Последни новини
Home / Законът / В Пленума на ВСС: Закриването на спецструктурите е удар върху правовата държава и тричане на съдии! (Допълнена)

В Пленума на ВСС: Закриването на спецструктурите е удар върху правовата държава и тричане на съдии! (Допълнена)

Defakto.bg
  • Не е вярно, съдебният съвет приема политически акт, обяви Лозан Панов
Блокиране на съдебната система, удар върху демокрацията и правовата държава, произвол, тричане – така членове на Пленума на ВСС определиха проектите за закриване на специализираните съдилища и прокуратури. За „тричането на съдии“ обяви главният прокурор Иван Гешев.
Поводът са предложените промени в ЗСВ и НПК, внесени в 45-о Народно събрание от „Демократична България“, които не стигнаха до пленарна зала и вече приетата декларация на Прокурорската колегия по въпроса. Но днес кадровиците обсъждаха нова декларация по тях, с вносители Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова и Калина Чапкънова. И се присъединиха към отпора като под индиго от ПРБ, съсловни организации и други засегнати.
В началото представляващият ВСС Боян Магдалинчев обяви, че въпросът е „много актуален“ и призовават за широк дебат.
В същото време декларацията е категорично против закриването на спецструктурите.
В нея се казва: „Пленумът на ВСС изразява категорична подкрепа към съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, които се обявиха срещу закриването на специализираните наказателни органи. Присъединяваме се към заявеното в декларациите на ПРБ, специализираните съдилища, съсловните организации и ПК на ВСС в защита на независимостта на съдебната власт от политическо влияние и нарушаване на конституционно определения принцип за разделение на властите и върховенството на закона“.
В декларацията се заявява също, че кадровиците „остро се противопоставят“ на заявеното в мотивите на проектите за ЗСВ и НПК, че спецструктурите  се възприемат като инструмент за извънредно правосъдие, което изпълнява политически мотивирани поръчки.
Пленумът обявява и че тези органи са създадени в изпълнение на препоръките на ЕК, дейността им е оценена положително, има решение на КС, че не са извънредни.
„Закриването на специализираното наказателно правосъдие в момент на политическа нестабилност и икономическа несигурност за обществото ще блокира съдебната система и ще провокира напрежение сред магистратите и гражданите“, се казва в декларацията.
Казано е също, че буди тревога приемането на поправките (само от правната комисия и само за първо четене – б.р.) без анализ на работата и обективна оценка на резултатите от дейността, без обществен дебат, становища от ВСС и заинтересованите институции.
Призоваваме представителите на политическите партии и депутатите от бъдещото НС да проявят отговорност, далновидност и принципност при вземане на решения, свързани със структурата, статута и функциите на съдебната власт„, бе финалът.
Важно е декларацията да стигне до европейските институции и посланиците на ЕС, Великобритания и САЩ, каза по-късно пред репортери Боян Магдалинчев.
Няма да подкрепя, това е политически акт!
Няма да подкрепя декларацията, категоричен бе Лозан Панов. И предложи друг поглед към решенията на Конституционния съд – в тях се обявява че както е допустимо създаването на такива структури, така е възможно и заличаването им със закон.
„Въпрос на политическа целесъобразност е съществуването, харчовете и т.н. на тези органи, Пленумът на ВСС не е политически орган и не може да разглежда декларации с политически характер. Приемането на подобна декларация в момент, когато има служебно правителство и няма парламент преследва само политически цели. Споделям довода, че публично се възприема, че политическите структури действат като правосъдие за политически поръчки“, категоричен бе Панов. Добави и че по брой потвърдени актове от ВКС Апелативният специализиран съд е на предпоследно място, последен е  Военно- апелативният съд, който е с много малко актове.
Закриването е в интерес на мафията!
Иван Гешев взе думата, за да „чуят българските граждани“.
