Последни новини
Home / Законът / Остра декларация на Общото събрание на адвокатите: С Модел 4 за съдебната карта държавата зачертава реалния достъп до съд (допълнена)

Остра декларация на Общото събрание на адвокатите: С Модел 4 за съдебната карта държавата зачертава реалния достъп до съд (допълнена)

Defakto.bg

Трима от кандидатите за председател на ВАдС отправиха посланията си

В остра декларация Общото събрание на адвокатите от страната категорично се противопостави на избрания от ВСС модел 4 за прекрояване на съдебната карта. В рамките на идната седмица защитниците ще предизвикат повсеместен обществен дебат, който да не позволи харесаният от кадровиците радикален модел да се случи. Готови са и на мълчив протест пред съдебните палати в страната, защото „думите ни трябва да бъдат чути“.

Декларацията бе гласувана с 204 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“.

Поводът е, че на 8 юни в Съдийската колегия на ВСС започва обсъждането на конкретните предложения за осъществяване на модела, превръщащ окръжните съдилища в същинска първа инстанция и предвидил над 50 районни съдилища да станат териториални поделения. Срещу този модел в подписка се обявиха над 500 съдии, а ВАдС ги подкрепи.

В „компромисния“ вариант, предложен сега на Съдийската колегия, се предвижда в районните съдилища да останат искове до 2000 лева, както и наказателните дела за кражби и телесни повреди. Това ги превръща „в мирови съдилища, а не първоинстанционни съдилища най-близко до човека“, обяви пред форума адвокат Валя Гигова, инициатор на декларацията. „В България в момента под маската на подобряване на съдебната карта, се прави рязко влошаване, което лишава хората от достъп до съд“, категорична бе тя. И напомни, че при преврата през 1934 г. с идването на власт „Звено“се опитва първо да прекрои съдилищата, но българските адвокати успяват да се преборят за това.

Събранието реши също представители на адвокатурата да участват в обсъждането на модел 4 във ВСС.

Публикуваме декларацията-обръщение без съкращения.

             

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната

Ние, българските адвокати, водени от разбирането, че:

  • правосъдието е основа на държавността и достъпът до съд е гаранция за нормалното функциониране на правовата държава,
  • без българската адвокатура е невъзможно осъществяването на професионално, обективно и справедливо правосъдие,
  • адвокатите, на които е възложена обществената роля да оказват съдействие и защита на българските граждани и юридически лица, заради прекия си контакт с хората в най-голяма степен познават проблемите и на правосъдието, и на обществото като цяло,

изразяваме категоричното си несъгласие с предприетата от Висшия съдебен съвет инициатива по промяна на съдебната карта и избора на т.нар. „модел 4“ за прекрояване на съдебната карта у нас.

Възприетият от Висшия съдебен съвет „модел 4“ предвижда:

  • закриване на множество районни съдилища в страната и превръщането им в териториални поделения без да е направен детайлен и задълбочен икономически, социален географско-териториален и демографски анализ за необходимостта от такава промяна и да са преценени резултатите, до които би довела тя и
  • промяна в подсъдността по множество граждански и наказателни дела, което превръща окръжните вместо районните съдилища в основен първоинстанционен съд и обезсмисля модела на изграждане на съдийското съсловие като професионална общност.

Планираната съдебна реформа не намира оправдание в специфичните обществено-икономически условия у нас и няма да направи правосъдието нито по-бързо, нито по-евтино, нито по-достъпно, като не съответства и на дългогодишните традиции на устройство на съдилищата в България. Напротив – предвижданата промяна ще отдалечи правосъдието от българските граждани, което на практика е абдикация на държавата от основната й функция – да осигури реален достъп до съд. А правова е само държава, която гарантира на своите граждани защита на правата и интересите им чрез лично и непосредствено участие в съдебните производства, което е невъзможно, когато съдът, вместо да се доближава, се отдалечава от човека.

Концепцията за реформа на съдебната карта, съчетана с липсата на ефективно работещо електронно правосъдие, с достатъчно гаранции за сигурността в комуникацията между съда, адвокатите и гражданите и за процесуалните права на всички участници в съдебните производства, води до основателно съмнение дали у нас ще има достъп до съд и ефективни правни средства за защита, ако тези намерения бъдат реализирани.

Ето защо ние, българските адвокати, като изразяваме тревогата си от проблемите, които би могъл да породи т.нар. „модел 4“ в съчетание с липсата на работещо електронно правосъдие, се обръщаме с призив за провеждане на сериозен професионален и обществен дебат по въпроса за реформата на съдебната система. Надяваме се този дебат да доведе до преосмисляне на нуждата от радикално прекрояване на съдебните райони и промяната на подсъдността, което не е в интерес на обществото и гражданите.

