Последни новини
Home / Законът / Кандидатите в конкурса за преместване в РП подават документи от 8 до 19 март

Кандидатите в конкурса за преместване в РП подават документи от 8 до 19 март

Defakto.bg

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 (девет) длъжности „прокурор” в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 19 от 05.03.2021 г.

В срок от 08.03.2021 г. до 19.03.2021 г., включително, кандидатите подават писмено заявление (по образец) за участие в конкурса лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр.София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12., съобщават от ВСС.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – [email protected], или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер в конкурса при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 190, ал. 4 от ЗСВ.

Към заявлението се прилагат следните документи:

– служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт;

– кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет;

– справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;

– копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

 

About De Fakto

Проверете също

Резултатите от изборите за 45-то НС са публикувани в Държавен вестник, на ход е президентът

Решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в …

Президентът: Няма да бавя свикването на Народното събрание, трябва да имаме яснота за правителството

Нямам никакво намерение да бавя свикването на Народното събрание. Нека видим обнародването на списъка на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.