Последни новини
Home / Без категория / Управляващите променят правила за вота през закона за извънредното положение, а не през Изборния кодекс

Управляващите променят правила за вота през закона за извънредното положение, а не през Изборния кодекс

Defakto.bg

Даниела Дариткова, Искрен Веселинов, Анна Александрова, Валери Симеонов, Християн Митев и др. внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение на  условията за гласуване при  предстоящите избори.  Промените не се извършват в Изборния кодекс, където се очаква да са,  а в закона за извънредното положение.  Те са  свързани  с  правата на карантинираните и заболели българи в болница към момента на изборите.  Законопроектът не посочва правила, а възлага на ЦИК да определи условията,  при които ще става гласуването в тези случаи.  Посочена и  възможност за гражданите, чиито документи са с изтекли срокове, да могат да се идентифицират пред СИК с тях.  Проектът предлага по решение на ЦИК секции за гласуване в чужбина да могат да се съставят от трима души.

Според шефката на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова промените „дават възможност на лицата, които са под карантина или в болница, да упражнят правото си на глас“. „ЦИК ще изработи правила как ще гласуват – с подвижна урна или в специални секции. В законопроекта предвиждаме и възможност комисията да гарантира здравна сигурност на всички участващи в изборния процес избиратели, като осигури средства за индивидуална защита както на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), така и на участниците в изборите„, заяви Дариткова.

По преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските служби ЦИК със свое решение ще определя, в зависимост от ситуацията в съответната държава, броя на членовете на секционните избирателни комисии, който обаче не може да бъде по-малък от трима, каза  Красимир Ципов, зам.шеф на ПГ на ГЕРБ.

В законопроекта няма нито дума за гласуване по пощата, видеонаблюдение при броенето на бюлетините,   видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на преброяването на бюлетините , ккато и оформяне на изборните протоколи, премахване на ръчното броене на машинния вот и др., идеи,  предложени от политическите партии на консултациите при президента,  които вчера той огласи в обръщение към народа.

Доскоро  основният аргумент на управляващите срещу видеонаблюдението беше, че „не навсякъде има интернет“.  Сега обаче Красимир Ципов каза друго: „Нашите притеснения са свързани с това дали не влизаме в противоречие с изискванията на Закона за защита на личните данни.  Както знаете, от две години има сериозни промени в този закон и най-малкото, което трябва да се обмисли, е да се съгласува една такава подобна промяна с компетентния орган  Комисията за защита на личните данни.“  Той обеща управляващите да направят това, „ за да вземем правилното решение „…, „тъй като и образът на лицето по последните промени е лична данна“.

Ето и законопроекта:

ЗАКОН

за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното сьбрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ. бр. 28 от 2020 г.; изм. ф. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. — бр. 101 от 2020 г.; изм., ф. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г.)

 

  1. Създава се чл. 28:

„Чл. 28. (1) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден приема правила за организацията и реда на изборите, с които да се гарантират живота и здравето на избирателите, членовете на избирателните комисии и другите участници в изборния процес. Централната избирателна комисия съвместно с Министерския съвет обезпечава изборния процес с всички необходими средства за защита при условията на S З от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

(2) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, включително задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс или в отделни избирателни секции, извън секциите по чл. 9 от Изборния кодекс, определени от Централната избирателна комисия, при спазване на всички противоепидемични мерки. В правилата по ал. 1 се определят условията и реда за гласуване с подвижна избирателна кутия или в отделна избирателна секция, включително образуването на секциите, подаването на заявленията, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община или на безплатен телефонен номер, списъка за гласуване и гласуването в изборния ден. Броят на членовете на секционните избирателни комисии за секциите по изречение първо е не помалко от трима, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.

З) В лечебни заведения за болнична помощ, в които са настанени за лечение лица с COVID-19 се образуват отделни избирателни секции, извън секциите по чл. 9, ал. 6 или 7 от Изборния кодекс, за гласуване на избирателите, поставени под задължителна изолация в съответното лечебно заведение или негово отделение.

  • Правилата по ал. 1 се приемат след консултации с Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и Обществения съвет по чл. 55 от Изборния кодекс. За проведените консултации се изготвят пълни стенографски ПРОТОКОЛИ, които се обявяват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
  • Правилата по ал. 1 се обявяват по реда на чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс и може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от същия кодекс.
  • При необходимост избирателните комисии и другите органи в съответствие с правомощията им в изборния процес може да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции.

 

  • При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка с решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на секционна избирателна комисия извън страната може да бъде не по-малко от трима, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.
  • Централната избирателна комисия провежда разяснителна кампания за гласуването по време на извънредна епидемична обстановка. S 2. В S 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. З

(З) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, съответно с удостоверение за пребиваване в Република България за граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, независимо от изтичането на сроковете по ал. 1 или 2, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл.

263 от Изборния кодекс.“

  1. Досегашните ал. З и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

S З. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ .

About De Fakto

Проверете също

В конституционната комисия: многообразие от различия за разделението на ВСС на прокурорски и съдийски

Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите, бивши конституционни съдии и др. се обявиха против разделянето …

Ниската натовареност на военните съдилища „обрича“ един съдия на пет дела месечно и 6 присъди – средногодишно

Натовареността на военните съдилища с дела продължава да намалява. Те са със  7 % по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.