Последни новини
Home / Законът / Съдии, адвокати, общини срещу избрания модел за съдебната карта

Съдии, адвокати, общини срещу избрания модел за съдебната карта

Defakto.bg

Омбудсманът настоява за задълбочен дебат

Само едно положително становище, и то условно, е получил докладът с актуализираните виждания за модела за реформа на съдебната карта (модел 4, известен и като радикалния модел). Това сочи прегледът на позициите, петициите, становищата, изпратени до ВСС ден преди заседанието на Съдийската колегия, на което ще се обсъжда докладът с конкретните предложения за реализация на избрания от мнозинството кадровици модел. Той бе публикуван на страницата на ВСС и предвижда сериозна промяна на родовата подсъдност (чрез драстично намаляване на подсъдните на РС дела), трансформацията на 55 районни съдилища в териториални отделения, нови конкурси за повишения на съдии.

А измежду публикуваните петиции, възражения, обръщения и становища отчасти положително е единствено мнението на съдия Наталия Неделчева от ОС-Варна. Тя поздравява създателите на проекта (негови координатори са Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев от ВСС), нагърбили се с подобна мащабна и тежка задача. Но и съдия Неделчева има забележки.

Срещу радикалните промени вече се обявиха в подписка 560 съдии, Съюзът на съдиите (в две становища – тук и тук), Висшият адвокатски съвет, остра декларация изпрати Общото събрание на адвокатите в страната.

А Софийският адвокатски съвет призова защитниците на мълчалив протест днес пред Съдебната палата.

Общините и съдилищата

До ВСС са изпратени петиция против закриването на РС-Оряхово (предложението е стане териториално поделение на РС-Козлодуй), становища от общините Левски (тамошният съд по модела става ТО на РС-Плевен), Панагюрище (прехвърлят ги към РС-Пазарджик), Стрелча, Ябланица, от кметовете на Ардино, Панагюрище, Поморие, Свиленград. Те са категорични – моделът отдалечава правосъдието от гражданина, което е недопустимо.

На съвета са писали от районните съдилища в Панагюрище, Тетевен (става отделение на РС-Троян), Свиленград (става отделение на РС-Харманли), Ивайловград (става отделение на РС-Харманли), Кнежа (става отделение на РС-Червен бряг), Исперих (става отделение на РС-Разград). В становищата се заявява, че статистическите данни, сочени в доклада за радикалния модел не са обективни, тъй като са от периода на пандемията, ще се блокира достъпът до правосъдие, няма да се постигнат сочените цели и резултати, кариерното израстване на магистратите ще стане зависимо от субективни фактори. И още – не са отчетени обективно и задълбочено спецификите на съдебните райони, включително на граничните райони.

Омбудсманът

„Предвид постъпилите в институцията писма, възражения и становища очевидно проблемът става все по-масов и генерира все повече недоволство, като се акцентира на засягането на достъпа до правосъдие на голяма част от българските граждани, към което като омбудсман не мога да остана безразлична“, заявява Диана Ковачева.

„Отново ще подчертая, че достъпът до правосъдие е безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено, а държавните органи и институции да предприемат всички възможни мерки и действия за създаване на условия и организация за осъществяването му.  При така очертаната проблематика и все по-негативните реакции към избрания модел за реорганизация на съдебната карта призовавам задълбочено да се обсъдят всички изложени аргументи  и да се вземе решение, което няма да накърни правото на достъп до правосъдие на българските граждани от малките общини и ще осигури качествено и безпрепятствено правораздаване“, се казва в становището на омбудсмана.

Адвокатите

Адвокатите, практикуващи в района на РС-Свиленград, изразяват възмущение от непрозрачно взетото решение.

В отделен доклад Софийският адвокатски съвет настоява:

1) Да се преосмисли и намали броят на Районните съдилища, които ще загубят своята самостоятелност и постоянен съдийски щат, и ще се преобразуват в т.нар. Териториални отделения, поради значителната отдалеченост на населените места и малкият брой оставащи Районни съдилища в някои от съдебните райони (като например в съдебния район на ОС Бургас).

