Последни новини
Home / Законът / „Невинна!“ за Румяна Ченалова в Специализирания съд

„Невинна!“ за Румяна Ченалова в Специализирания съд

Defakto.bg

Поредни гръмки обвинения отхвърлени, на първа инстанция

Бившата съдийка от СГС Румяна Ченалова не е извършила престъпление по служба, не е виновна и по „тежкото“ обвинение да е съставила официален документ с неверни обстоятелства. Това отсъжда състав на Специализирания съд, председателстван от Николай Димитров.

Ченалова е призната за виновна единствено за маловажен случай на невярното удостоверяване (по чл. 311, ал.2 НК), но наказателното производство в тази му част е прекратено поради настъпила абсолютна давност. (Присъдата – тук).

Твърдяните престъпления са от 2013-2014 г. по едно търговско дело по иск на “Oбeдинeни eнepгийни тъpгoвци” cpeщy HEK зa близo 6,5 млн. лeвa. Прокуратурата търсеше отговорност на Ченалова като съдия в търговското отделение на СГС, че му е дала ход, бeз дa e внeceнa 4-пpoцeнтнaтa дъpжaвнa тaĸca и e зaпopиpaлa aĸтиви нa дъpжaвнaтa ĸoмпaния дo paзмepa нa тaзи cyмa.

Πooтдeлнo й бяха вмeнeни вcичĸи пpoвeдeни 14 зaceдaния пo дeлoтo. A твъpдянoтo дoĸyмeнтнo пpecтъплeниe e, чe дoпиcaлa в пpoтoĸoл изявлeния нa OET.

Любoпитнoтo e, чe в ĸpaйнa cмeтĸa и cлeд yвoлнeниeтo нa Чeнaлoвa HEK гyби въпpocнoтo дeлo нa двe инcтaнции, a нaлoжeнитe зaпopи ca cвaлeни през 2018 г., cлeд ĸaтo дъpжaвнaтa ĸoмпaния ce e paзплaтилa c “Oбeдинeни eнepгийни тъpгoвци”.

Делото бе гръмко и със свидетелите – някогашният председател на ДАНС Петко Сертов, журналистката Маргарита Михнева, някогашният депутат от НДСВ Димитър Ламбовски.

Става дума за обвиненията, заради които навремето прокуратурата (в мандата на Сотир Цацаров) бе обявила Ченалова за издирване, а тя се яви сама и първоначално бе арестувана.

Наказателният процес тръгна от пeти oпит в cпeцcъдa. Преди това три пъти Coфийcĸият гpaдcĸи cъд го прекратява и връща на прокуратурата както заради наличието на функционален имунитет по твърдяните деяния (определения на съдиите Мирослава Тодорова и ВераЧочкова), така и заради неяснотата на обвиненията. Заради неяснота казусът бе връщан и от СНС.

Ченалова бе поводът за емблематичното изявление на някогашния френски посланик Ксавие дьо Кабан за „гнилите ябълки“ в правораздаването у нас. Но за соченото от него търговско дело процес няма, разследването бе прекратено.

Гласът й обаче звучеше в скандалните откровения от „Двете каки“ (по израза на някогашния премиер Бойко Борисов) за „опраскването“ в правосъдието и за  „човека на Бойко“ в тогавашния ВСС (за ролята еднозначно се сочеше представляващият съвета Димитър Узунов). Разговорът бе между Ченалова и Владимира Янева, като първата единствена и публично, пред органите на съдебната власт обяви, че е участник. А бившият председател на СГС Янева бе освободена от поста, а после и от системата, но не за тези записи, а за незаконно продължаване на разрешителни за подслушвания, за което бе осъдена, условно.

Самата Ченалова пък бе уволнена от предния състав на ВСС, а най-тежката дисциплинарна мярка – след процедурна въртележка, потвърдена от две инстанции на Върховния административен съд. Със спорни, според много юристи, мотиви. (Тук, тук и тук)

А прокурорските обвинения стигнаха до казуса срещу НЕК.

