Последни новини
Home / Законът / Кандидатите за европейски делегирани прокурори станаха 35, има и съдии (обновена и допълнена)

Кандидатите за европейски делегирани прокурори станаха 35, има и съдии (обновена и допълнена)

Defakto.bg

Сред тях и наблюдаващият делата на Божков в спецпрокуратурата

35 кандидати за 10-те позиции за европейски делегирани прокурори у нас показва вече справката на ВСС. Днес изтече срокът за подаване на документи.

Венцислав Фердинандов

Сред претендентите има двама съдии, останалите са прокурори и следователи. Кандидатите най-вече са от районно и окръжно нива, сред тях е и наблюдаващият дела на Васил Божков в Специализираната прокуратура Венцислав Фердинандов.  Друго публично известно име е на Милко Момчев от СГП, който бе и прокурор по делото „Алабин“. Съдиите са Христо Крачунов от Софийския районен съд и Светомир Бабаков от РС-Асеновград. А кандидадът от върховно ниво – Бисерка Стоянова от Националната следствена служба.

Както е известно, делегираните прокурори работят по европейските дела на терен в съответните държави. Според правилата на самата Европейска прокуратура те няма да се занимават с други, „национални“ разследвания. Промените в НПК и ЗСВ у нас обявиха, че в „европейската“ си работа тези прокурори няма да са подчинени на по-горните обвинители и на главния прокурор, които не могат да им дават уазания и да се месят в хода на делата. Правилата за подбора пък предвидиха изисквания да имат поне 8 г. юридически стаж, да не са на повече от 58 г., да владеят английски език. За позициите могат да кандидатстват магистрати и от трите звена на съдебната власт – съдии, прокурори и следователи. Подборът се извършва от Прокурорската колегия на ВСС, последната дума е на главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши.

Де факто вече описа първите седем кандидати – кандидат №1 бе Димитър Младенов от СГП, после документи внесоха следователят Бойко Атанасов и районният прокурор на Сливница Пламен Петков, военният следовател от София Вихър Михайлов, както и дамите в надпреварата – Дарина Косева (СРП), Светослава Пенчева (РП-Пловдив), Светлана Шопова-Колева (СГП).

Новите имена са на Станелия Караджова (следовател в отдела на Специализираната прокуратура), Дочо Дочев (СГП), Димитър Беличев (ОП-Пловдив), Десислав Цанев (следовател в отдела на СГП), Венцислав Фердинандов (спецпрокуратура), Станислав Стойков (СГП), Людмила Николова (СГП), Стоян Лазаров (зам.-военнокръжен прокурор в София), Йордана Дачева-Толева (ОП-Бургас), Радостина Цанева (ОП-Пловдив), Милчо Момчев (СГП), Димитър Хаджийски (СГП), Ирина Арменова-Янчева (Специализирана прокуратура), Вероника Трифонова (СРП), Бойко Калфин (ОП-Кюстендил), Катя Михайлова-Янкова (СРП), Христо Крачунов (съдия в СРС), Божидара Ганева-Димова (СРП), Тодор Куюмджиев (СРП), Светлана Стоянова-Вайзе (следовател в пецпрокуратурата), Преслава Петкова (следовател в отдела на спецпрокуратурата), Мая Ковачева (следовател в отдела на СГП), Бисерка Стоянова (Национална следствена служба), Анна Алексова (СГП), Мария Макрелова-Чернева (Специализирана прокуратура), Светомир Бабаков (Районен съд – Асеновград), Екатерина Микова (СРП), Мая Стоянова (и.ф. районен прокурор на Елин Пелин).

След изтичането на срока за документи следва преценка на претендентите по допустимост от тричленна комисия, после изслушване от Прокурорската колегия.

Станелия Караджова е завършила „право“ в СУ, откъдето има също диплома по философия и журналистика. До 2020 г. е била следовател в Бургас, от миналага година е титуляр в следствения отдел на спецпрокуратурата, където е била командирована от 2018 г. В мотивационното си писмо заявява, че е работила в икономическия и данъчния отдели на СП, както и по европейски заповеди за разследвания завършила е английска гимназия и владее езика перфектно.

Дочо Дочев е завършил „право“ в УНСС, работи първо в СРП, от 2016 г. е титуляр в Софийската градска прокуратура, където е бил командирован през 2013 г. За себе си открива възможност като кандидат за български европейски делегиран прокурор „да защитя авторитета на ПРБ – както в Европейския съюз, така и във вътрешен план“. Заявява, че целият му професионален път е като „икономически прокурор“ и е време да надграден. Говори за професионални успехи и разочарования, както и „отдаденост на професията и законността“.

