Последни новини
Home / Законът / Максимум 4, минимум 1 заплата допълнително възнаграждение за съдиите от „обикновените“ съдилища

Максимум 4, минимум 1 заплата допълнително възнаграждение за съдиите от „обикновените“ съдилища

Defakto.bg

Това предвиждат правила, предложени от Комисията по натовареността

Максимум четири и минимум една заплата да е допълнителното възнаграждение на съдиите въз основа на степента на натовареност на съответния съд. Това предвижда проект на правила, които ще бъдат разгледани от Съдийската колегия утре. Става дума за допълнителните възнаграждения по чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт, които обичайно се изплащат в края на годината. Извън тези правила са магистратите от специализираните съдилища – за тях законът въведе до 6 заплати годишно отгоре и има приети отделни правила.

Въпросът с ДМС-тата, известни и като коледни премии, отдавна буни системата, съдии водиха дела срещу решенията на преките им ръководители да не им се начисляват материални стимули. Има и жалби от съдии, които не са получили премии заради водени дисциплинарни производства, които са приключили без налагане на наказание. Изготвянето на правилата бе сред ангажиментите, поети от ВСС по докладите на Европейската комисия, намерението – субетивният фактор за допълнителните възнаграждения да се сведе до минимум.

Правилата се предлагат от Комисията по натовареността на Съдийската колегия, председателствана от Даниела Марчева.

Те въвеждат критерии и разделение на съдилищата на четири групи по натовареност (което ще се определя всяка година), а според разделението размерът на премиите ще варира от 4 до 1 заплата годишно. За отбелязване е, че се предлага разпределение на ДМС-тата поравно между съдиите от съответния съд, съобразно отработените месеци.

Конретно става дума за следното:

 • Общият размер на допълнителните възнаграждения, изплащани на съдиите в съответния орган на съдебна власт,  не може да надвишава 4 заплати годишно (в т.ч. и възнаграждението за ранг), определени към последното изплатено в пълен размер трудово възнаграждение, предвижда проектът.
 • Критерий за размера е степента на натовареност на съответния съд, определена с ежегодния анализ и отчет на степента на натовареност на органите на съдебната власт. ДМС-тата на командированите ще зависят от степента на натовареност на съда, в който са командировани.
 • До 31 юли на текущата година, ВСС определя с решение органите на съдебна власт, които отговарят на условията за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на съдиите в съответния орган на съдебна власт при установена съответна степен на натовареност за предходната година.
 • Критериите за определяне на степен на натовареност са:
 1. средномесечен брой постъпили дела на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност;
 2. средномесечен брой приключени с обявени актове дела на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност;
 3. средномесечен брой приключени дела с постановен акт по същество /решения по чл.235, ал.5 ГПК, присъди, решения по нахд и решения по чл.78а НК/ на съдия в съответния орган на съдебна власт, при действителна натовареност;
 4. средномесечен брой постъпили първоинстанционни и касационни дела на съдия в административните съдилища, при действителна натовареност;
 5. средномесечен брой приключени с обявени актове първоинстанционни и касационни дела на съдия в административните съдилища, при действителна натовареност;
 6. средномесечен брой първоинстанционни и касационни административни дела с постановен акт по същество на съдия, при действителна натовареност.
 7. Средномесечен брой приключени дела от съдия във ВКС и ВАС при действителна натовареност съобразно групите дела, включени при случайното разпределение и данните от годишните отчетни доклади на ВКС и ВАС.
 • На базата на средния брой постъпили, приключени и приключени с акт по същество дела съдилищата се разделят на:
 1. изключително натоварен – по всички показатели има превишение над общите средни стойности за съответното ниво с 20% или повече;
 2. високо натоварен – по всички показатели има превишение над общите средни стойности за съответното ниво от 10% до 20%.
 3. средно натоварен– по всички или по част от показателите е налице превишение до 10 %, както и в случаите, при които показателите са до 10% под средните стойности от общите средни стойности за съответното ниво;
 4. ниско натоварен – всички или част от показателите са под средните стойности за съответното ниво.

Като тук се съпоставят само съдилищата от съответното ниво – районен, окръжен, административен и апелативен съд.

 • Върховният касационен съд и Върховният административен съд  се считат изключително натоварени.

Административният ръководител на съответния съд може да подаде възражение срещу изготвеното предложение за определяне на степен на натовареност до комисия “Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” в 1-седмичен срок от уведомяването. Ако възражението не бъде уважено, то се внася за разглеждане от Съдийската колегия.

 • Според определената степен на натовареност колегията приема решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение  :
 1. До 4/четири/ основни месечни възнаграждения за съдиите в изключително натоварените съдилища;
 2. До 3/три/ основни месечни възнаграждения за съдиите във високо натоварените съдилища;
 3. До 2 /две/ основни месечни възнаграждения за съдиите в средно натоварените съдилища;
 4. До 1/едно/ основно месечно възнаграждение за съдиите в ниско натоварените съдилища.

Размерът на ДМС се определя общо за съответния орган на съдебната власт, като се разпределя поравно между съдиите, пропорционално на реално отработените месеци, но не по-малко от 6 месеца, включително времето на ползване на платен годишен отпуск.

Ако съдия е работил по-малко от 6 месеца в съответния съд, премия не се изплаща.

 • Не се изплащат ДМС и при:
 • 1. влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление;
 • 2. влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание за нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и 2 ЗСВ;
 • 3. подаване на оставка от съдия, при образувано срещу него дисциплинарно производство с предложение за наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.
 • 4. когато съдия е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление от общ характер, до приключване на наказателното производство;
 • 5. при висящо дисциплинарно производство, образувано за нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и 2 ЗСВ, в случай, че дисциплинарното нарушение е извършено през съответната година – до приключване на производството;

При приключване на дисциплинарното производство без налагане на наказание на съдията се определя допълнително възнаграждение. 

След заличаване на дисциплинарното наказание на съдия през календарната година, може да му бъде определено допълнително възнаграждение.

 

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството в парламента удължи на месец ваканцията на НС заради местните избори

Депутатите удължиха до 8 ноември времето, в което парламентът няма да заседава във връзка с …

Пет наказателни процедура срещу България обяви Европейската комисия

Европейската комисия представи в четвъртък  данни за хода на наказателните процедури срещу държавите от ЕС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nine − eight =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.