Последни новини
Home / Законът / Адвокати с въпроси към Агенцията по вписванията за новите електронни услуги от Имотния регистър

Адвокати с въпроси към Агенцията по вписванията за новите електронни услуги от Имотния регистър

Defakto.bg
Искра Кишкова

Серия  въпроси към  Агенцията по вписванията отправят адвокатите от ЕНАПС  по повод обявените нови електронни услуги през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ). Те засягат типични проблеми, свързани с достъпа, заплащането и оскъпяването на електронните  услуги.

Защо заплащането на посочените електронни услуги, в частност издаване на незаверен препис от вписан акт е ограничено единствено през Epay, питат от ЕНАПС.  Предвиждат ли се различни алтернативни възможности за заплащане на електронните услуги – по банков път (както се предоставя документ за заплатена държавна такса в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, например), с виртуален POS терминал, чрез „Лична сметка“ и други?

Защо е ограничена възможността с едно плащане да се заплащат дължимите такси по няколко заявления?  На какво основание се предоставят лични данни към трето лице, което съвсем не е посочено като възможност за плащане и от кого се предоставят?

Становището е  адресирано до изпълнителния директор и Главна дирекция „Регистри“ и е подписано от адв. Искра Кишкова Председател на УС на НАПС и адв. Ивелина Владимирова, секретар.

Цялото становище:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЗАРЕВА,

В края на месец Януари 2021 г. Агенция по вписванията (АВ) оповести предоставянето на нови електронни услуги през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ). Сред тях са и дългоочакваните услуги издаване на заверен препис от вписан акт и издаване на незаверен препис от вписан акт, както и няколко услуги, свързани с издаване на удостоверение.

Бихме искали да отбележим, че предоставянето на тези услуги беше наложително, а с оглед епидемиологичната обстановка, обхванала целия свят, работата ни стана невъзможна без електронните услуги. Водените от АВ електронни регистри безспорно са най-важните регистри, свързани основно с имуществени и търговски отношения между граждани, и юридически лица, и електронният достъп до тези регистри е безспорно огромна стъпка в развитието ни чрез информационните технологии.

На страницата на ЕПЗЕУ е публикувана новина от 20.01.2021 г., в която се посочва, че „Стартирането им /на новите електронни услуги – бел. авт./ е обвързано с приемането на необходимите нормативни промени“. Посочва се още, че услугите могат да бъдат заявени през портала, а съответната държавна такса за исканата услуга се заплаща през системата на еPay.

В секцията на „Имотен регистър“ към ЕПЗЕУ, в подсекция „Нормативна уредба“ е поместена Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по писванията. Обръщаме внимание, че същата е с последна редакция 12 Декември 2017 г., а изменената и допълнена от 29 Декември 2020 г. Тарифа е публикувана в подсекция „Наредби“. По този начин е възможно да се стигне до объркване на потребителите на портала.

Видно от актуалната Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по писванията, в последната й редакция от 29 Декември 2020 г са изменени:

– Чл. 1 е допълнен по отношение на заявяването на издаване на заверен препис от вписан акт по електронен път, където таксата е определена на 5.00 лева.

– Към чл. 6 е добавена нова ал. 3 по отношение предоставянето на незаверен препис от вписан акт по електронен път, където таксата е определена на 2,50 лева.

Няма място за съмнение, че електронното заявяване на тези услуги през ЕПЗЕУ в действителност е облекчено и лесно, но същото е съпроводено от някои неясни/неизвестни моменти, на които държим да Ви обърнем внимание и да получим отговор:

1. При въвеждане на съответните данни в заявлението и след неговото подписване се визуализира съобщение, че Заявлението е прието, но за да бъде регистрирано в Имотния регистър, трябва да бъде заплатена дължимата държавна такса.