Димитър Беличев е завършил „право“ в Пловдивския университет, бил е прокурор в РП-Хасково и Пловдив (където е и зам.-районне прокурор), от 2017 г. е в ОП-Пловдив, а от 2019 г. е командирован национален експерт, следовател, в ОЛАФ. Изтъква опит в разследването на икономически, данъчни, компютърни, корупционни престъпления, както и такива, свързани с източването на бюджета на ЕС.

Десислав Цанев е завършил „право“ в Югозападния университет, бил е адвокат, от 2005 г. е следовател – първо младши в Пловдив, после титуляр в столичното следствие. Изтъва професионалиня си опит в раследването на икономически престъпления по дела от висок обществен интерес.

Венцислав Фердинандов е завършил „право“ в СУ,  от 2002 г. до 2019 г. е прокурор в РП-Плевен, после е командирован в Специализираната прокуратура и назначен за титуляр през 2019 г. Той заедно със Сийка Милева е на брифингите по гръмките разследвания срещу Васил Божков като наблюдаващ прокурор. В мотивационното си писмо изтъква, че се кандидатира за европейски деегиран прокурор заради „желанието ми да се развивам в личен и професионален план, като се изправям пред нови, непознати за мен отговорности и предизвикателства“. Казва също, че се чувства достатъчно подготвен, за да се справи с новата позиция.

Станислав Стойков е завършил „право“ в СУ, започва като младши прокурор във Велико Търново, после е обвинител в СРП, а от 2013 г. – в СГП. През 2019 г. е командирован като законодателен експерт в ОЛАФ. Изтъква опита си по разследване на икономически престъпления, както и този в Европейската служба за борба с измамите.

Людмила Николова е завършила СУ, има образователна и научна степен „доктор“ в Софийския университет, дисертацията й е за прокурора в досъдебното производство. Била е зам.-районен прокурор на София, както и в антикорупционното звено на СГП (преди създаването на специализираните структури). В момента е прокурор в отдел „Криминален“ на СГП.

Стоян Лазаров е завършил Югозападния университет, а от 1994 до 2005 г. е работил в НСО като ръководител на екип за лична охрана. През 2005 г. става военен следовател в София, от 2017 г. е военен прокурор, от 2018 г. – зам.-военноокръжен прокурор. В мотивационното писмо сочи участието си в двете дела срещу бившия шеф на националното разузнаване ген. Кирчо Киров.

Йорданка Дачева-Толева е завършила Бургаския свободен университет, започва като следовател, от 2006 г. е прокурор първо в РП-Бургас, а от 2012 г. в окръжната прокуратура в града. Сочи проведен стаж в Националното бюро на Евроджъст, както и опита си по дела.

Радостина Цанева е завършила „право“ в Пловдивския университет, както и „финанси“. От 1998 г. е следовател в Бургас, от 2018 г. е командирована в следствения отдел на Специализираната прокуратура. В мотивите си заявява, че европейските делегирани прокурори трябва да са „калени в работата“ по дела за иономически и финансови престъпления.

Милко Момчев

Милко Момчев е завършил „право“ в СУ, бил е прокурор в СРП, от 2015 г. е в Софийската градска прокуратура. Заявява, че работи по дела с фактическа и правна сложносткато трафик на хора, контрабанда, убийства, пране на пари, както и че е ангажиран с издаването и изпълнението на европейски заповеди за разследване. Изградил е контакти с прокурори и съдии от Германия и Испания.

Димитър Хаджийски е завършил СУ,  от 2015 г. е в Софийската градска прокуратура. Той е лице за контакт в Националната прокурорска мрежа за международно правно  сътрудничество, както и асистент на националния представител на България в Евроджъст. Изтъква значителния си опит в тази сфера.

Вероника Трифонова е завършила „право“ в СУ, има магистратура по „право на ЕС“ в университет „Комплутенсе“, Мадрид. Била е пиар в МФ, медиен експерт във ВКП, сътрудник в Съвета за криминологически изследвания, правен съветник във ВКП, съдебен съветник в администрацията на главния прокурор, после прокурорски помощник и по съвместителство началник на кабинета там. От 2011 г. е прокурор в СРП.