Присъдата на Специализирания съд не е окончателна, може да бъде протестирана пред Апелативния спецсъд, подлежи и на контрола на ВКС.

За нея съобщи самата Румяна Ченалова  в социалните мрежи. Откликна и на молбата на журналисти да даде път към съдебния акт.

Присъдата

За пълнота, яснота и за да  няма противоречия, публикуваме части от присъдата на СНС.

Спецсъдът признава Ченалова

 1. ЗА НЕВИНОВНА В ТОВА, ЧЕ:

В периода от 19.07.2013г. до 13.11.2014г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия-докладчик по търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, *** състав, при условията на продължавано престъпление, с четиринадесет отделни деяния, които осъществяват поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, при разглеждане на търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила и не изпълнила служебните си задължения… с цел да набави за другиго – ******, облага: с имуществен характер в общ размер на 434 105,14 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди сто и пет лева и четиринадесет стотинки) и с неимуществен характер – създала привилегировано положение, в сравнение с ищците по сходни търговски производства:

– да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба вх. № *****/18.07.2013г. на Софийски градски съд, въз основа на която е образувано търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав и заведената с вх. № 114003/15.10.2013 г. допълнителна искова молба, изразяваща се в незаплащане на държавните такси за разглеждане на първоначалната искова молба и допълнителната такава в общ размер на 434 105,14 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди сто и пет лева и четиринадесет стотинки), изискуеми по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска (10 852 628,49 лв.), определена в чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 22/2008 г., доп., бр. 50/2008 г., изм. и доп., бр. 24/2013 г. – Тарифата),

– да му гарантира възможност за удовлетворяване в пълен размер на претендираната в нередовната искова молба вх. № *****/18.07.2013г. на Софийски градски съд сума по главницата, в размер на 6 289 962,04 лв. и да постанови решение по делото, въз основа на приложените към исковата молба копия на документи, без да са представени оригиналите им в хода на съдебното производство, и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд, а за ответника по търговското дело – **********, изразяващи се в невъзможност при осъществяване на търговската си дейност да разполага с незаконно запорираната сума в размер на 6 289 962,04 лв. по сметка, на която е титуляр в Корпоративна търговска банка…

 

