Последни новини
Home / Законът / Мораториумът върху плащане на такси, въведен от Франция за авиокомпаниите заради К-19, не нарушава правото на ЕС

Мораториумът върху плащане на такси, въведен от Франция за авиокомпаниите заради К-19, не нарушава правото на ЕС

Defakto.bg

Мораториумът върху плащането на такси, въведен от Франция в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на френски лиценз, в рамките на пандемията от Covid-19, е в съответствие с правото на Съюза.  Тази схема за помощ е подходяща за преодоляването на сериозните икономически затруднения, предизвикани от пандемията от Covid-19 и не съставлява дискриминация, реши Общия съд на ЕС  по дело T-259/20 Ryanair DAC/Комисия. Съобщението е на пресцентъра на Съда.

През март 2020 г. Франция уведомява европейската Комисия за помощ под формата на мораториум върху плащането на таксата за гражданска авиация и на таксата „солидарност“ върху самолетните билети, дължими на месечен принцип в периода от март до декември 2020 г. (наричан по-нататък „мораториумът върху плащането на таксите“). Този мораториум, от който се ползват авиокомпаниите, титуляри на френски лиценз 1, се състои в отлагане на плащането на тези такси за 1 януари 2021 г. и в разпределянето му от посочената дата нататък върху период от 24 месеца, т.е. до 31 декември 2022 г.  Точният размер на таксите се определя в зависимост от броя превозени пътници и от броя осъществени полети от френски летища.
С решение от 31 март 2020 г. Комисията определя мораториума върху плащането на таксите като държавна помощ 3, която е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС.  По силата на тази разпоредба са съвместими с вътрешния пазар помощите за отстраняване на вреди, причинени от природни бедствия или други извънредни събития.
Авиокомпанията Ryanair подава жалба за отмяна на това решение, която се отхвърля от Общия съд на Европейския съюз с постановеното днес решение.

Общият съд за първи път разглежда законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС на схема за държавна помощ, приета с цел да се посрещнат последиците от пандемията от Covid-19 4. Освен това Общият съд уточнява съотношението между разпоредбите относно държавните помощи и установения в член 18, параграф 1 ДФЕС принцип на недопускане на дискриминация, основана на гражданство, от една страна, и от друга страна, между посочените разпоредби и принципа за свободно предоставяне на услуги.

Съображения на Общия съд

На първо място Общият съд упражнява контрол върху решението на Комисията от гледна точка на член 18, параграф 1, ДФЕС, който забранява всякаква дискриминация на основание гражданство в обхвата на приложение на Договорите, без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в тях. Тъй като Общият съд счита, че член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС фигурира сред тези специални разпоредби, той проверява дали мораториум върху плащането на таксите може да бъде обявен за съвместим с вътрешния пазар на основание на посочената разпоредба.
В това отношение Общият съд потвърждава, от една страна, че пандемията от Covid-19 и мерките за ограничаване на транспорта и за изолация в домашни условия, приети от Франция с цел справяне с тази пандемия, като цяло съставляват извънредно събитие по смисъла на член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС, което е причинило икономически вреди на авиокомпаниите, упражняващи дейност във Франция. Според Общия съд е безспорно също така, че целта на мораториума върху плащането на таксите действително е отстраняването на посочените вреди.
От друга страна Общият съд установява, че мораториумът върху плащането на таксите, чието действие е ограничено до притежаващите френски лиценз авиокомпании, е подходящ да постигне целта за отстраняване на вредите, причинени от посоченото извънредно събитие.  В това отношение Общият съд подчертава, че по силата на Регламент № 1008/2008 притежаването на френски лиценз фактически се изразява в наличието на основно място на стопанска дейност на авиокомпаниите на френска територия и в подлагането им на финансов контрол и на контрол за добра репутация, упражняван от френските органи. Според Общия съд разпоредбите на посочения регламент установяват взаимни задължения между авиокомпаниите, притежаващи френски лиценз, и френските органи, и по този начин създават специфична и стабилна връзка между тях, надлежно отговаряща на условията, предвидени в член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС.
Що се отнася до пропорционалния характер на мораториума върху плащането на таксите, Общият съд подчертава също така, че авиокомпаниите, които отговарят на условията да се ползват от схемата за помощ, са най-тежко засегнатите от мерките за ограничаване на транспорта и за изолация в домашни условия, приети от Франция. В замяна на това разширяването на обхвата на разглеждания мораториум по отношение на компании, които не са установени във Франция, не би позволило да се постигне толкова точно и без риск от свръхкомпенсиране целта да се отстранят икономическите вреди, претърпени от авиокомпаниите, упражняващи дейност във Франция.
В резултат от тези констатации Общият съд потвърждава, че целта на мораториума върху плащането на таксите удовлетворява изискванията на предвидената в член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС дерогация и че условията за предоставяне на посочената помощ не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.  Следователно разглежданата схема не съставлява и дискриминация, забранена на основание член 18, първа алинея ДФЕС.

На второ място Общият съд разглежда решението на Комисията от гледна точка на свободното предоставяне на услуги, установено в член 56 ДФЕС. В това отношение Общият съд напомня, че разглежданата основна свобода не се прилага сама по себе си в областта на транспорта, подложена на особен правен режим, към който спада Регламент № 1008/2008. Този регламент има конкретно за цел да определи условията за прилагане на принципа на свободно предоставяне на услуги в сектора на въздушния превоз. Ryanair обаче не е изтъкнала каквото и да е нарушение на посочения регламент.

На трето място Общият съд отхвърля основанието, съгласно което Комисията е допуснала явна грешка в преценката на стойността на предоставеното предимство на авиокомпаниите, които се ползват от мораториума върху плащането на таксите. Общият съд установява, че размерът на претърпените вреди от компаниите, които се ползват от мораториума върху плащането на таксите, най-вероятно е по-висок по номинална стойност от общия размер по номинална стойност на мораториума, поради което идеята за евентуална свръхкомпенсация  трябва решително да се отхвърли. Освен това Общият съд подчертава, че Комисията е взела предвид ангажиментите на Франция да ѝ предостави подробна методология, относно начина, по който тази държава членка възнамерява впоследствие да определи за всеки получател размера на вредите, свързани с кризата, причинена от пандемията, което представлява допълнителна гаранция за избягване на всякакъв риск от свръхкомпенсиране.
Накрая, основанието за нарушение на задължението за мотивиране се отхвърля от Общия съд като необосновано и той установява, че основанието за нарушение на процесуалните права, произтичащи от член 108, параграф 2 ДФЕС, не е необходимо да се разглежда по същество.

1 Лиценз, издаден по силата на член 3 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 2008 г., стр. 3).
2 Решение C(2020) 2097 final на Комисията от 31 март 2020 г. относно държавна помощ SA.56765 (2020/N) — Франция — COVID 19 — Мораториум върху плащането на авиационни такси в полза на предприятията за обществен въздушен транспорт.
3 По смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС.
4 В своето решение от 17 февруари 2021 г., Ryanair/Комисия (T-238/20) Общият съд разглежда законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС на схема за държавна помощ, приета от Швеция с цел справяне с последиците от пандемията от Covid-19 на шведския пазар на въздушни превози.
www.curia.europa.eu

 

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.