Последни новини
Home / Законът / Конкурс за ВКС попадна във въртележка на ВАС

Конкурс за ВКС попадна във въртележка на ВАС

Defakto.bg

Магистрати обсъждат идея „съд за пререкания“ от смесен състав да е последна инстанция за кариерите в Темида

Конкурси за повишения във Върховния касационен съд (ВКС) и в апелативните съдилища, обявени през 2018 г., още нямат последен финал. А назначени по тях с решения на ВСС магистрати не встъпват в длъжност, тъй като делата по жалби срещу назначенията не приключват във Върховния административен съд (ВАС). Включително заради серия отводи, последвана от серия замени на състави, плюс включване и изключване на съдии  – завъртяна е голяма въртележка.

Друга е съдбата на конкурса за повишение в самия ВАС, обявен в същата година, но последен по ред – по него и назначените първенци в класацията, и повишените от останалите „под черта“ станаха титулярни върховни съдии, защото делата по техните казуси приключиха – също във ВАС. Предстои нова, последна порция от повишения, която вероятно ще се движи без забави. По тези дела отводи няма, смяна на състави също. Няма въртележки.

Това е равносметката с днешна дата, след преглед на делата на страницата на върховния съд. За всеки от отводите, смените, отлаганията има формални обяснения, но глобалната картина впечатлява.

В същото време проточването на конкурсите за кариерите в Темида отдавна буни магистратите (бе ползвано и като аргумент за избора на радикалния модел за реформа на съдебната карта), сочи се за сериозен проблем и в докладите на ЕК. Преди дни пък дойде новината, че нашето административно правораздаване е първенец в Европейския съюз по бързина на разглеждане на делата.

Какви са фактите?

През 2018 г. от Съдийската колегия са обявени три конкурса за повишение – за Гражданска и Наказателна колегия на ВКС (обявен през декември 2017 г., обнародван през януари 2018 г.), за апелативни съдилища (обявен през април, обнародван през май) и за ВАС (обявен и обнародван през ноември).

Какво става с последния конкурс – този за ВАС?

Макар да е обявен най-късно, той е изцяло приключил – като там, освен назначенията на първите девет в класирането имаме и назначения на още трима, останали „под чертата“ (по чл. 193, ал.6 от Закона за съдебната власт) и те встъпиха в длъжност. Като по конкурса за ВАС самият ВАС се произнася без стряскащи забави – жалбите са от октомври 2020 г., делата се завъртат през ноември, през март 2021 г. има произнасяне на върховния съд.

Набива се на очи и друго – всички жалби срещу този конкурс са обединени в едно дело без протакане през януари и то е решено за три месеца. Като по него включително е имало искане на жалбоподател за отвод на състава на ВАС заради предубеденост – двама от съдиите са работили с една от повишените в конкурса като командирована, а третият съдия сам е командирован и, съответно, има простор за съмнения да е зависим (срокът на командироването е в ръцете на ръководството на ВАС). Но отвод не е даден, за разлика от другите два конкурса (виж тук).

Какво става с конкурса за апелативните съдилища?

Конкурсът за повишение в граждански и търговски отделения на апелативни съдилища няма дори първи финал.

Съдийската колегия е гласувала назначенията на първите класирани през септември и октомври 2019 г.

Жалбите срещу назначенията са няколко, първоначално се образуват отделни дела във ВАС, после част от тях се обединяват, след това отново се преподреждат.

В крайна сметка тази година по този конкурс са налични две дела – едното срещу назначенията на граждански съдии в АС, другото – за търговските съдии в АС.

След като в края на март делото срещу назначенията на търговски съдии е обявено за решаване (виж тук), на 2 април съставът – Румяна Папазова, Николай Гунчев и Десислава Стоева си прави отвод и казусът се изпраща за определяне на нов състав (тук). Мотивът през април 2021 г. е, че в края на декември 2019 г. същият състав се е произнесъл по жалба за повишаване в гражданското отделение на АС – Велико Търново.

По другото дело – за повишенията на граждански съдии, на 1 март тази година Любомир Гайдов, Румяна Папазова и Десислава Стоева го обявяват за решаване. Но на 12 април Румяна Папазова и Десислава Стоева  се отвеждат (тук) с абсолютно същия аргумент – участвали в решението за гражданския съдия в апелативиня съд във Велико Търново. Делото се изпраща за определяне на нов състав.

Какво става с конкурса за ВКС?

Този за Наказателната колегия е почти приключил – назначенията на първите класирани са гласувани през октомври 2018 и юли 2019 г.,  ВАС се е произнесъл през 2019 г., през януари 2020 г. новите върховни съдии встъпват в длъжност. Вече има и встъпили в длъжност магистрати, назначени по реда на останалите „под чертата“ след произнасяния на ВАС от лятото на 2020 г.

Висяща е една жалба срещу три назначения от „под чертата“ от втората вълна, подадена в последния момент и не от магистрат с шанс за повишение. Това дело е обявено за решаване, да видим.

Любопитното е, че в първата, а и втората фаза тук нещата се движат ритмично и то при положение че именно назначенията в Наказателната колегия изглеждаха повече от конфликтни, след като мнозинството в Съдийската колегия с уклончиви мотиви за несъотвествие на „професионални“ качества зачерта от назначение един от първенците в конкурса, военния съдия Даниел Луков.

За Гражданската колегия на ВКС обаче ситуацията е друга. В края на 2019 г. е обявен финалът на първата му фаза – встъпили са в длъжност трима от назначените първенци в класацията.

Но от януари 2020 г. досега „виси“ втората порция назначения на три съдийки по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ (от останалите „под чертата“).