 1. На 24.07.2013г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ТПК и чл. 391, ал. 1, т. 1 вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК – като с определение № ****/24.07.2013г. допуснала обезпечение на предявения иск е искова молба е вх. № ****/18.07.2013г. на Софийски градски съд – за 6 289 962,04 лв. и издала обезпечителна заповед, въпреки нередовността на исковата молба по чл. 128 т. 2 от ГПК, с цел да набави за другиго – „***“ ООД, облага е имуществен характер – да не плати държавна такса в размер на 258 396.88 (двеста петдесет и осем хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси държавна такса – 4 на сто върху цената на иска (6 459 922,06 лв.), определен според чл. 1 от Тарифата и е неимуществен характер – създала привилегировано положение на „***“ ООД, в сравнение е ищците по сходни търговски производства – да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба и му гарантирала възможността за удовлетворяване в пълен размер на претендираната в нередовната искова молба сума по главницата, и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателните функции на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд, а за ответника по търговското дело – „***“ ЕАД, изразяващи се в невъзможност при осъществяване на търговската си дейност да разполага с незаконно запорираната сума в размер на 6 289 962,04 лв. по сметка, на която е титуляр в Корпоративна търговска банка.
 2. На 29.07.2013 г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ***/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, *** състав нарушила служебните си задължения, визирани в чл.8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ГПК и в чл. 367, ал. 1 вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като приела исковата молба с вх. № ****/18.07.2013г. на Софийски градски съд и разпоредила да се изпрати препис от нея на ответника – „***“ ЕАД, ведно с приложените доказателствата, въпреки нередовността й по чл. 128, т. 2 от ГПК, с цел да набави за другиго – „***“ ООД, облага, а именно: с имуществен характер – да не плати държавна такса в размер на 258 396,88 (двеста петдесет и осем хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска (6 459 922,06 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за „***“ ООД, в сравнение е ищците по сходни търговски производства – да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 3. В периода от 15.10.2013г.до 18.10.2013г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ и чл. 9, изр. 2 от ГПК и не изпълнила служебните си задължения, визирани в чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК – не е съобщила на ищеца ****ООД да отстрани допуснатата нередовност на допълнителната искова молба и не му е предоставила срок, в който да направи това, а именно да внесе по сметка на Софийски градски съд, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси допълнителна държавна такса в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, въпреки че била длъжна да стори това, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер – да не плати сумата в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността и на допълнителната искова молба, и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 4. На 18.10.2013г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр.2 от ГПК и в чл. 373, ал. 1 вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК – като приела допълнителната исковата молба и с разпореждане № 25144/18.10.201 Зг. разпоредила да се изпрати препис от нея /допълнителна исковата молба/ на ответника – **** ЕАД за отговор, въпреки нередовността на допълнителната искова молба по чл. 128, т. 2 от ГПК, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно – с имуществен характер – да не плати държавна такса в размер на 258 396,88 (двеста петдесет и осем хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) лева и допълнителната такава в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, и двете държавни такси изискуеми по чл. 4, б “А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска (първоначалния в размер на 6 459 922,06 лв. и на увеличението на иска с 4 392 706,43 лв.), определени в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба и на допълнителната такава, и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 5. На 25.02.2014 г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл.8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ГПК и чл. 374, ал. 1, изр.1 вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като постановила определение № ****/25.02.14г, с което се произнесла по допускане на доказателства и насрочване на делото в открито заседание по нередовен иск, без да е съобщила на ищеца ****ООД да отстрани допуснатите нередовности, а именно – да внесе изискуемите се държавни такси – първоначална в размер на 258 396,88 (двеста петдесет и осем хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) лева и допълнителна такава в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки), изискуеми по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска (първоначалния в размер на 6 459 922,06 лв. и на увеличението на иска с 4 392 706,43 лв.), определени в чл. 1 от Тарифата, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно – с имуществен характер – да не плати държавна такса в размер на 258 396,88 (двеста петдесет и осем хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) лева и допълнителната такава в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, определени в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение на ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба и на допълнителната такава и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 6. На 26.03.2014г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ТПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като започнала разглеждане на търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392706,43          лв.), определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно – с имуществен характер да не плати допълнителната държавна такса в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение на ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 7. На 22.04.2014 г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл.8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ГПК и не изпълнила служебните си задължения, визирани в чл. 151, ал. 2 и ал. 4, вр. чл. 150, ал. 1 – 3 от ГПК – допуснала поправка и допълване на протокол от открито съдебно заседание от 26.03.2014 г. без да изслуша изготвения звукозапис от заседанието, както и без да изслуша обясненията на секретаря, въпреки че била длъжна да стори това, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да постанови решение по делото въз основа на приложените към исковата молба копия на документи, без да са представени оригиналите им в хода на съдебното производств,о и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозно разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 8. На 22.04.2014-г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав нарушила служебните си задължения, визирани в чл.8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ТПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ТПК, като продължила да разглежда търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска, в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4392706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер – да не плати допълнителната държавна такса, в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска, определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 9. На 03.06.2014г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ТПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като продължила да разглежда търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска, определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер да не плати допълнителната държавна такса в размер на 175 708.26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт, и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 10. На 23.09.2014г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр.2 от ГПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т.2 от ГПК, като продължила да разглежда търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска, в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер – да не плати допълнителната държавна такса, в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение е ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 11. На 14.10.2014г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр.2 от ГПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като продължила да разглежда търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внеседължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392706.43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер – да не плати допълнителната държавна такса в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 12. На 21.10.2014г.в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия- докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, нарушила служебните си задължения, визирани в чл. 8 от ЗСВ, чл. 9, изр. 2 от ТПК и в чл. 375, ал. 1 вр. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като продължила да разглежда търговското дело в открито съдебно заседание по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева , изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392706.43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер да не плати допълнителната държавна такса в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд.
 13. На 13.11.2014 г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия при Софийски градски съд и съдия – докладчик по търговско дело № ****/2013 г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав нарушила служебните си задължения, визирани в чл.8 от ЗСВ, чл. 9, изр.2 от ГПК и в чл. 263и, ал. 7, изр. 2 от ТЗ вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 от ГПК, като постановила определение № 22300/13.11.2014г., с което отменила определението за приключване на съдебното дирене и служебно конституирала втори ответник – „****“ ЕАД по нередовен иск, без да даде указания на ищеца да внесе дължимата държавна такса по допълнителната искова молба, с която е увеличен размера на иска в размер на 175 708,26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуемата по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на иска, определена в чл. 1 от Тарифа, без да му определи срок да направи това и да представи документ, удостоверяващ внасянето й, с цел да набави за другиго – ****ООД, облага, а именно с имуществен характер да не плати допълнителната държавна такса в размер на 175 708, 26 (сто седемдесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева, изискуема по чл. 4, б.“А“ от Закона за държавните такси – 4 на сто върху цената на увеличението на иска (4 392 706,43 лв.), определена в чл. 1 от Тарифата и с неимуществен характер – създала привилегировано положение за ****ООД, в сравнение с ищците по сходни търговски производства – да разглежда търговското дело, въпреки нередовността на допълнителната искова молба и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в сериозното разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правораздавателната функция на органите на съдебната власт и създаване недоверие в авторитета на Софийски градски съд и на основание чл. 304 от НПК Я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение за престъпление чл. 282 ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМATA Р.М.Ч. 