Бойко Калфин е завършил „право“ в ЮЗУ, започва като адвокат, от 2006 г. е прокурор в Кюстендил – първо в районната, после и в окръжната прокуратури. Сочи придобития опит, както и работата по молби за правна помощ, ЕЗА, ЕЗР, екстрадиции.

Катя Михайлова-Янкова е завършила СУ, била е включително старши юрисконсулт в АЕЦ, от 2004 г. е следовател в София, от 2006 г. прокурор в СРП.

Христо Крачунов е завършил СУ, бил е юридически консултант в МВнР, юрисконсулт в АДФИ, главен юрисконсулт в разплащатателната агенция по САПАРД вън фонд „Земеделие“, от 2009 г. е районен съдия първо във Видин, а от 2011 г. в София. Изтъква специфичния си опит в сферата на европейските фондове, както и съдийството по граждански и наказателни дела.

Божидара Ганева-Димова е завършила „право“ в СУ, има и специалност „международни отношения“. Била е адвокатки сътрудник, младши юрисконсулт, прокурорски помощник в Софийската апелативна прокуратура, от 2014 г. е прокурор- първо в ВП-Бургас, после в СРП. На два пъти е командирована в икономическия отдел на СГП.

Тодор Куюмджиев е завършил СУ, от 2013 г. е прокурор – в Ямбол, София, Елхово и пак София. Сега е обвинител от СРП, изпълнява функциите зам.-районен прокурор. Подчертава обучението в Първа езикова гимназия във Варна и отличния си английски, както и много си участия в семинари и обмени плюс практическия опит по наказателни дела.

Светлана Стоянова-Вайзе също е завършила СУ, от 1993 г. е следовател в София, от 2012 г. – в следствения отдел на Специализираната прокуратура, като три години го е оглавявала. Сочи опита си в разследвания на иономически престъпления, а вече и на организирани престъпни групи, както и международното сътрудничество. Заявява, че работи по разследването на голямо икономическо дело за измама със средства на ЕС по линия на ОЛАФ.

Преслава Петкова има диплома от СУ, следовател е от 2005 г., от 2018 г. е в следствения отдел на спецпрокуратурата в сектор „Антикорупция“, член на УС на Камарата на следователите.

Мая Ковачева е завършила Пловдивския университет, следовател от 2005 г. в Хасково, от 2011 г. в следствения отдел на СГП.

Бисерка Стоянова е завършила СУ, следовател в София от 1997 г., от 2012 г. в Националната следствена служба. Постоянен преподавател в НИП на кандидатите за младши следователи випуск 2020-2021 г.

Анна Алексова е завършила СУ, започва като разследващ полицай в СДВР, от 2002 г. е прокурор, от 2017 г. е в СГП, през 2020 г. е командирована в Софийската апелативна прокуратура.

Мария Макрелова-Чернева е завършила Бургаския свободен университет, има допълнителна квалификация по „Право на ЕС“ в СУ. Прокурор от 1998 г., започва като районен прокурор на Етрополе, после 10 г. е районен прокурор на Своге, следват командировая в Софийата оръжна прокуратура, СГП и спецпрокуратурата. От 2019 г. е титуляр в Специализираната прокуратура, в отдел „Антитероризъм“. Заявява, че дългият й стаж на административни длъжности не я е откъснал нито за миг от същинската прокурорска работа.

Светомир Бабаков е съдия в РС-Асеновград от 2015 г. , бил е комавдиворан в АССГ, в момента е командирован в Административен съд – Пазарджик. Завършил е СУ, започва като прокурор в Пловдив. Сочи натрупания опит по разглеждане на данъчни дела и дела, свързани с налагането на финансови корекции по европроекти.

Екатерина Микова е завършила „право“ и френска филология в СУ. Прокурор от 2006 г. в Ловеч, от 2009 г. е в СРП.

Мая Стоянова има един мандат като районен прокурор на Елин Пелин, сега е и.ф. Прокурор в СРП от 2009 г. до 2015 г., завършила е СУ.

About De Fakto

Проверете също

СЕС отхвърли жалба на Wizz Air Hungary Zrt. срещу решение на ЕК за одобрена помощ за румънската авиокомпания Blue Air

Жалбата срещу решението на Комисията за одобряване на помощта на Румъния за авиокомпания Blue Air …

След близо 70 години членство на страната в ООН, ВАС осъди Министерския съвет да обнародва устава на организацията

  Адвокатът има правен интерес да иска изпълнение на публичноправно задължение в полза на всички …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

6 − three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.