На 28 януари м.г. кадровиците повишават като върховни съдии Дecиcлaвa Πoпĸoлeвa и Taня Opeшapoвa-Бaнĸoвa oт CГC, ĸaĸтo и Mapия Xpиcтoвa oт OC-Bapнa.

Тогава обаче в колегията възникна спор по молбата на друг магистрат – Валентин Бойкинов от СГС и той да бъде назначен в Гражданската колегия на ВКС, а после преместен заедно с бройката му в Търговската колегия, понеже бройки от едната колегия неправомерно били прехвърлени в другата с решение на Общото събрание на Върховния касационен съд. Тази теза, апропо, намери поддръжници сред кадровиците и се завихри принципен спор за правомощията на общите събрания и т.н.

А съдията Бойкинов подаде жалба срещу неговото неназначаване в Гражданската колегия на ВКС и това стопира встъпването на гласуваните магистрати.

През септември 2020 г., при втори поред състав делото е обявено за решаване (тук). Месец по-късно обаче същият състав – Росен Василев, Сибила Симеонова, Александър Митрев отменя собственото си определение заради нови искания на Бойкинов (тук). На следващото заседание, на 2 декември 2020 г. и тримата си правят отвод и се позовават на особено мнение по друго дело на ВАС, водено по друга жалба срещу този конкурс, която междувременно е присъединена по тяхното дело и то вече е по три жалби (тук).

Всъщност, в „особеното си мнение“ (тук) докладчикът Тодор Тодоров заявява несъгласие за обединяване на производствата, тъй като не е имало висящност на трите спора, но пост фактум тя се е появила, като на една и съща дата – 22 октомври по двете останали дела има определения за отмяна на хода по същество. И, макар в него да няма директни обвинения или предположения, нито поименно сочене на колеги от ВАС,  това „особено мнение“ служи като аргумент за порой последващи отводи.

Отново през декември на същото основание – особеното мнение на съдия Тодоров, отвод си прави и следващият състав – Любомир Гайдов, Николай Гунчев, Десислава Стоева (тук).

Тогава  делото е разпределено на докладчик Румяна Папазова. През януари в новия състав влиза съдия Георги Георгиев, който обаче е бил мнозинство в „онзи“ състав, по чието определение има особено мнение. И той е отведен (тук).

В края на януари пък в състава е определен съдия Тодор Тодоров, чието е особено мнение. Следва отвод (тук).

На 15 март съдиите са Румяна Папазова – Ваня Анчева и Таня Дамянова. Делото е отложено за 20 април (тук).

Но идната седмица съставът вече ще е друг, на мястото на Анчева и Дамянова ще влязат Юлия Тодорова и Хайгухи Бодиян от новоназначените титуляри, разпределени в Шесто отделение. Таня Дамянова пък е изпратена в Четвърто отделение, в друго, седмо отделение е и Ваня Анчева и му е председател.  Любопитното е, че заповедта за разпределението на новите кадри в шесто отделение и изпращането на Дамянова в четвърто е от деня на заседанието, 15 март.

Изходът?

За изреденото могат да се дават много обяснения, чуват се включително такива за уязвяване лично на председателя на ВКС Лозан Панов или за „демонстрации“ на сила от единия върховен съд на другия. Каквито и да са, те вече не са толкова важни. Говорящи са фактите – повишенията на магистрати винаги могат да бъдат блокирани и отсрочени и то привидно законосъобразно, под различни предлози. Стига да има желание.

По този повод сред съдии тече обсъждане и се разменят идеи за промени, научи Де факто.

Част от тях смятат, че въртележките занапред могат да се избегнат, ако обжалванията по конкурсите за кариерно израстване се решават от смесени състави и на двете върховни съдилища – ВКС и ВАС. Това няма да е прецедент – включително в съдебния закон през 2016 г. бе предвидено именно смесен състав да решава споровете по жалби срещу избора на членове на Висшия съдебен съвет. И през 2017 г. имаше такова дело по жалба на Методи Лалов.

Подобни състави отдавна са известни като Съд за пререкания (пише съдията Васил Петров в „Съдебно право“ през 2018 г.), съществували са през 1912-1948 г. и са разглеждали спорове за подведомственост и спорове за подсъдност, възникващи между общите и административните съдилища и административните органи. И не само – разглеждали са и спорове по същество, например когато ВКС признае един административен акт за незаконен, а ВАС признае същия акт за законен този съд е изпълнявал ролята на арбитър в „интерес на закона“.

Подобно законодателно изменение не е сложно и е изпълнимо, смятат магистрати. Но дали изобщо ще се стигне до него и кога? Въпросът е отворен. А керванът си върви.

About Елена Енчева

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комисията „Панайотов“ в МП класира трима от 10-те кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека

Омбудсманът Диана Ковачева, съдия Галя Вълкова от Софийския градски съд и бившият директор на Националния …

Един коментар

  1. Стреснат

    Де факто, не Ви съвсем точна информацията. Конкурсът за ВКС-НК не е приключил. Има висящо дело пред ВАС по жалба на „наш“ човек-наш е защото женичката му слушка шефа си. Това не е „неблагонадеждния“ Луков, който се оказа, че няма интерес от обжалване-поне така е заявил Чолаков още преди да има образувано дело, а от предпоследния в конкурса,който сега се сети,че може да обжалва, защото назначените не са от статуквото и трябва да бъдат прецакани. Много интересен съдебен състав и очаквано, ще има много интересно решение. С ясен резулат , разбира се. А Ицето Христов се е захванал със спецовете, сякаш те „оправиха“ плажа на Росенец, строежите по морето, видеонаблюдението на изборите, концесии и други поръчки, не само обществени.Бедни,бедни Ицо защо не си остана протестър!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten + 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.