Като инициираме този дебат вярваме, че институциите и в частност Висшият съдебен съвет, както и всички обществени организации и  граждани, съпричастни към ценностите на правовата държава, ще подходят разумно и отговорно и няма да допуснат самоцелни радикални реформи, които ограничават достъпа до съд и като краен резултат – ограничават способите за защита правата на българските граждани.

29.05.2021 г.

                                                                         Общо събрание на адвокатите от страната

Кандидатите – за достойнството на професията, принципите и говоренето за пари

Преди това трима от четиримата кандидати за председател на Висшия адвокатски съвет отправиха посланията си към Общото събрание.

Както е известно, претендентите са Ивайло Дерменджиев, Ивайло Данов, Райна Аврамова, Йордан Цветанов.

Йордан Цветанов

По реда на представянето първи днес бе Йордан Цветанов:

Искам да бъда избран, не е самоцел

Пред аудиторията той обяви: „Аз искам да бъда избран за председател на ВАдС. В програмата си съм казал, че това не е самоцелно мое хрумване, а плод на дълбоко обмислено решение. Познавам поне 50 % от присъстващите в залата, бил съм постоянно по места, имаме пряка връзка с колегиите и адвокатите, гордея се с организираните от нас обучения (в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – б.р.), особено с обучението по право на ЕС, нашите възпитаници вече имат дипломи от СУ с такава квалификация. На нито един адвокат, пожелал обучение или посещение в европейски институции или съдилища, не сме отказали.

Познавам голямата част от проблемите на българската адвокатура и имам мнение как да бъдат решени. Сега действащият Закон за адвокатурата има много хубави неща, които трябва да останат, но се нуждае и от спешни промени – една от тях е свързана с неизпълнението на решението на Съда на ЕС за адвокатските хонорари. В чл. 36 ЗА трябва да се запишат обективните критерии и принципите, на които се базира адвокатският хонорар.

Ако бъда избран, ще започвам отчетите си с думите:  на предното общо събрания бяха взети следните решения, в изпълнение предприехме следните действия…“ Адвокат Цветанов разказа и как е извоювал в съдилищата във Велико Търново адвокатите да не бъдат „връщани“ на опашките за граждани при влизането им в сградите.

Ивайло Дерменджиев

Ивайло Дерменджиев заговори и за друго:

Когато казвам нещо, го казвам аз, а не някой друг.

„Може би съм единственият кандидат, който се явява с екип за Висш адвокатски съвет (виж тук)- в него са и представители на големи кантори и корпоративни дружества, и преподаватели, и „обикновени“ адвокати, които ходят по съдилищата. Търсили сме баланса, а вътрешният избор се спря на мен за кандидат за председател. Имам преподавателска дейност в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,  представлявам големите дружества, но съм започнал в Осма консултация и с години съм обикалял съдилищата като всички вас.

Какво не съм?  Когато казвам нещо, го казвам аз, а не някой друг.

Гарантирам, че това, което се случва, ще става колективно, решенията ще се вземат по този начин. Но всеки поискал изслушване, ще бъде изслушан и мнението му може да бъде зачетено. Не съм представител на корпоративните кантори и капитал, това е мантра, която се разпространява за мен и не е вярна. Всички корпоративни кантори с 50 адвокати и нагоре са конкуренти помежду си и после с останалите. Срещу тях се образуват производства за нелоялна конкуренция и аз лично като представител на адвокатско дружество съм водил производство срещу корпоративна кантора, глобена от Комисията за защита конкуренцията, като петчленен състав на ВАС потвърди санкцията.

Вярно е, че нямам опит в органите на адвокатурата.  Но 30 години управлявам адвокатско дружество. А и липсата на този опит може би не е недостатък, а плюс. Проблемите на адвокатурата са много – недоверието в професията, ниските доходи, пренебрежението на органите към нас. За мен сред основните проблеми са ниските доходи. Бях на събрание на Нотариалната камара, там се говореше за всичко друго, освен за пари. Надявам се някой ден, ако бъда избран, да говорим и за принципи и адвокатски практики“.

Райна Аврамова

Райна Аврамова бе лаконична

Тя призова във висшите органи на адвокатурата „да влязат лица, които не са от една група или листа, за да има коректив“. Водещо за нея е достойнството на професията.

Гласуването за висши органи започва днес и ще продължи и утре от 9 до 17 ч. . Гласуващите делегати са общо 348.  Организирани са три изборни секции – по една за адвокатските колегии съответно в северна и южна България, а в третата секция гласуват делегатите от Софийска адвокатска колегия.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ивайло Дерменджиев за гласуваното недоверие от Общото събрание на адвокатите, за медиацията, правната помощ и ЕПЕП

На 25 февруари, след продължителни дебати, недоволства  и още по-конкретни искания, Общото събрание на адвокатите …

Българин е сред задържаните в Белгия по разследване за подготвян атентат

Българският гражданин Сергей Р., роден през 2003 г., е сред седемте задържани в понеделник за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.