„В резултат от дейността на тези структури са блокирани над 3 милиарда лева, колкото половината резерв на държавата в момента. Щеше да се блокира работата по най-важните дела в държавата – прекратяване или започване отначало. Соча делото „Сарафово“, представете си международния отзвук. Да, политическа целесъобразност е, но не и законосъобразност. Политическа целесъобразност е и обявяването на война от Великобритания и половината София изчезна от бомбардировки. Всички специализирани структури в Европа получават финансови стимули – в Румъния вземат и заплати на върховни магистрати.  Закриването на тези структури ще е само в интерес на мафията, а цената ще платят българските граждани и общество и вероятно това е една от целите, които се преследва. Проблем за ПРБ няма, всички магистрати са несменяеми, случва се по-скоро тричане на съдии, не на прокурори“.
Какво гласуваха
В крайна сметка, с 18 „за“ срещу 3 „против“ (Лозан Панов, Олга Керелска и Атанаска Дишева) Пленумът прие декларацията – пълният текст тук.
НО с корекции, предложени от Янаки Стоилов. А именно – там вече се уточнява, че устремът е срещу промени, приети само от правната комисия на 45-о НС за първо четене. Както и че евроструктурите не са препоръчвали създаване на специализирани структури у нас точно в този им вид. Включва се и абзац, че е „необходим широк обществен и  професионален дебат за ролята и мястото на специализираните съдилища и прокуратури“.
Най-вече – по настояване на новия министър на правосъдието, който не позволи на кадровиците да увъртат в характерния им стил единодушно бе гласувано още на следващите заседания на двете колегии те да приемат критерии и структури на анализите за работата на специализираните съдилища и на специализираните прокуратури. И те да бъдат внесени в следващото заседание на Пленума на ВСС.
Даниела Марчева не гласува декларацията.
Дебатът и „врътките“
Извън вече цитираната позиция, Лозан Панов атакува Цветинка Пашкунова (съдия от ВКС), която е сред вносителите на декларацията.
„Изненадан съм от участието на Цветинка Пашкунова, получила най-много съдийски гласове за професионалната квота във ВСС. Искрено се надявам, че участието ви не е по користни подбуди, тъй като вашият син работи в една от тези структури“, каза председателят на ВКС.
Пашкунова отговори: „Участвала съм като член на екипа за кризи. Декларацията  е в отговор и на позицията на всички съдии и прокурори от специализираните структури, на служители – израз е на подкрепа, солидарност и съпричастност. Не можем да запазим мълчание и да се правим, че нищо не се е случило. Внесените проекти създават сериозни притеснения, те са демонстрация на пренебрежително отношение към институциитне и закона, има усещане за реваншизъм“.
Илюстрира, че внесените в 45- НС проекти могат да доведат до понижаване на съдии, без да са дисциплинарно наказани, до „произвол“ при преместването им на предните им длъжности в различни части на страната. „Подобен подход е заплаха, че ако не получат одобението на властта, колегите ще бъдат санкционирани. Наясно съм, че както откриването, така и закриването на съдебни юрисдикции е акт на политическа воля. Но ако не се основава на относимите фактори винаги създава предпоставки за произвол. Така беше приета и фигурата на прокурор по разследване на Главния и резултатът е налице“, каза Пашкунова и обяви че няма да отговаря на лични нападки.
Панов на свой ред реагира, че обществен отзвук и дебат за работата на специализираните структури е имало винаги през изтеклите 10 години, но Пленумът на ВСС не е реагирал. Но реагира сега, по искане на прокуратурата.
Вероника Имова призова: „Декларацията не е с политически характер, тя е в рамките на функциите на ВСС да защити българските магистрати! Удар върху демокрацията и правовата държава е, да се изправим като един!“
