Последни новини
Home / Актуално / Сравнения: Пандемията от COVID – 19 и упражняването на адвокатската професия в Германия

Сравнения: Пандемията от COVID – 19 и упражняването на адвокатската професия в Германия

Defakto.bg

 

 

Предупреждението на българската адвокатура, че е готова за ефикасни протестни действия, ако управляващите отново игнорират исканията им за  облекчения в противоепидимечната  обстановка заради пандемията,  показва, че  този път адвокатите са решени да хвърлят тогите.  Те са сред малкото професии, които държавата игнорира напълно по време на кризата заради Covid – 19,   въпреки усилията им да обърнат внимание на професионалните и лични затруднения,  които обстановката предизвика. Дори един бивш финансов министър ги включи в групата на „маргиналите“,  макар, че  14 000 – то адвокатското войнство е сериозен и редовен платец към бюджета и в  нормална обстановка,  платените от адвокатите  данъци и осигуровки са в размер на милиони всяка година.

В петък Висшият адвокатски съвет обяви, че  след като държавните институции отчитат затрудненията на ред професии, трудещи се, както и на търговците – били те физически или юридически лица,  е редно да отчитат и затрудненията на самоосигуряващите се лица и да предприемат съответните мерки за облекчаване на тежестта върху тях, породена от условията за работа в следствие на пандемията от COVID-19.  А от САК поставиха условие, ако до 22 януари правителството и Народното събрание  за пореден път пренебрегнат исканията им,    ще бъдат принудени да преминат към ефективни протестни действия. Адвокатите напомниха, че нормалната  правораздавателна дейност на съда, както и дейността на прокуратурата и разследващите органи  зависи от нормалната и редовна дейност на адвокатите, чиято функция е да представляват клиентите си в отношенията й с държавните и другите органи на съдебната власт.    „Евентуалното блокиране на осъществяване на правната помощ и неявяване по дела и предварителни производства ще има широк обществен и международен отзвук и ще демонстрира, че имаме решимост да отстояваме правата си, посочиха те в писмо до НС, правната комиися, МФ и др.

Още през юли м. г. в бр. 7/2020  сп. „Адвокатски преглед“ публикува статия на д-р Сибила Игнатова под заглавие „Пандемията от COVD – 19 и упражняването на адвокатската професия в Германия“Със съгласие на редакцията  препубликуваме част от нея.  Сравнението е показателно  за политическата култура и отношение към адвокатите от държавното управление в  две държави членки на ЕС.   

Д-р Сибила Игнатова*

На 13.03.2020 г. по предложение на Министерския съвет на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 българският парламент прие Решение за обявяване на извънредно положение върху територията на цялата страна, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. На 3.04.2020 г. отново по предложение на Министерския съвет беше прието Решение от Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13.05.2020 година. Вследствие на това с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взети с Протокол № 9/15.03.2020 г., Протокол № 10/16.03.2020 г. и др., беше спряно разглеждането на почти всички граждански, административни и наказателни дела с малки изключения за бързи и спешни наказателни производства.  В периода на обявеното извънредното положение беше ограничен достъпът до всички съдебни сгради в Република България. Всичко това оказа съществено влияние върху работата на българските адвокати, които повече от два месеца не можеха да упражняват своята професия. Много от българските адвокати бяха лишени от доход, докато в същото време продължаваха да дължат заплащането на месечни наеми, осигуровки, авансов данък и други разходи, свързани с упражняването на адвокатската си работа.

(..) Настоящата статия представя накратко въведените ограничителни мерки срещу разпространяването на COVID-19 в Германия и отражението им върху упражняването на адвокатската професия, възможността за получаване на спешна безвъзмездна държавна помощ от адвокатите, както и работата на Федералната адвокатска камара за подпомагане на адвокатите в Германия по време на пандемията от COVID-19.

Безвъзмездна финансова помощ за адвокатите във връзка с пандемията от COVID-19 и обезщетения по Закона за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората

Наложените мерки на федерално и провинциално ниво, свързани с пандемията, създадоха затруднения в икономиката на Германия. Това най-вече се отрази на самостоятелно заетите лица, малките предприятия, лицата, упражняващи свободна професия (адвокатите), артистите и земеделските производители в Германия. Кризата засегна предимно по-малките адвокатски кантори, както и адвокатите с деца, които не можеха да посещават детските градини или училища.  Въведените ограничения за социална дистанция породиха екзистенциални проблеми при адвокатите поради срива в приходите от хонорари, докато в същото време те трябваше да изплащат различни текущи разходи.

Затова на 23.03.2020 г. федералното правителство на Германия прие решение за отпускане на спешна безвъзмездна помощ за малкия бизнес от всички сектори на икономиката, за самостоятелно заетите лица, свободните професии (включително адвокатите), артистите и земеделските производители в размер до 50 милиарда евро, която да ги подпомогне за плащане на наеми, лизинг и други оперативни разходи. Бундестагът и Бундесратът обсъдиха решението за спешна помощ заедно с въпроса за промени в държавния бюджет на Германия, като целият пакет от мерки за спешна помощ беше приет от Бундестага и Бундесрата на 27.03.2020 г.