 1. ЗА ВИНОВНА В ТОВА, ЧЕ:

На 22.04.2014г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице – съдия при Софийски Градски съд и съдия-докладчик по търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав, в кръга на службата си, в открито съдебно заседание по търговско дело № ****/2013г. по описа на Софийски градски съд – Търговско отделение, **** състав съставила официален документ – протокол от проведено открито съдебно заседание от 22.04.2014г. по посоченото търговско дело, като в частта, с която е документирано откриване и провеждане на производство по поправка и допълване на протокол от 26.03.2014 г., е удостоверила неверни обстоятелства и изявления, както следва: допуснала допълване на протокола от 26.03.2014 г. и удостоверила неверни обстоятелства и изявления, а именно, че е представено от страна на процесуалният представител на ищеца по посоченото търговско дело преводно нареждане от дата 15.02.2012г. и че е констатирана неговата идентичност с приложеното по делото копие, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства и изявления, като деянието съставлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 311 ал. 2 вр.ал.1, вр чл.81, ал.3, вр.чл. 80, ал.1, т.5 от НК, вр. чл. 24, ал.1, т.3 и ал.2 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство поради изтекла абсолютна давност,

          като я признава ЗА НЕВИНОВНА В ТОВА, при съставянето на горепосочения официален документ да е удостоверила неверни обстоятелства и изявления, а именно именно: че процесуалният представител на ищеца по делото е представил в съдебното заседание на 26.03.2014 г. в оригинал три броя фактури, съответно от дати: 30.04.2012г., 31.05.2012г. и 30.06.2012 г., всички с получател „*****“ООД, и да е констатирана идентичност с приложените по делото копия на същите фактури; както и в това деянието да съставлява престъпление по основния състав, като и на основание чл. 304 от НПК Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото й обвинение в този смисъл.

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Решението на НС за разходи и трансфери от бюджета в рамките на постъпленията, е обнародвано в „Държавен вестник“

Решението на парламента, което  разрешит разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fifteen + 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.