Последни новини
Home / Законът / Георги Чолаков, председател на ВАС: Противопоставям се на некоректните внушения, свързани с казуса Лесопарк Росенец

Георги Чолаков, председател на ВАС: Противопоставям се на некоректните внушения, свързани с казуса Лесопарк Росенец

Defakto.bg

Споровете и непримиримите позиции около Парк Росенец в Бургас  отекнаха и във Върховния административен съд.  В позиция председателят на ВАС Георги Чолаков заявява,   че три казуса свързани с Росенец са стигали до ВАС – един,  засяга постройката на плажа Росенец, а другите две – за решения на Общинския съвет – Бургас за изменение на подробния устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа.

Като казва, че се противопоставя на „некоректни опити за внушения“, свързани с казуса, Чолаков посочва:   „Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани с казуса, а са се произнесли единствено по допустимостта на жалбите“.

Публикуваме без редакторска намеса становището му:

Позиция във връзка с публикации, свързани с определения на
Върховния административен съд по казуса Лесопарк Росенец

Противопоставям се срещу некоректните опити за внушения, които се
правят чрез публикации в някои медии, свързани с казуса Лесопарк Росенец.
Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите
дела, свързани казуса, а са се произнеси единствено по допустимостта на
жалбите.

Съдебните актове на ВАС са постановени съобразно наличните по
делото доказателства и постоянната съдебна практика по идентични случаи.
Като съдебна инстанция, осъществяваща касационен контрол, ВАС е
разгледал три административни дела, образувани по частни жалби срещу
определения на Бургаския административен съд, свързани с казуса Росенец.
Това са дела: № 13183/20202 г., № 13756/2020 г. и № 13186/2020 г. И по трите
дела върховните съдии са се произнесли по допустимостта, с които са отменили
обжалваните определения и са върнали делата за продължаване на
процесуалните действия.
Едното от делата е свързано с постройката на плажа Росенец. А другите
две – с решения на Общинския съвет – Бургас за изменение на подробният
устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа
(първото решение на Общинския съвет – Бургас от 28.04.2020 г. е за изменение
на ПУП и промяна на улицата от публична в частна общинска собственост, а
второто от 28.07.2020 г. – за оттеглянето на решението на общинския съвет от
28.04.2020 г. по т. 41, съдържаща подточки от 1 до 4).

По отношение на постройката (oпределение № 219 от 7.01.2021 на
ВАС по адм. дело 13184/2020 – ВАС не се е произнесъл дали постройката на
плажа Росенец е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне или не. По
административното дело, развило се пред ВАС е разгледан единствено
въпросът има ли жалбоподателят „Стрейтлайн“ АД правен интерес да обжалва
заповедта на кмета на Община Бургас за събаряне на сградата. Върховните
магистрати са приели, че дружеството има правен интерес и са върнали делото
на същия състав на Административен съд – Бургас за продължаване на
съдопроизводствените действия.
Постоянна и непротиворечива е практиката на ВАС, че когато заповедта
за събаряне на постройка е издадена срещу неизвестен извършител, какъвто е
случаят, тогава всеки който докаже по някакъв начин права (не само право на
собственост) върху постройката, предмет на събаряне, има право на жалба
срещу тази заповед. От значение по този вид дела е само дали има наличие на
правен интерес по отношение на постройката, която е предмет на събаряне.
По отношение на пътя (определение № 716 от 20.01.2021 по адм.
дело № 13756/2020 и определение № 872 от 22.01.2021 по адм. дело №
13186/2020)

Предмет на единия спор пред първоинстанционния съд в Бургас
е решението на Общинския съвет – Бургас от 28.04.2020 г. по точка 41, в частта
му по т. 1 за изменение на ПУП. Срещу решението на Общинския съвет в тази
му част (само точка 1) жалба са подали ЕТ „Виолетка Костадинова – Вилис 54 –
Самоков“ и едно физическо лице. Делото е било спряно до приключване на
друг висящ спор – този по оспорване на решението на Общинския съвет от 28
юли 2020 г. ВАС е отменил определението за спиране поради липса на
преюдициалност (връзка между делата), тъй като висящият спор не касае точка
1 на решение № 41 на Общинския съвет от 28.07.2020 г.
Предмет на второто дело пред ВАС е частна жалба срещу
определение на Административен съд – Бургас, с което е прекратено
производството по делото поради липса на предмет. Първоинстанционният съд
е приел, че с обжалваното решение на Общинския съвет от 28.07.2020 не е
оттеглено предходно решение от 28.04.2020 на Общинския съвет изцяло, а само
по точка 1 (изменението на ПУП). От доказателствата по делото се установява,
че оттеглянето касае изцяло решението по т. 41 на Общинския съвет. Поради
това ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия
и извършване на преценка за допустимост на оспорването с оглед предмета на
спора.
Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред
двете съдебни инстанции.

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИЕН

About De Fakto

Проверете също

В конституционната комисия: многообразие от различия за разделението на ВСС на прокурорски и съдийски

Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите, бивши конституционни съдии и др. се обявиха против разделянето …

Ниската натовареност на военните съдилища „обрича“ един съдия на пет дела месечно и 6 присъди – средногодишно

Натовареността на военните съдилища с дела продължава да намалява. Те са със  7 % по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen − 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.