Атанаска Дишева бе категорична – няма да подкрепи декларация с такова съдържание и не разбира какво я налага днес. Оприли я на друга декларация от юли м.г., „когато бе прозрян някакъв удар върху прокуратурата“. Напомни: „Имаше много случаи, когато се внасяха проекти от отделни депутати и ние не само не реагирахме, а подкрепяхме, макар че бяха между първо и второ четене, без обсъждане, предварителна оценка и т.н. С какво назначаването на спецсъдиите за „обикновени“ ще накърни тяхната независимост? Защо не реагирахме за накърняване независимостта на останалите съдии, когато непрекъснато се създаваха условия за съдиите и прокурорите от спецструктурите – бонуси, сгради и т.н.?!  Бих подкрепила декларация следващото Народно събрание да приеме промени след обстоен анализ и оценка, който да е наистина обективен – колко и какви са образуваните пред специализираните съдилища дела, колко от тях са за СРС, колко от сересетата са приложени по дела, в колко случаи ВДС са довели до осъждане. Има ли присъди по високите етажи на властта, колко от делата са приключили със споразумения, колко от тях са стигнали до контрола на ВКС“.
Министър Стоилов адекватно се включи няколко пъти. Включително даде по 5 минути за изказване и подчерта: „Съдиите очевидно са свикнали да са господари на залата, но тук сме административен орган“.
Разясни също на кадровиците: „Тази дискусия не се различава много от дискусиите в НС. Имате за предмет за обсъждане на акт, който в известен смисъл е политически – всяка декларация заявява отношение към събития и отива по-далеч от чисто правната проблематика. Ваше е решението дали ще приемате такъв документ или не„.
После предложи промените, които бяха приети.
Най-интересна бе частта за предстоящите анализи за работата и резултатността на специализираното правосъдие. 
Министърът настояваше за конкретика, а именно – в срок до един месец в Пленума да се представи анализ за резултатите от дейността на специализираната прокуратури и съд от тяхното създаване досега, както и на практиката на ЕСПЧ по дела, относими към тези органи.
Иван Гешев се възпротиви: „Решение за анализ може да се вземе отделно, не е предмет на декларацията. А и за един месец за период от 10 години е несериозно. Точката е декларация срещу опита за политическа намеса в съдебната власт и това винаги е актуално!“
Лозан Панов подкрепи – анализът е необходим, ако се налага, да се гласува отделно. „Това е отговорното отношение, останалото е вулгарна злоупотреба с тезата за нарушаване независимостта на съдебната власт“, каза председателят на ВКС.
Георги Чолаков: „Изцяло ще подкрепя декларацията. Смятам, че трябва да има анализ,но нека да се внесе на следващия Пленум, с точен обхват и рамка, за да знаем какво дебатираме“.
Янаки Стоилов:Притеснявам се забавянето да не доведе до заобикаляне„. И хвърли кадровиците в ужас с предложението си тогава следващия четвъртък колегиите да представят на Пленума своите критерии и обхват на двата анализа – отделен за съда и прокуратурата.
Мълниеносно последваха възражения, че идния четвъртък Пленум няма, но има извънредно заседание на Съдийската колегия (следобяд) за избор на административни ръководители. Чу се и реплика на кадровик „мислех да пътувам“ (от неизключен микрофон).
Министърът обаче не се даде, напомни че той може да свика Пленум, както и че „животът се развива много по-бързо от вашите представи и нашето заседание ще е от 9,30 ч.“.
Накрая се стигна до компромис – Стоилов не свиква Пленум идния четвъртък (вероятно ще е по-следващата седмица), но колегиите приемат критериите си още следващата седмица.
И това бе победа – практиката многократно е показвала как мнозинството във ВСС вещо замита под килима неудобни теми, а после използва собственото си бездействие като аргумент за неслучването на реформи.

About De Fakto

Проверете също

ГДБОП и гръцките служби откриха в България картина на световно известния художник Джаксън Полък за 50 млн. евро

Картина на световноизвестния художник Джаксън Полък е открита в България при операция на ГДБОП и …

Гешев се оплаква на Европарламента от „тежкия формализъм“ на НПК и „негативите“ от закритото спецправосъдие

Главният прокурор на Република България Иван Гешев е на работно посещение в Европейския парламент в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

sixteen + ten =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.