2) Да се конкретизират и обсъдят в рамките на широк обществен дебат териториите, с които ще се предложи намаляване на съдебния район на СРС за сметка на увеличаване районите на РС към Окръжен съд София, като се съобрази създаването на необосновани затруднения в придвижването на гражданите, други страни и участници по делата и адвокатите до Районните съдилища в района на ОС София.

3) Да се осигури ефективно електронно правосъдие по отношение на съдилищата, чиято реорганизация се предвижда. Доколкото предложеният Модел 4 за оптимизация на съдебната карта основно разчита на това, че в предвидените Териториални отделения страните ще имат пълен достъп до правосъдие чрез извършване на справки и проверки по електронните дела, и ще имат възможност да участват в открити съдебни заседания без ненужно придвижване на големи разстояния посредством видеоконференция, според Софийския адвокатски съвет следва преди да се обсъжда изобщо реализацията на предвидените реогранизации, да е налице пълен достъп до електронно правосъдие – осигурен достъп на страните и техните адвокати до пълни електронни преписки по делата (включително сканирани документи по делата, списъци за призоваване, връчени съобщения и призовки на страните, актове на съда, съдебни протоколи, експертизи и др.), осигурена възможност на страните за електронно подаване на документи (включителни иницииращи такива), осигурена възможност за провеждане на съдебни заседания чрез видеоконференция от Районните съдилища чрез специално оборудвано за целта помещение в районните съдилища и бъдещите териториални поделения, осигурена възможност за ползване на софтуер от всеки съдия и съдебен служител за проверка на подписани с електронен подпис документи и софтуер за електронна идентификация на участниците в процеса. Докато не са налице тези условия за ефективно електронно правосъдие, Модел 4 ще предвизвиква основателни опасения у гражданите, че те ще бъдат лишени от достъп до делата си и участието им в процеса ще бъде значително затруднено.

4) Да отпадне изцяло предвиждането за непостоянен съдийски състав на Районните съдилища въз основа на график за дежурства от окръжни съдии, тъй като предвиждането за непрекъснато изпращане на съдии “за конкретни дела или при необходимост” може да създаде опасения за неслучайно разпределение на съдебните дела. В случай, че все пак се възприеме това предвиждане, то да се посочи изрично, че непостоянните съдийски състави ще разглеждат единствено и само административни дела в наказателната материя (н.а.х.д.) и заповедни производства в гражданско-правната материя.

5) Да се прецени дали промяната в правилата за родова подсъдност и прехвърлянето на всички граждански дела с цена на иска над 2000 лв., повечето вещни спорове, голяма част от делата по СК в Окръжен съд, както и на повечето от наказателните дела за престъпления от общ характер, няма да създаде изключителна претовареност на съдиите и съдебните сгради в Софийския съдебен район по отношение на СГС и ОС София.

6) Да се създаде работна група с участието на представители на адвокатурата и Висшите органи на адвокатурата, както и да се предизвика и започне широк обществен дебат наред с информиране на обществеността за предвижданията на Модел 4 за оптимизация на съдебната карта. Да се проведат и срещи по населени места с кметовете на населените места и областните управители за районите, в които се предвижда преобразуване на РС в териториални поделения.

В своя позиция Обединението на свободните адвокати изразява подкрепа за изложените в доклада на Софийския адвокатски съвет съображения и опасения за правата на гражданите и затрудняване дейността на адвокатите.

Всички становища – тук.

About De Fakto

Проверете също

Министър Зарков: Гласуваните промени за следствието е с конюнктурни цели и връщат онова, с което довчера се борихме

„Начинът, по който е приет този закон, крие конюнктурни цели, свързани с битката по върховете …

ВКС върна на Апелативен съд – Пловдив делото на полицая, убил дете на пешеходна пътека

ВКС върна на Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане делото срещу бившия служител на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nine + eighteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.