Последни новини
Home / Законът / Валя Ахчиева с гневна жалба до ВСС за укривания казус с „бебето в килия на летище“ – София

Валя Ахчиева с гневна жалба до ВСС за укривания казус с „бебето в килия на летище“ – София

Defakto.bg

 

Валя Ахчиева

Административен съд София-град се присъедини към институциите, които крият истината по случая  “Бебе в беда” и съсипват човешки съдби.  Съдът се заключи за журналисти по този казус, за да не научи обществото истината.  Това казва Валя Ахчиева в  жалба до представляващия ВСС Боян Магдалиничев по повод отказа на съдия от Администратиевн съд – София  да я допусне  до откритото заседание по един шокиращ казус, сплетен и държан в тайна от българските власти.  Отказът, който е получила е след като е спазила всички условия, поставени от съдебния състав за присъствие в съдебната зала.

На 12 януари Де Факто публикава журналистическо разследване на Валя Ахчиева   „Българските власти затвориха невинна майка с бебе в килия на летището„, от което се разбра, че майка с нейното 12-месечно бебе след като кацат с полет от Холандия на втори януари, не са допуснати на територията на България от гранична полиция.  Отнети са  им българските документи, в които е посочено, че майката Катя Амие е бежанка от 20 години в България, палестинка без гражданство.  Пристигнала е в България като 10-годишно дете, заедно с родителите си – също палестинци без гражданство. Едногодишната ѝ дъщеря Руейда е родена в София и е български гражданин.   Майката и бебето останаха заключени на летището, а след 6-дневен престой на летището майката и бебето  бяха върнати обратно с полет до Нидерландия, откъдето бяха пристигнали на втори януари“. Властите на Нидерландия ги допуснаха на тяхна територия, макар и без никакви документи, тъй като те им бяха иззети от българските гранични власти.

Омбудсманът Диана Ковачева реагира остро на случая и предупреди ГД „Гранична полиция“: Обръщам внимание още, че съгласно изискванията на ЕКПЧ никой не може да бъде задържан или лишаван от свобода без правно основание, както и че лицата следва да имат право да обжалват законността на задържането своевременно. Предвид гореизложеното се обръщам към Вас с препоръка за задълбочено разглеждане на случая, посочване на правните основания за недопускането им на територията на Република България и преустановяване връщането на лицата до изясняване на казуса“.

Разследването “Бебе в килия” отприщи огромна вълна от човешка солидарност, казва  Валя Ахчиева.  В понеделник в  EURACTIV BULGARIA   журналистката изброява институциите , които са отказали информация по случая до сега.

Посочва, че  Главна дирекция “Гранична полиция” към МВР  й е отказала достъп до стаята с решетките, в която са били заключени майката и бебето с аргумент, че това  не било зона за обществен достъп.

Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, която всъщност е причинила отнемането на статута на бежанец на майката и българското гражданство на бебето, категорично отказват всякаква информация, защото това били лични данни.

Министерството на правосъдието също отказва информация по случая.

Кметът на Район „Красно село” – Росина Станиславова също заключи информацията по казуса „Бебе в беда”.  Точно тяхната администрация  е  заличила  българското гражданство по рождение и ЕГН на бебето Руейда.

Тези дни обаче отказ за достъп до информация е направила и съдия Красимира Проданова от Административен съд София-град, макар  че  съдебно заседание срещу незаконното недопускане в страната на младата майка е било открито.  „Пандемията се използва от съда, за да ограничи достъпа до съдебните заседания, които иначе са публични по закон. Административният съд в София обаче не допуска журналисти в съдебната зала, дори и след като са подали предварителна заявка, каквато се изисква според заповедта, свързана с ограничаването на разпространението на COVID-19. Така на практика при закрити врати протече заседанието по делото на Катя Амие срещу отказа на гранична полиция да я допусне в страната, обобщава Валя Ахчиева.

Искам да се дръпне завесата. И да излезе истината„, пише в жалбата си до представляващия ВСС  Валя Ахчиева, която е журналист в EurActiv, базиран в Брюксел.

Пълният текст на жалбата:

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МАГДАЛИНЧЕВ,

 

В качеството Ви на представляващ Висшия съдебен съвет, органът призван да следи за качеството на работа на съдилищата в Р България, подавам настоящия сигнал, с искане за извършване на незабавна проверка от Висшия съдебен съвет, тъй като установените ограничения на правата на гражданите, по повод моите журналистически разследвания, са несъвместими с правораздаването в държава-членка на ЕС, с претенции за правова и демократична.

Конкретно, оплакванията ми са свързани с организацията на работа в Административен съд – София-град /АССГ/, по повод:

  1. осигуряването на упражняването на права и законни интереси на страните и заинтересованите лица по административните дела,
  2. забавеното произнасяне на съдиите по постъпили искания от страните,
  3. забавено комплектоване и изпращане на делата във Върховния административен съд,
  4. липсващи дела в деловодството на АССГ, което препятства упражняването на процесуални права,
  5. липсващи съдии, които оказва се посещават работното си място веднъж седмично!