Средствата за спешната държавна помощ в размер на 50 милиарда евро бяха осигурени от Банката за развитие на Германия. Това е най-голямата национална банка за развитие в света и третата по големина банка в Германия по отношение на общите активи.

Федералното Министерство на икономиката и Министерството на финансите се договориха с федералните провинции за сключването на административно споразумение, като Бавария – която е настоящ председател на конференцията на министър-председателите на 16-те федерални провинции – координираше преговорите от страна на федералните провинции. В административното споразумение бяха уредени въпросите за изплащането на средствата за спешна безвъзмездна помощ. Средствата от федералния фонд за помощи бяха на разположение от 30.03.2020 г. Кандидати за отпускане на спешна помощ от федерацията можеха да бъдат самостоятелно заетите лица, лицата, упражняващи свободна професия (включително адвокатите), артистите, малки предприятия, включително земеделците с до 10 служители, които имат постоянна икономически активна дейност на територията на Германия или местно седалище и са регистрирани в данъчните служби.

Спешната помощ беше предназначена за осигуряване на икономическото съществуване на кандидата и за преодоляване на затрудненията, възникнали в резултат на кризата с коронавирус. Кандидатите от всички икономически сектори, които имат до 5 служители, можеха да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ до 9000 евро за три месеца, а предприятията с до 10 служители – за еднократна безвъзмездна помощ до 15 000 евро, също за три месеца.

Изискваше се кандидатът за спешна помощ да не е имал финансови затруднения към 31.12.2019 година. Заявлението се подаваше по електронен път, като в него изрично следваше да се отбележи, че попълването на невярна информация е свързано с наказателноправни последици. Срокът за кандидатстване беше до 31.05.2020 година.

Наред с това 16-те федерални провинции на Германия предвидиха и предоставянето на безвъзмездна помощ на провинциално ниво[1]. Всяка провинция сама определяше размера на помощта. Възможно беше федералната помощ да се комбинира с помощ от съответната провинция, но в случай че е налице свръхпомощ, тя следваше да бъде възстановена. В немските медии се появи информация, че са установени измами във връзка с предоставянето на спешна помощ и се извършва разследване от компетентните органи[2]. Така например берлинската криминална служба разпространи прессъобщение, че извършва разследване на 41 измами, свързани с предоставена спешна помощ на територията на Берлин[3].

На 17.06.2020 г. Федералната адвокатска камара публикува на уебсайта си информация, подготвена от комисията по социално право[4] към камарата, че според Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората адвокатите, засегнати от пандемията от коронавирус, могат да получат два вида обезщетения.

Първото обезщетение е за загуба на печалба поради карантина или забрана за работа.

Второто обезщетение е за загуба на печалба от страна на родителите поради затваряне на детските градини или училищата. Публикувани са адресите на институциите във всички федерални провинции на Германия, където могат да бъдат подадени заявления от адвокатите за изплащане на обезщетения по този закон, както и информация за възможността в някои провинции заявленията да бъдат подадени онлайн.

На 22.04.2020 г. на уебсайта на Федералната адвокатска камара бяха публикувани данни от проведена сред адвокатите анкета за въздействието на пандемията от коронавирус върху адвокатурата в Германия[1]. В анкетата са участвали 14 489 адвокати, като най-много адвокати от следните провинции – Северен Рейн-Вестфалия – 4406 адвокати, Бавария – 3129 адвокати, и Баден Вюртемберг – 1837 адвокати. Анкетата съдържаше следните въпроси: Имате ли от началото на пандемията от коронавирус значително по-малко клиенти?; Имате ли деца, за които е следвало да се грижите във връзка с въведените ограничения?; Кандидатствали ли сте за спешна безвъзмездна помощ? и др.

В бр. 3 от юни 2020 г. на специализираната брошура BRAK Magazin[2] към изданието „Новини от Федералната адвокатска камара, списание за адвокатската професия“ е публикуван анализът на адвокат Стефани Бойрих за резултатите от проведената през април 2020 г. анкета. Според автора данните от анкетата сочат, че предприетите действия от Федералната адвокатска камара на Германия са били необходими. В анализа е посочено, че според 2/3 от участвалите в анкетата адвокати броят на клиентите е намалял вследствие на пандемията от коронавирус, макар това да не е засегнало всички области на правото. В анкетата 19 % от участвалите адвокати са посочили, че след настъпването на пандемията са продължили да имат същия брой клиенти, 17,36 % от участвалите адвокати са имали 50 % по-малко клиенти в сравнение с предишните 6 месеца, 16,96 % са имали 75 % по-малко клиенти и 7,97 % не са имали нито един клиент от началото на кризата. 44,6 % от участниците в анкетата са заявили, че са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за спешна безвъзмездна помощ. На въпроса кога смятат, че ще бъдат преодолени икономическите последици, 36,98 % от участниците в анкетата са отговорили, че последиците ще могат да бъдат преодолени в рамките на 6 месеца, 23,88 % от участниците смятат, че това ще стане в рамките на около една година, а 4,35 % отговарят, че това ще стане в рамките на две години. В публикувания анализ е споменато, че през следващите седмици ще бъде направен анализ дали оценката на анкетираните за преодоляването на кризата е била правилна. В заключението на анализа е посочено, че Федералната адвокатска камара предвижда да проведе последваща анкета за оценяване на отражението на пандемията от коронавирус върху работата на адвокатите, за да бъдат предприети съответни действия.