2. При необходимост от заявяване за получаване на няколко незаверени преписа от вписани актове, системата позволява избор „Подай ново заявление“, като е ясно, че с едно заявление може да се заяви за получаване само един препис от един акт. В този случай, за да бъдат заплатени генерираните и подадени заявления, това става от секцията „Задължения и плащания“:

  1. При достъп до тази секция се визуализират всички заявления към съответните регистри, които не са заплатени.
  1. Системата предоставя възможност да се изберат всички или част от незаплатените задължения за дължими такси по подадените заявления и да се премине към плащане.
  1. След потвърждаване с бутона „Плати“, се отваря нов „изкачащ“ прозорец, посредством който да се избере начина на плащане и да се потвърди неговото извършване.

Оказва се, че не е възможно с едно плащане да се заплатят дължимите такси по няколко заявления, макар да е предвидено точно това в самата система, визуализирана по-горе. Аргумент за това са, както възможността да се изберат няколко заявления (т. 4), така и посочване на общата сума за плащане по избраните заявления (т. 5). Доколкото се визуализира съобщение с удивителен знак „Можете да заплатите само едно задължение“, остава впечатлението, че това не се дължи на системна грешка и може да се приеме за целено положение.

Дължимата такса, за да бъде извършен превод към Агенцията е 0,80 лева, макар това да не е упоменато никъде и потребителят да не е наясно с този допълнителен разход.

От горното, следва извода, че поради ограничената възможност с един превод на стойност 0,80 лева да се заплатят дължимите такси по няколко заявления, предоставената услуга е на стойност 3,30 лева, тъй като за всяко отделно заявление трябва да се заплати и такса за превода, която е в размер на 0,80 лева.

На следващо място, както бе посочено и по-горе, плащанията за тези услуги са ограничени единствено през системата на Epay, докато за заплащането на такса за извършване на справка чрез отдалечен достъп, например, е възможно то да се извърши по няколко начина – през така нар. „Лична сметка“, в която регистрираните лица депозират определена сума, която се разходва в зависимост от заявените услуги, системата на Epay, ПЕП на ДАЕУ.

За потвърждаване на плащането през системата на Epay, регистрираният потребител получава електронно съобщение от Централна кооперативна банка:

В конкретната ситуация, потребителят няма никакви отношения с посочената банка, още по-малко е отправял нареждания към същата за извършване на превод. От съобщението става ясно, че това се случва през системата Epay.

За избягване на всякакви съмнения, изрично посочваме, че плащанията чрез системата на Epay безспорно имат своето предимство и са един от най-често предпочитаните начини за плащане в интернет.

Не става ясно, обаче, на какво основание се предоставя електронния адрес, на който посочената банка, макар и автоматизирано, да изпраща електронни съобщения. Не става ясно и по какъв начин се опосредява заплащането на електронните услуги към Агенция по вписванията, и защо ползвателите на системата са лишени от възможността, която ползваха години наред при справки от Икар – да заплащат дължимите такси към Агенцията по банков път.

В офисите на АВ всички потребители биват информирани, че извършените плащания на място чрез ПОС устройствата на „Токуда банк“ АД са без такса обслужване на клиенти. Излиза, че при посещение на място услугите може да се окажат по-евтини отколкото по електронен път. Този факт е притеснителен и поражда съмнения, тъй като в практиката извършването на услуги по електронен път е винаги по-евтино.

Всичко гореизложено повдига следните въпроси, за които молим за Вашите отговори и разяснения:

  1. Защо заплащането на посочените електронни услуги, в частност издаване на незаверен препис от вписан акт е ограничено единствено през Epay?
  2. Предвиждат ли се различни алтернативни възможности за заплащане на електронните услуги – по банков път (както се предоставя документ за заплатена държавна такса в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, например), с виртуален POS терминал, чрез „Лична сметка“ и други?
  3. Защо е ограничена възможността с едно плащане да се заплащат дължимите такси по няколко заявления?
  4. На какво основание се предоставят лични данни към трето лице, което съвсем не е посочено като възможност за плащане и от кого се предоставят?

 

 

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

17 − seventeen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.