Всички тези нарушения на правата на гражданите, са оправдани с пандемията във връзка с Ковид-19, макар процесуалните срокове да не са спрени, макар да става дума за спешни производства, които трябва да решат казуса на майка-кърмачка с малко дете, изпаднали в хуманитарна криза поради незаконосъобразни актове на административни органи! А съдът, криейки се зад Ковид-19, отказва да извърши задълженията си по закон! Отказва да изпълни обществената си функция на независим арбитър! Как е възможно това?! В държава-членка на ЕС, съдът да става съучастник на изпълнителната власт, като отказва достъп на журналистите до открити заседания в административния съд, отказва да изиска и да провери за законосъобразност актове на администрацията, укрива делата от заинтересованите страни, съдиите не ходят на работа!

Какво разкри журналистическото ми разследване „ Бебе в килия”?

На втори януари 2021-ва година, с полет от Нидерландия, в София пристигнаха младата майка Катя Амие и нейното 12-месечно бебе Руейда Катя Амие. Майката Катя е със статут на бежанец още от 2001-ва година, когато пристигнала заедно с родителите си и братята си в България. А едногодишната и дъщеря Руейда е родена в София с българско гражданство по рождение.

Но, вместо майката и бебето да си отидат в техния дом в София, те бяха изолирани на летище София в една стая с решетки. „Гранична полиция” отне българските им документи и майка и бебе останаха заключени там. Те не бяха допуснати на територията на България.

На третия ден от престоя им в стаята с решетките, аз бях сигнализирана за бебе в беда. И разследването ни „Бебе в килия” отприщи вълна от човешка солидарност към майката и бебето. А след 6-дневен престой на летището, майката Катя Амие и бебето Руейда бяха върнати обратно с полет до Нидерландия, откъдето бяха пристигнали.

Властите на Нидерландия ги допуснаха на тяхна територия, въпреки че бяха без документи, тъй като им бяха иззети от българските гранични власти. В момента, майката и бебето живеят вече два месеца в една европейска държава, на база адресната регистрация на техни роднини. Майка и бебе са в хуманитарна криза по време на пандемия. Затова защото те са без документи и нямат достъп до здравни и социални грижи по време на пандемия. А те са и без право на ефективна защита пред българските власти, тъй като не са допуснати до територията на България. Сега подготвям продължение на журналистическото ни разследване, тъй като хората ни пишат, че искат да знаят съдбата на майката и бебето.

Затова аз следя и работата на Административен съд София-град, във връзка с подадените 3 жалби от майката Катя Амие, чрез адвокат, срещу Главна дирекция „Гранична полиция” към МВР, която не е допуснала майката и бебето до територията на България, след изземване на техните документи, срещу  Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, която всъщност е отнела статута на бежанец на майката Катя Амие и статута на български гражданин по рождение на бебето Руейда, както  и  срещу кмета на Район „Красно село” Росина Станиславова, чиято администрация всъщност е заличила българското гражданство по рождение и ЕГН-то на бебето Руейда.

По едно от делата – N 962 по описа за 2021 година,  Първо отделение 21 състав,   съдия Красимира Проданова  насрочи  открито съдебно заседание за 25.02.2021 година.

Съгласно Заповед N А3 – 42 от 21 май 2020 година,  на Председателя на АССГ – Радостин Радков, във връзка с работата на съда по време на пандемия, допускът на журналисти до съдебните зали става с предварителна заявка до Председателя на съдийския състав. И след като направих това на 19.02.21 г., една седмица по-късно, само часове преди откритото заседание, аз бях информирана по телефона от служител в деловодството на съда, че съдия Красимира Проданова не допуска присъствието ми в откритото заседание. А в него трябваше да се разгледа жалбата на майката Катя Амие, че тя не е допусната на територията на Република България, след изземването на документите и от българските гранични власти.

Аз не бях допусната като журналист в открито съдебно заседание, за да отразя развитието по казуса с младата майка, с абсурдния аргумент, че заради COVID пандемията, според Заповед на Председателя на АССГ, не се били допускали журналисти в съдебните зали, както и в самата сграда.

Само че, такава забрана в Заповедта на Председателя на АССГ не съществува. Заповедта предвижда само „предварителна заявка” от журналисти до съдебния състав. И точно това направих аз седмица преди откритото съдебно заседание.

Но, съдебната охрана на АССГ не ме допусна дори в съдебната сграда. Бях спряна с екипа си още на тротоара. Въпреки акредитацията ми на разследващ журналист в EurActiv – европейска медия, базирана в Брюксел, според която, всички органи и длъжностни лица трябва да ми оказват съдействие в изпълнение на журналистическата ми дейност, екипът ни дори не беше допуснат във фоайето на сградата на съда.

И то точно този съд, който трябва да бди над законността на актовете на администрацията и в защита на правата на гражданите.

Съдът скри цензурата зад завесата на пандемията, недопускайки един журналист в открито съдебно заседание. Правата ми на журналист бяха нарушени. Административен съд София-град се заключи за журналисти по казуса с майката и бебето. И обществото да не научи истината.

ИСКАНЕ:

Моля за незабавна проверка по сигнала ми и позиция на Висшия съдебен съвет по изложените в него данни за нарушения.

01.03.2021г.                                         С уважение:    Валя Ахчиева

 

 

 

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова официално е зам.министър, след като ВСС я освободи като следовател

Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет освободи  Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ и завеждащ …

Ивайло Дерменджиев 1 г. по късно: Два парламента и три правителства се смениха, но ВАдС остава стабилна институция

Точно преди една година новият Висш адвокатски съвет (ВАдС) с председател д-р Ивайло Дерменджиев встъпи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.