Последни новини
Home / Законът / Пловдивският шеф на адвокатурата Иван Демерджиев обяви кандидатурата си за председател на ВАдС

Пловдивският шеф на адвокатурата Иван Демерджиев обяви кандидатурата си за председател на ВАдС

Defakto.bg
Иван Демерджиев е  магистър по право на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”  През  юли 2001 придобива юридическа правоспособност. Освен председател на Пловдивската адвокатска колегия,  той е и  председател на Асоциацията на студентите юристи – град Пловдив.

Председателят на Пловдивската адвокатска колегия  адвокат Иван Демерджиев обяви кандидатурата си за председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдС).   „Българската адвокатура може и заслужава много повече! Нека заедно да я върнем на достойното й място„, казва Демерджиев в обръщение към адвокатската гилдия.

Под името  „Адвокати за силна адвокатура“, подчертава:  „Тези от вас, които ме познават, със сигурност знаят, че моето решение не е плод на лични амбиции, а е израз на моята готовност да поема отговорност в този труден период за българската адвокатура, казва Демерджиев. Не крие разочарование, че „днес  Българската адвокатура е слаба, пасивна, забравила е своите корени и конституционно признати отговорности! Вместо да сме основен двигател на борбата за правата на гражданите, за утвърждаването на Закона и Правото и срещу тяхното системно погазване от управляващите, ние чрез висшия ни орган, сме по-скоро странични наблюдатели на тези процеси, и не само, че не участваме активно в тях на страната на българските граждани, но и не проявяваме голям интерес към хода и насоките на тяхното развитие„.

Обещава, че той и неговият екип ще работят за „утвърждаването на свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, която се води от принципа на върховенството на правото“.

Изборите за нов  ВАдС са на 29 май 2021 г. , когато ще се  проведе Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС).  Кандидатурите за председател официално трябва да се издигнат един месец преди събранието, т.е. от 28 април.   Наскоро столичният  адвокат Райна Аврамова също обяви, че се кандидатира за високия пост.

Освен обръщение към адвокатската общност, Иван Демерджиев предлага  амбициозна  програма за действие, ако спечели избора ( виж по долу).

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,
Поради голямото ми разочарование от курса, който води ръководството на българската адвокатура, особено през последните години, поради вярата ми, че мога да променя много неща в това отношение и не на последно място, поради изключителната подкрепа на мнозина от вас, реших да се кандидатирам за председател на ВАдвС.
Днес Българската адвокатура е слаба, пасивна, забравила е своите корени и конституционно признати отговорности! Вместо да сме основен двигател на борбата за правата на гражданите, за утвърждаването на Закона и Правото и срещу тяхното системно погазване от управляващите, ние чрез висшия ни орган, сме по-скоро странични наблюдатели на тези процеси, и не само, че не участваме активно в тях на страната на българските граждани, но и не проявяваме голям интерес към хода и насоките на тяхното развитие.

Тези от вас, които ме познават, със сигурност знаят, че моето решение не е плод на лични амбиции, а е израз на моята готовност да поема отговорност в този труден период за българската адвокатура! Надявах се да мога да предприема тази стъпка в един следващ момент, когато се чувствам още по-завършен и зрял като личност, като адвокат и човек, ангажирал се с участие в органите на адвокатурата, но чувството ми за дълг ме кара да действам сега, за да не предам доверието и очакванията на колегите, които ме припознаха като човек, способен да отговори на множеството предизвикателства и да поеме тази отговорност!

