Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС: Няма вероятност от объркване на стоки с кипърска марка „HALLOUMI“ и българския знак – BBQLOUMI“

Общият съд на ЕС: Няма вероятност от объркване на стоки с кипърска марка „HALLOUMI“ и българския знак – BBQLOUMI“

Defakto.bg

Общият съд потвърди липсата на вероятност от объркване между колективната марка „HALLOUMI“, запазена за членовете на кипърско сдружение, и знака „BBQLOUMI“, обозначаващ стоките на българско дружество.  Това реши Общия съд на ЕС по дело T-328/17 RENV Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI).

Фондация за защита на традиционното кипърско сирене, наречено „Halloumi“,  притежава колективната марка на Европейския съюз „HALLOUMI“, регистрирана за сирена. Колективна марка на ЕС е специфичен вид марка на Европейския съюз, годна да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е неин притежател, от тези

на други предприятия.

Основавайки се на тази колективна марка, притежателят ѝ подава възражение срещу регистрацията като марка на ЕС на фигуративния знак, съдържащ словния  елемент „BBQLOUMI“, поискана от българското дружество Ем Джей Дериз ЕООД, по- специално за стоките сирена, месни екстракти, храни с вкус на сирене и за услуги по приготвяне и доставка на храни и напитки, кетъринг.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), на която е възложено да разглежда заявките за регистрация на марки на Европейския съюз, отхвърля това възражение с мотива, че за потребителите не съществува вероятност от объркване между фигуративния знак „BBQLOUMI“ и по-ранната колективна марка „HALLOUMI“.

Сдружението обжалва решението на EUIPO пред Общия съд, който след като установява, че марката „HALLOUMI“ има слаб отличителен характер, тъй като думата „halloumi“ означава вид сирене, също приема, че не е налице вероятност от объркване1 . В решението си от 5 март 2020 г.2 по жалба срещу решението на Общия съд,  Съдът отбелязва, че Общият съд се основава на схващането, че при слаб отличителен характер на по-ранната марка съществуването на вероятност от объркване трябва да се изключи, след като се изясни, че сходството на конфликтните марки само по себе си не позволява да се установи такава вероятност.  Съдът постановява, че това схващане е неправилно, тъй като обстоятелството, че отличителният характер на по-ранна марка е слаб, не изключва съществуването на вероятност от объркване.  Поради това Съдът отменя това решение и връща делото на Общия съд, за да провери дали е налице вероятност от объркване на потребителите относно произхода на стоките, обозначени със знака „BBQLOUMI“.

Във вчерашното  решение Общият съд отхвърля жалбата на кипърското сдружение, като приема за правилно заключението на EUIPO, че не е налице вероятност от объркване

между спорните знаци.

Общият съд най-напред припомня, че вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство между конфликтните марки, както и идентичност или сходство между обозначените с тях стоки или услуги. По отношение на сравнението на стоките и услугите Общият съд установява, че не е налице вероятност от объркване, що се отнася до „месните екстракти“ и услугите по приготвяне и доставка на храни и напитки, и кетъринг, посочени за заявената марка, тъй като те не са идентични, нито сходни на стоките, обхванати от по-ранната марка.  За сметка на това не може да се изключи вероятност от объркване по отношение на другите стоки като сирената, които в различна степен са сходни на стоките, обозначени с по-ранната марка.

Що се отнася до сходството между разглежданите знаци, Общият съд подчертава, че спорните знаци имат общ елемент „loumi“, който по същността си е слабо отличителен за

голяма част от съответните потребители, които биха го възприели като възможно позоваване на сиренето „halloumi“.  Предвид че вниманието на потребителите ще бъде

привлечено по-скоро от началната част на този словен елемент, а именно частта „bbq“, поради позицията ѝ, отколкото от последната част „loumi“, този елемент допринася съвсем

слабо за отличителния характер на заявената марка. Поради това ниската степен на сходство между разглежданите знаци трудно би допринесла за наличието на опасност

от объркване.

Освен това фигуративният елемент на заявената марка също играе разграничителна роля, доколкото по-ранната марка е словна. Посоченият фигуративен елемент се отнася по-скоро

до представата за барбекю, отколкото до тази за сирена от средиземноморско производство, тъй като не може да се твърди категорично, че възпроизведените храни

представляват парчета сирене „halloumi“.

На следващо място Общият съд разглежда степента на отличителен характер на по- ранната колективна марка и подчертава, че тази степен е ниска. Потребителите не биха я

свързали с нещо друго, освен със сиренето „halloumi“, предвид че тя препраща към родово наименование на този вид сирене, а не към търговския произход на обозначените с нея

стоки като произведени от членовете на кипърското сдружение или, евентуално, от предприятия, които са свързани икономически с тези членове или с това сдружение.

На последно място Общият съд приема, че не е налице вероятност от объркване за съответните потребители по отношение на търговския произход на стоките, обозначени със

заявената марка.  Дори потребителите да насочат вниманието си към елемента „loumi“,  фигуративния елемент като възможно позоваване на сиренето „halloumi“, изпечено на

барбекю, те не биха свързали двете марки, защото, от една страна, те най-много биха свързали по-ранната марка със сиренето „halloumi“ и, от друга страна, цялостната преценка

на спорните марки разкрива само ниска степен на сходство между тях.

 

1 Решение на Общия съд от 25 септември 2018 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ ЕООД (BBQLOUMI), T-328/17.

2 Решение на Съда от 5 март 2020 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named alloumi/EUIPO, C-766/18 P (вж. прессъобщение Noo26/20).

* Марките и промишлените дизайни на Съюза са валидни на цялата територия на
Европейския съюз. Марките на Съюза съществуват едновременно с националните марки.
Промишлените дизайни на Съюза съществуват едновременно с националните промишлени дизайни.
Заявките за регистрация на марки и на промишлени дизайни на Съюза се подават в EUIPO.
Решенията на Службата подлежат на обжалване пред Общия съд.

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството в парламента удължи на месец ваканцията на НС заради местните избори

Депутатите удължиха до 8 ноември времето, в което парламентът няма да заседава във връзка с …

Пет наказателни процедура срещу България обяви Европейската комисия

Европейската комисия представи в четвъртък  данни за хода на наказателните процедури срещу държавите от ЕС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.