Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Въпреки пандемията, институцията осигури високо ниво на дейност през 2020 г.

Съдът на ЕС: Въпреки пандемията, институцията осигури високо ниво на дейност през 2020 г.

Defakto.bg

Германия продължава да е държавата с най-много преюдициални запитвания, следвана от Австрия, Италия и Полша

През 2020 г. Съдът на Европейския съюз успя да запази високо равнище на дейност в условията на работа от дома и ограничения за придвижване – това се казва в съобщение на Съда за работата му в условия на пандемия през 2020 г.

Според  председателя на Съда Кун Ленартс, „с кризисния план (кризисните планове), приведен(и) в действие от началото на извънредната епидемична обстановка в тясно сътрудничество с кабинетите на членовете на институцията и с нейните служби, бяха гарантирани работата на юрисдикциите при възможно най-близки до нормалните условия и непрекъснатостта на осъществяването на европейско правосъдие“.

Институцията успя да гарантира, че представителите на страните (адвокати и представители на институциите и правителствата на държавите членки), за които бе невъзможно да пътуват до Люксембург, ще бъдат в състояние да участват в съдебните заседания от разстояние, отчитат от съда.  Напомнят, че  бе разработена специална видеоконферентна система, която позволи симултанен устен превод, по тенциално от и към 24-те официални езика.  Така през 2020 г. бяха организирани 40 заседания чрез видеоконферентна връзка пред Съда и 37 пред Общия съд, някои от които включваха до четири страни, участващи от разстояние. Тази система продължава да се използва в условията на пандемия и в началото на 2021 г.

Всички тези мерки дадоха на Съда и на Общия съд възможност да проведат текущите производства, да постановят съдебните актове в срокове, еквивалентни на сроковете в обичайни условия, да предоставят решенията и заключенията на всички официални езици на Съюза и да осигурят тяхното публикуване и разпространение, пише в отчета.

Противоепидемичните мерки и ограниченията, въведени от повечето държави членки за овладяване на пандемията, обаче неминуемо се отразиха по някакъв начин на икономическата дейност, както и на дейността на съдилищата на държавите членки, а това доведе до намаляване на броя на образуваните дела. Общо пред двете юрисдикции на Съюза бяха образувани 1 582 дела — брой, който макар и по-малък от рекорда от предходната година (1 905), е близък до броя за 2018 г. (1 683) и за 2017 г. (1 656).

Подобна е тенденцията и при приключените дела, чийто брой възлиза на 1 540, тоест налице е спад с около 11 % в сравнение с 2019 г. (1 739), но с равнище на дейност, което е сходно с това през 2017 г. (1 594), и дори по-високо от това през 2016 г. (1 459). Правилната оценка на този резултат изисква да бъде отбелязан фактът, че през 2020 г. повече от 2 месеца двете юрисдикции бяха възпрепятствани да провеждат съдебни заседания.

Накрая, продължителността на производствата по делата, приключили с решение или определение пред двете юрисдикции, през 2020 г. достигна историческия си минимум при средна стойност от 15,4 месеца, което е свидетелство за неотклонно преследваната цел да се подобри ефективността при провеждане на производствата.

Съд

Що се отнася до образуваните дела (735), както и през двете предходни години, основно преюдициалните запитвания представляват най-съществената част от новите образувани от Съда дела, тъй като техният брой е 556 (спрямо 641 през 2019 г.). Германия продължава да е държавата, от която идват най-много преюдициални запитвания (139 дела), следвана от Австрия (50), Италия (44) и Полша (41).

Подадените през 2020 г. жалби до Съда — 131 — са втората най-съществена част от образуваните дела, но техният брой намаля значително (266 през 2019 г.).

Що се отнася до приключените дела, броят им, 792, е изключителен, макар и да е по-малък от рекорда през 2019 г. (865), тъй като въпреки свързаните с пандемията ограничения, той надвишава осезаемо броя на приключените дела през 2018 г. (760) и 2017 г. (699).

От друга страна броят на висящите дела намаля значително, достигайки 1 045 в края на 2020 г. спрямо 1 102 в края на 2019 г.

Съдът успя да изпълни задачите си от гледна точка на процесуалните срокове, които въпреки съвсем лекото си покачване за някои видове производства (15,8 месеца за преюдициалните производства спрямо 15,5 през 2019 г.), като цяло запазват равнището, достигнато през 2019 г.

Общ съд

Общият съд отбеляза намален брой на образуваните дела през 2020 г. — 847 спрямо 939 през 2019 г. Най-голям остава броят на делата относно правата върху интелектуалната собственост (282), а по-голямата част от останалите дела са от областта на Правилника за длъжностните лица (120), на институционалното право (65) и на държавните помощи (42).

От приключените дела (748), 237 са свързани с интелектуалната собственост, 127 — с институционалното право и 79 — с европейската публична служба. Трябва да се подчертае, че между 2019 г. и 2020 г. почти се удвои броят на делата, разгледани в състави от петима съдии (59 спрямо 111), което допринася за качествено правосъдие и за още по-голяма авторитетност на постановените от юрисдикцията решения.

Продължи да намалява средното времетраене на делата, за да достигне рекордните 15,4 месеца за всички категории дела. Така целта за съкращаване на сроковете по делата, която Общият съд си е поставил, е постигната.

Броят на разгледаните дела през 2020 г. е изключителен, тъй като достигна 335 (275 от които между май и декември 2020 г.) спрямо 315 през 2019 г., въпреки че в продължение на няколко седмици съдебните заседания бяха спрени.

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството в парламента удължи на месец ваканцията на НС заради местните избори

Депутатите удължиха до 8 ноември времето, в което парламентът няма да заседава във връзка с …

Пет наказателни процедура срещу България обяви Европейската комисия

Европейската комисия представи в четвъртък  данни за хода на наказателните процедури срещу държавите от ЕС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.