Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени забраната Инерком да купи българските активи на ЧЕЗ

ВАС отмени забраната Инерком да купи българските активи на ЧЕЗ

Defakto.bg

Върховният административен съд отменя решение №805 от 19.07.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията и връща преписката на антимонополният орган за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Това съобщиха от ВАС.

С решението на КЗК бе забранена концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху предприятията от групата на „ЧЕЗ“ а. с. в Република България – „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и „Бара Груп“ ЕООД. С две думи – покупката на предприятието, осигуряващо тока на цяла Западна България от „Инером“.

През август 2020 г. обаче ВАС  с определение прекрати това дело, тъй като междувременно е сключен договор с друг купувач, Еврохолд.

А с днешна дата върховните съдии Румяна Монова, Красимир Кънчев – докладчик и Юлия Тодорова постановяват друго.

А именно, според съобщението на ВАС:

„Върховните съдии приемат, че пазарният дял на обединената група на „Инерком“ и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. Установява се, че общия пазарен дял на участниците през 2016 г. и 2017 г. след осъществяване на сделката – на база произведено количество електрическа енергия спрямо общо произведените количества от фотоволтаични централи и на база инсталирани мощности от фотоволтаични централи, би бил в нисък размер и това не би попречило на ефективната конкуренция на пазара.

Според назначена и приета съдебно-икономическа експертиза делът на обединената група на база инсталирани мощности във фотоволтаични централи е 2,517 %. Този размер е много по-нисък от изискването на Методиката за общ пазарен дял поне над 15% на предприятията-участници на съответния пазар. Като следва да се посочи, че според същата методика притеснителен общ пазарен дял на дружества – участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%. В случая дела на обединената група е много по-нисък дори от 15-те%, за които се приеме, че пазарният дял на предприятията-участници на съответния пазар не е притеснителен и концентрацията не би възпрепятствала съществено конкуренцията. Затова нотифицираната сделка не може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение според условието на чл.26, ал.1 (изм.) от Закона за защита на конкуренцията. При този извод е безпредметно обсъждането на условията по чл.26, ал.2 (изм.) от ЗЗК, при наличието на които КЗК може да разреши концентрация дори и да има налице установяване или засилване на господстващо положение.

Неправилен е изводът на КЗК, че въз основа на други обстоятелства с нотифицираната сделка са се създавали предпоставки до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Върховните магистрати приемат, че КЗК неправилно е взела предвид като такова обстоятелство, че производителите на електрическа енергия от фотоволтаици имат съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия, тъй като формират по-ниска цена поради „нулевия“ разход за производствен ресурс.

КЗК неправилно е отчела като „друго обстоятелство“ участието на групата на ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари. А именно – на пазара на разпределение, пазара на снабдяване/доставка на електроенергия и пазара на търговията с електрическа енергия. За да се отрази съществено на тези пазари е необходимо обединената група да има силни позиции на засегнатия от концентрацията пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Необходимо е засягането да е толкова съществено, че да промени конкуренцията на другите незасегнати пазари. А в случая участието на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, е толкова малко, че то не се отразява на самия засегнат пазар. Още по-малко то може да повлияе на другите три много по-големи и значими пазари.

Противно на доводите на оспорващия, „ЧЕЗ Електро България“ АД е и координатор на „специална балансираща група“ въз основа на решение №И1-Л-409-17 от 29.11.2013г. на КЕВР, с което лицензията му за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ е разширена с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група. Но с обжалваното решение на КЗК няма анализ на тази дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД – какъв пазарен дял има това дружество на този пазар, дали възможността за включването на предприятията от групата на „Инерком“ може да се отрази на този пазар, дали това може да има отражение и върху засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи и най-важното – дали това засягане може да се отрази на конкуренцията. При липса на данни и анализ в тази насока не може да се приеме, че дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД като координатор на „специална балансираща група“ е фактор, който води до установяване на господстващо положение на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, което значително би попречило на ефективната конкуренция на последния пазар.

Поради тези причини, както и поради допуснати процесуални нарушения,  решението на КЗК е незаконосъобразно. Решението по административно дело № 10391 от 2018 г. може да бъде обжалвано през петчленен състав на ВАС“.

Пълният текст на решението – тук.

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев  (допълнена)

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас …

Адв. Петър Славов: За политическите права на хората с увреждания

  Адв. Петър Славов,  член на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас,  докторант по „Конституционно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.