(..)  В заключение следва да се отбележи, че въпреки въведените ограничения в Германия срещу разпространението на COVID-19 работата на адвокатите в съдилищата не беше ограничено така, както това се случи в България.  Прави изключително впечатление бързият процес на обсъждане и приемане на законодателни промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г. на Германия за подпомагане на икономиката и предоставянето на спешна безвъзмездна помощ на федерално ниво на самостоятелно заетите лица, малките предприятия, лицата, упражняващи свободна професия (включително адвокатите), артистите и земеделските производители, които са най-съществено засегнати от възникналата пандемия. Освен безвъзмездната помощ засегнатите от кризата адвокати имат право да получат и два вида обезщетение за загуба на печалба съгласно Федералния закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората. Накрая, следва да се отбележи, че създаденият раздел „Коронавирус“ на уебсайта на Федералната адвокатска камара на Германия съдържа изключително полезна информация, която ежедневно се обновява и дава възможност на адвокатите в Германия да са запознати с всички актуални въпроси във връзка с упражняването на адвокатската професия по време на пандемията от COVID-19.

[1] Horrer, Veronika, St. Petersburg International legal forum, BRAK Magazin, Ausgabe 3/2020, S. 9.

[2] Международният юридически форум в Санкт Петербург (St. Peterburg international legal forum) е обща инициатива на Министерството на правосъдието на Руската федерация, Върховния съд на Руската федерация и Музея „Ермитаж“ за диалог по актуални юридически теми с представители на различни юридически професии, министерства на правосъдието и учени от цял свят. Този форум се организира от 2011 г. насам и в него ежегодно участват над 4000 представители на различни професии от 80 държави от всички континенти.

[1] Stellungnahme Nr. 26/2020, Juni 2020, Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gerichte während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite: https://brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2020/juni/stellungnahme-der-brak-2020-26.pdf

[2] Epidemiegerichtsgesetzes (EpiGG).

[1] По данни на Федералната адвокатска камара в Адвокатската камара – Мюнхен към 1.01.2020 г. членуват около 22 269 адвокати. Това е най-голямата адвокатска камара в Германия: https://brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/statistiken/2020/mitgliederstatistik_2020.pdf

[2] Уебсайт на Федералната адвокатска камара на Германия, съдържащ актуална съдебна практика във връзка с пандемията от СОVID-19: https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/corona-und-die-justiz/rechtsprechungsuebersicht/

[1] Разделът „Коронавирус“ на уебсайта на Федералната адвокатска камара може да бъде видян на адрес: https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/

[1] Анкетата може да бъде видяна на уебсайта на Федералната адвокатска камара на Германия: https://www.brak.de/w/files/00_startseite/covid19/2020_04_20_gesamtergebnis_umfrage_coronakrise_brak.pdf

[2] Beyrich, Stephanie, Corona – Ausblick und Rückblicken in Zahlen, BRAK Magazin, Ausgabe 3/2020, S. 4-5.

[1] Вж. по-подробно за отпуснатите безвъзмезни помощи на провинциално ниво: Игнатова, С. Цит. съч., 47-49.

[2] Информация от уебсайта на обществената медия ARD: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-betrug-101.html

[3] Информация от уебсайта на вестник „Берлинер цайтунг“: https://www.bz-berlin.de/berlin/landeskriminalamt-ist-41-betruegern-der-corona-selbsthilfe-auf-der-spur

[4] Информация от Комисията по социално право на Федералната адвокатска камара: https://www.brak.de/w/files/newsletter_archiv/berlin/2020/2020_219anlage.pdf

*Авторът е адвокат от София и адвокат от ЕС в Адвокатската камара – Берлин. Доктор по право. През 2008 г. участва в Програмата за обучение на млади адвокати в Бон, организиран от Германската фондация за международно правно сътрудничество и Федералната адвокатска камара на Германия.

* Челната снимка е от сп. „Адвокатски преглед“

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Защо ВКС върна за ново разглеждане на АС – Варна делото за изнудване срещу Веселин Марешки и Красимира Колева

  Върховният касационен съд отмени присъдата на бизнесмена Веселин Марешки и връща делото за ново …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.