Аз и моят екип ще се борим за утвърждаването на свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, която се води от принципа на върховенството на правото, и която е:
– Единна и последователна в упражняването на конституционната си функция за защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица;
– Стожер в борбата за защита на върховенството на Правото и независимостта на съда;
– Децентрализирана при решаването на професионалните проблеми на адвокатите, според особеностите на всяка колегия;
– Коректив на порочните практики в съдебната система и основен борец за тяхното премахване.
Нашите приоритети ще бъдат:
– Да работим активно и всеотдайно за възвръщане на достойнството на българските адвокати при отстояването на мисията на професията;
– Да работим за приемането час по-скоро на Закон за адвокатите и адвокатската дейност, който отговаря на нуждите на времето и решава основните проблеми при упражняването на нашата професия, за да се утвърди тя като гарант на правата на гражданите и юридическите лице и коректив на порочните практики на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. С приемането на този нов закон да върнем на Общото събрание на адвокатите от страната мястото му на върховен орган на българската адвокатура, който определя нейните политики и цели, упражнява контрол върху работата на ВАдвС и приема неговия бюджет;
– Да изградим почтена, етична, морална и професионално компетентна адвокатура, която да си върне доверието и уважението на нашите съграждани;
– Да въведем принципите на обоснованост, отчетност, последователност и прозрачност в работата на органите на адвокатурата;
– Да повишим чувствително активността на ВАдвС при упражняване на правомощията му да дава становища по проекти за нормативни актове, да прави предложения за усъвършенстване на законодателството, да прави предложения до председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях; да сезира незабавно Конституционния съд при приемането на закони, противоречащи на Конституцията, които засягат правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица;
– Да работим за утвърждаване на етичните правила и норми в отношенията между всички представители на юридическата професия, както и с органите на правораздавателната система;
– Като основни участници в процеса на правораздаване, да работим за активна роля на българската адвокатура в осъществяването на такава съдебната реформа, която да осигури на гражданите компетентен и независим съд, справедлив и модерен процес, както и независима, професионално подготвена и обективна прокуратура.
Уважаеми колеги, днес аз заставам пред Вас, за да получа Вашето доверие и да изградим заедно силна, единна и обществено ангажирана адвокатура, която да бъде достоен коректив на лошите практики при управлението на държавата и основен стожер на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и утвърждаването на върховенството на Закона и Правото! Ще вложа всичките си сили и енергия, за да се възстанови престижът на нашата професия в обществото и доверието в Адвокатурата като гарант за правовия ред и справедливостта в страната! Българската адвокатура отново трябва да заеме присъщата си активна позиция по отстояване на върховенството на Правото и защита на правата на гражданите и юридическите лица!
Вярвам, че мисията на адвокатурата е в България да се наложи върховенството на Закона и Правото, за да поеме страната ни по един по-добър път на развитие, който да ни приближи до цивилизованите и развити държави в съответствие с очакванията на българските граждани! Разчитам и ще се осланям на Вашата помощ и съпричастност в това начинание! Убеден съм, че всеки от нас е осъзнал, че адвокатурата има нужда от истинска промяна, за да изведем нашата гилдия на нов, достоен и почтен път! Вярвам, че българските адвокати заслужават много повече и са готови да се борят за това! Вярвам във Вас!
В моята работа до момента като секретар и председател на Адвокатска колегия – Пловдив винаги съм се стремял да спазвам горните виждания и да преследвам осъществяването на поставените по-горе цели, до степента, до която естеството на длъжността ми е позволявало това! Вярвам, че работата ми през всичките тези години е гаранция, че няма да предам Вашето доверие и няма да отстъпя от своите принципи! Надявам се, като ми дадете Вашето доверие, да ме натоварите с отговорността да се боря за нашето общо бъдеще!
Българската адвокатура може и заслужава много повече! Нека заедно да я върнем на достойното й място!
Адв. Иван Демерджиев

 

Програма на „Адвокати за силна адвокатура“ (АСА)

ПРИНЦИПИ:
1. Независима и самоуправляваща се адвокатура, водена от върховенството на правото, която е:
Ø Единна в конституционната си функция за защита на правата на гражданите и стопанските субекти;
Ø Децентрализирана в решаване на професионалните проблеми на адвокатите, според спецификата на всяка колегия;
Ø Коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт.
2. Защита на върховенството на правото и независимостта на съда.
3. Достойнство и уважение при упражняване на професията адвокат.
4. Почтеност и професионализъм – компетентност, колегиалност и уважение към останалите юридически професии.
5. Забрана за конфликт на интереси.
6. Обоснованост, отчетност и прозрачност в работата на органите на адвокатурата, с управление достъпно за всеки български адвокат .

