Последни новини
Home / Законът / СГС отказа да разпусне партия “Възраждане”, аргументите за установени пост фактум пороци при учредяването й не важат

СГС отказа да разпусне партия “Възраждане”, аргументите за установени пост фактум пороци при учредяването й не важат

Defakto.bg

Партията легитимно и активно е участвала в обществения живот и не е нарушавала закона

Софийският градски съд (СГС) отхвърли иска на прокуратурата за разпускане на политическа партия “Възраждане”.  ПРБ е осъдена да заплати и 1350 лева разноски по делото.

Лидерът на партията Костадин Костадинов в съда

Прокуратурата поиска заличаването на партията, оглавявана от Костадин Костадинов през юли 2020 г. заради констатирани пороци при нейното учредяване и образуване през 2014 г., включително заради представяне на неверни данни.

В решението си съдия Румяна Аврамова е категорична – при регистрацията на “Възраждане” през 2015 г. представителят на държавното обвинение не се е противопоставил на това пред СГС, нито пък после е протестирал решението му. И, докато за юридическите лица с нестопанска цел е допустимо да се иска тяхното прекратяване заради допуснати нарушения за учредяването им, в Закона за политическите партии такава хипотеза няма и законът не може да се тълкува разширително.

В решението се казва:

“Партиите се регистрират, за да извършват политическа дейност и именно тази дейност не може да противоречи на изискванията на ЗПП, единствено системни /постоянни, повтарящи се/ нарушения на този закон обосновава приложението на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП /тоест, акцентът на закона е върху дейността на партията като политически субект и външно обективираните в тази връзка нейни действия/. Такава дейност предполага активност на партията, извършване на конкретни действия. Състоянието, в което се твърди да съществува партията в продължение на около шест години – регистрирана при нарушения на закона – не може да се определи и поради това като дейност по смисъла на цитираната норма.

Щом се касае до налагане на най-тежката санкция, при това на правен субект, който както беше посочено по-горе е свързан със значим обществен интерес и засягане конституционно установения принцип на политически плурализъм, законът не може да бъде тълкуван и разширително. Тоест, хипотезите, при които със съдебно решение може да се разпусне партията, са лимитативно и изчерпателно изброени. Аргумент за извода, че законът не е предвидил хипотезата на разпускане на вписана в регистъра политическа партия по причини, свързани със закононарушения при учредяването, може да се намери и в аналогичната уредба на ЗЮЛНЦ. В чл. 13, ал. 1, т. 3, б. а от същия е предвидено, че юридическото лице с нестопанска цел се прекратява с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато не е учредено по законния ред. Следователно, ЗЮЛНЦ изрично предвижда възможността за прекратяване при допуснати нарушения при учредяване. Или, тук законът ясно и изрично е предвидил като основание за прекратяване именно последващо установени закононарушения при неговото учредяване, която хипотеза по аргумент от противното изрично е изключена от приложното поле на чл. 40, ал. 1 от ЗПП. Това е оправдано и с оглед отредената в Конституцията засилена роля на политическите партии, свързана с участието на гражданите в управлението на държавата, които макар и подобно на сдруженията по ЗЮЛНЦ са обединения на граждани с определени цели и интереси, имат по-специфични, обществено значими функции. Именно това е дало отражение в изричната, императивна законова регламентация, вкл. чрез предвиждане участието на прокурор в производството по регистрация, вкл. и в невъзможността за последващо разпускане на партията поради начална липса на предпоставките на закона за регистрирането й.

В този смисъл може да се добави и че както за учредителите на една партия, така и за нейните членове и симпатизанти и за обществото като цяло, в даден период от време, след постановеното от съда съдебно решение /гарант за законността и правния ред/, въз основа на мотивирана преценка, че при учредяването на партията са спазени изискванията на закона, последната е участвала легитимно в политическия живот на страната и е изразявала волята на определена част от гражданите в държавата. Поради това, законодателят ясно е определил, че обществената нужда не налага разпускане на политическата партия, в чиято дейност не се откриват нарушения на закона или Конституцията, при евентуално последващо установяване на нарушения при учредяването й. Напротив, общественият интерес и обществото в условията на демократичен плурализъм, налагат установяване на определена сигурност в политическия живот и допуснатите от закона и по предвидения ред /чрез вписване в съответния регистър/ на участниците в него. Поради това и с разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП законодателят цели да разпусне и прекрати само онези политически партии, които при активното си участие в политическия живот, нарушават императивните правила на ЗПП. В противен случай, при разширително тълкуване на нормата, може да се засегнат интереси на отделни социални групи, представени от конкретната политическа партия, която от своя страна е ангажирана с отговорността към споделящите идеите и вижданията й граждани и която в неопределен период от време е извършвала дейност именно представлявайки ги в политическия живот в страната. Точно с оглед охраняване неотменимите граждански права на свободно сдружаване и съответно участие в политическите процеси, законът не е допуснал възможността за разпускане на една партия в неограничен период от време след регистрацията й и след заявената от нея политическа дейност”.

Решението не е окончателно, може да бъде оспорено пред Върховния касационен съд.

Пълният текст – тук.

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.