Последни новини
Home / Законът / Кандидатите в конкурса за преместване в РП подават документи от 8 до 19 март

Кандидатите в конкурса за преместване в РП подават документи от 8 до 19 март

Defakto.bg

Решението на Прокурорската колегия на ВСС за обявяване на конкурс за преместване и заемане на 9 (девет) длъжности „прокурор” в районните прокуратури е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 19 от 05.03.2021 г.

В срок от 08.03.2021 г. до 19.03.2021 г., включително, кандидатите подават писмено заявление (по образец) за участие в конкурса лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр.София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12., съобщават от ВСС.

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – [email protected], или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12).

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са входирани в деловодството на Висшия съдебен съвет. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер в конкурса при публикуване на списъците за допустимостта, по реда на чл. 190, ал. 4 от ЗСВ.

Към заявлението се прилагат следните документи:

– служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт;

– кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет;

– справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;

– копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.