 

ОБЕЩАНИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАНДАТ:

 1. Да се възстанови и укрепи единството на българската Адвокатура като общност като се формира съзнание за общност и мисията на българските адвокати в обществото – защита на правата на гражданите и законните интереси на стопанските субекти; да се зачитат интересите и мнението на адвокатските колегии, общностите от адвокати и отделните адвокати; диалог и взаимодействие с органите на адвокатските колегии; по-активно участие на местните структури в работата на ВАдвС; до приемането на нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност, да се създадат вътрешни правила за работата на ВАдвС като се отчита мнението на колегиите и се мотивира участието им в работата на съвета; създаване на екипност и приемственост в работата на органите на адвокатурата за поставяне и реализиране на дългосрочни цели пред българската адвокатура; да се привличат повече адвокати и адвокатски организации при изработването на становища, позиции и други актове на ВАдвС; прозрачност, обоснованост и отчетност в работата, с управление достъпно за всеки български адвокат .
  2. Да са зачита върховенството на Общото събрание на адвокатите в страната и се изпълняват неговите решения като се внасят за разглеждане въпроси, определящи
  политиките и целите на българската адвокатура. Да се упражнява контрол върху работата на ВАдвС като ОСАС приема бюджета на ВАдвС.
  3. Да се приеме нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност, който отговаря на нуждите на времето и разрешава основните проблеми при упражняването на професията Да се утвърди адвокатурата като гарант за правата на гражданите и стопанските субекти и коректив на порочните практики на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
  4. Българската адвокатура да играе активна роля в реформата на правосъдието и предприемането на адекватни действия за подобряване на работата на Единния портал за електронно правосъдие; активното участие на адвокатите като основни ползватели на портала; създаване на реална е-адвокатура; подобряване на възможностите за електронна комуникация на адвокатите със съдилищата и реалното въвеждане на ускорено електронно правораздаване, съобразено с нуждите и изискванията на адвокатите; изграждане на електронна платформа за работа на ВАдвС с опции за свързване с електронното управление на страната;
  5. Да се възстанови престижът на професията в обществото и доверието в Адвокатурата като гарант за правовия ред и справедливостта и коректив на порочните практики на властите.  Да се заемат активни позиции по въпросите на върховенството на правото чрез активна и адекватна медийна комуникация; активно участие подобряването на качеството на законодателния процес, чувствително повишаване на активността на ВАдвС при упражняване на правомощията му да дава становище по проекти за нормативни актове и прави предложения за усъвършенстване на законодателството; да прави предложения до председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях; да се сезира своевременно КС за закони противоречащи на Конституцията;
  6. Да се подобри диалогът и взаимодействието с ВСС, административните ръководители на съдилищата и останалите юридически професии като се отстоява равнопоставеността на адвокатурата с тях.
  7. Да се повиши ефективността на комуникацията и взаимодействието с международните организации на адвокатите.
  8. Да се предприемат конкретни действия за подобряване на общественото и социалното положение на адвоката като се гарантират неговите права и интереси, като:
  8.1. Се инициират законодателни промени за задължително участие на адвокат в исковите и изпълнителните производства, както и в охранителни производства с определен материален интерес;
  8.2. Се организира адекватна защита на професионалните и личните права на адвокатите от посегателствата на различни лица и държавни органи /Съд, Прокуратура, КПКОНПИ, НАП и т.н./, вкл. наказателноправна защита и преразглеждане на политиката на налагане на дисциплинарни наказания;
  8.3. Се създадат работещи механизми, които да гарантират, че институциите ще оказват дължимото съдействие и уважение на адвокатите при изпълнение на техните функции;
  8.4. Се осигури регламентиран достъп на адвокатите до публичните регистри, съдържащи необходима за работата им информация, наравно с ЧСИ и нотариусите;
  8.5. Се предприемат решителни мерки срещу формите на нелоялна конкуренция при упражняване на адвокатската професия;
  8.6. Се утвърдят етичните правила и норми в отношенията с останалите юридически професии и с органите на правораздавателната система като се поставят основите на съвместни обучения на адвокати и магистрати;
  8.7. Се създадат социални и здравни фондове към ВАдвС в помощ на адвокатите, като се осигури възможност за групови здравни застраховки при преференциални условия;
  8.8. Се основе национален клуб на адвоката с местни структури, който да създаде възможности за общуване в неформална среда и за организиране на културни, научни, спортни и развлекателни прояви на адвокатите;
  8.9. Да се създаде дигитална библиотека към ВАдвС с електронен достъп за всички адвокати.

 

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова официално е зам.министър, след като ВСС я освободи като следовател

Прокуроската колегия на Висшия съдебен съвет освободи  Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател“ и завеждащ …

Ивайло Дерменджиев 1 г. по късно: Два парламента и три правителства се смениха, но ВАдС остава стабилна институция

Точно преди една година новият Висш адвокатски съвет (ВАдС) с председател д-р Ивайло Дерменджиев встъпи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.