика, работа от разстояние, може и принудителен отпуск

В Софийския градски съд: Отлагане на открити заседания по преценка на докладчика, работа от разстояние, може и принудителен отпуск

Defakto.bg

Нови, по-строги мерки срещу разпространението на Ковид-19, взеха и в Софийския градски съд (СГС) – най-големия окръжен съд в страната, в който са 2/3 от гражданските и търговските дела.

Алексей Трифонов

Със заповед  на председателя на СГС от 27 ноември Алексей Трифонов  се дава възможност на докладчиците да отсрочват всички дела в графика на едно съдебно заседание, които предполагат струпване на много участници, с изключение на неотложните – мерки за неотклонение, обезпечения на иск, казусите, свързани с домашно насилие, издръжки, осиновявания.

Съдиите, обявени за близки контактни на заразени с коронавируса, да работят надомно за срока на карантината, ако това е възможно, ако не – да ползват платен годишен отпуск или болничен. В Кодекса на труда вече има разпоредба за ползването на отпуски по време на извънредно положение или епидемична обстановка, предвиждаща право на ръководителите да предоставят платения годишен отпуск на работниците/служителите и без тяхно съгласие (чл. 173а КТ).

По време на извънредната епидемична обстановка няма да се прилагат и част от правилата за образуване, разпределение, заместване и произнасяне по вече образувани граждански и търговски дела в СГС.

На 25 ноември подобна заповед бе издадена от председателя на най-големия съд в страната Софийския районен съд. В нея обаче се разрешава отлагането на открити заседания по преценка на докладчика до края на декември. В СГС времеви хоризонт няма, но отсрочването трябва да е за „максимално близка дата“.

Алексей Трифонов се е позовал на последните промени в извънредния закон.

От 10 ноември насам ръководителите на съдилища в страната разпореждат непровеждане на открити заседания, с изключение на неотложните, за различни срокове – обикновено до края на ноември.

В големите софийски съдилища по-строгите мерки се вземат сега.

Какво предвижда заповедта на председателя на СГС

 • Всеки съдия-докладчик да прецени дали да предприеме
  действия по отсрочване на всички дела в графика на едно съдебно
  заседание с оглед на естеството на процесуалните действия и броя на
  участниците в тях (например : необходимост от разпит на повече
  свидетели и вещи лица, провеждане на очни ставки, извършване на
  съдопроизводствени действия, изискващи едновременно струпване на
  много лица в съдебните зали и в пространството пред тях). Същата
  преценка да се направи и в случай на график на повече насрочени дела,
  който предполага струпване на много лица в съдебните зали и
  пространството пред тях. В тези случаи съдията-докладчик може да
  отсрочи по своя преценка всички дела в рамките на едно съдебно
  заседание,, с изключение на делата, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, за
  максимално близка дата, като страните и участниците да бъдат уведомени
  за новата дата своевременно, при спазване на изискванията на
  процесуалните закони.
 • При отсъствие на съдия в хипотезите на чл. 61 от Закона за
  здравето или при ползване на отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 от КТ
  съответният заместник-председател и ръководител на отделение
  организира заместването му по отношение на спешния доклад, като насрочените в периода на карантината, рееп. за срока на ползване на
  отпуск по горния член, открити съдебни заседания на отсъстващия се
  отсрочват за максимално близка дата, съгласувана със/определена от
  съдията-докладчик.
 • Съдия, който е близък контактен по смисъла на чл. 61 от 33,
  преминава към работа от разстояние (надомна работа), ако работата
  позволява това, за срока на карантината (10 дни, считано от последния
  контакт с потвърден случай на COVID-19), като писмено обявява пред
  административния ръководител това обстоятелство. Заместникпредседателите на СГС и ръководители на отделения преценяват дали
  съдиите от съответното отделение могат да преминат към работа от
  разстояние. В случай че това не е възможно, съответният съдия ползва
  платен годишен отпуск или отпуск при временна нетрудоспособност.
 • При отсъствие на съдия, който е включен в график на
  дежурство, по преценка на съответния заместник-председател и
  ръководител на отделение отсъстващият може да бъде заменен с друг
  съдия при необходимост.
 • Указвам на съдиите, че следва стриктно да спазват т. XI от
  Заповед № РД-08-2027/15.05.2020 г. – делата следва да се насрочват в
  график през по – голям времеви интервал помежду им по преценка на
  съдебния състав, така че да се избегне възможността от струпване на
  много лица в съдебните зали и пространството пред тях.
 • За времето на извънредна епидемична обстановка (извънредно
  положение) не се прилагат разпоредбите на раздел IV, т. 1 от Правила за
  образуване, разпределение, заместване и произнасяне по вече образувани
  граждански и търговски дела в Софийски градски съд : „Спират се
  постъпленията на всички видове граждански и търговски дела, чрез
  спиране от системата за разпределение на дела на съдия, който отсъства
  повече от две седмици шг обективни причини.“; и раздел VI, т. 2.2, абзац
  II, изр. последно, от същите Правила : „При отсъствие за период над две
  седмици, заместването се отнася за произнасянето по всички молби и
  искания, постъпващи по делата, по които докладчик е отсъстващият
  съдия.“
 • Да се осъвременява ежедневно информацията във въведения
  със заповед № РД-08-2027/15.05.2020 г. електронен регистър, в който се
  отразяват делата, които се отсрочват с оглед на спазване на мерките за
  безопасност. В тази връзка задължава съдиите да подават своевременно
  информация на административния секретар на СГС за отсрочените дела.
  На основание т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в
  условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.20 г., по
  протокол № 17/02.06.20 г. и по протокол № 39/10.10.20 г.) при изготвяне
  на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг
  и т.н. данните от електронния регистър се отбелязват в справките на
  отделен ред и не се отчитат в ущърб на съдията.
 • Съдии и съдебни служители, които не са дежурни и в график,
  не са задължени да присъстват физически в съда, но следва да бъдат на
  разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят
  при възникнала необходимост.
 • Заместник-председателите на СГС и ръководители на
  съответни отделения създават организация по прилагане на настоящата
  заповед.

About De Fakto

Проверете също

Особено мнение: Защо разпоредбата за отнемане на лиценз по Закона за частната охранителна дейност нарушава Конституцията

Конституционинят съд отхвърли искането на 3-членен състав на ВАС  за съд за установяване на противоконституционност …

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 − five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.