Последни новини
Home / Законът / Ген. адвокат: Общият съд правилно е решил, че Комисията неправомерно е променила регламент на Парламента и Съвета

Ген. адвокат: Общият съд правилно е решил, че Комисията неправомерно е променила регламент на Парламента и Съвета

Defakto.bg
Генералният адвокат Михаил Бобек

Съдът следва да отхвърли жалбите срещу решението на Общия съд, което след  скандала „дизелгейт“, отменя установените от Комисията  прекалено високи гранични стойности на емисиите на азотни оксиди за изпитвания в реални условия на движение  – това се каза в заключение на генерални адвокат Михаил Бобек по по съединени дела C‑177/19 P, C‑178/19 P и C-179/19 P Германия и Унгария/Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid и КомисияКомисия/Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid.

Той е категоричен, че Комисията неправомерно е изменила установените от Парламента и Съвета гранични стойности на емисиите, се казва в съобщение на пресслужбата на съда.

През 2016 г. в отговор на скандала „дизелгейт“ Комисията приема процедура за провеждане на изпитвания на емисиите в реални условия на движение (наричани по-нататък
„изпитванията RDE“) в допълнение към съществуващата дотогава лабораторна процедура, след като се установява, че последната не отразява действителното ниво на замърсяващи емисии при реални условия на движение. Във връзка с това Комисията приема регламент1 (наричан по-нататък „Регламентът за изменение“), в който определя непревишавани стойности за емисиите на азотни оксиди за новите изпитвания RDE, на които автомобилопроизводителите трябва да подлагат леките превозни средства за превоз на пътници и товари в контекста по-специално на типовото им одобрение. Комисията определя тези гранични стойности, като към установените в Регламента за типово одобрение2 гранични стойности по нормата Евро 6 прилага корекционни коефициенти, отчитащи според нея техническите и статистическите неопределености.  Например стандартната гранична стойност по нормата Евро 6 от 80 mg/km е променена за изпитванията RDE на 168 mg/km за преходен период, а след това — на 120 mg/km.
Градовете Париж, Брюксел и Мадрид оспорват приетите от Комисията гранични стойности и всеки от тях подава жалба за отмяна пред Общия съд на Европейския съюз.
С решение от 13 декември 2018 г.3 Общият съд уважава жалбите им и отменя Регламента за изменение в частта, в която установява прекалено високи гранични стойности на
емисиите на азотни оксиди.

По същество Общият съд приема, че като е определила такива стойности, Комисията на практика е изменила установената от Парламента и Съвета норма Евро 6, без да има компетентност за това.
Комисията, Германия и Унгария подават поотделно жалби срещу решението на Общия съд пред Съда на Европейския съюз.
В заключението си от днес генералният адвокат Michal Bobek разглежда, първо, дали Общият съд правилно е приел, че градовете Париж, Брюксел и Мадрид имат право да оспорят пред него валидността на установените в Регламента за изменение гранични стойности. В това отношение той припомня, че подадените от тези градове жалби могат да

се приемат за допустими, ако, от една страна, Регламентът за изменение ги засяга пряко, и от друга страна, ако приложимостта по отношение на тях на този правен акт не е
обусловена от приемането на мерки за изпълнение.
Според генералния адвокат Общият съд е допуснал грешка, като в заключение е приел, че Регламентът за изменение пряко засяга тези градове поради връзката си с
Директивата за създаване на рамка за типово одобрение4  В това отношение генералният адвокат подчертава, че директивата урежда само техническите продуктови
стандарти, които трябва да бъдат определени за типово одобрение в момента на първоначалното пускане на превозното средство на пазара. Тя обаче няма за цел и не
може да възпрепятства местни органи да въвеждат мерки, регулиращи последващата употреба на превозните средства и тяхното движение в определени територии, по-
специално от екологична гледна точка. Ето защо местна нормативна уредба, с която тези градове въвеждат ограничения на движението на превозни средства в някои
определи райони, не би могла да представлява нарушение на директивата, дори и в нея да се използват евентуално по-строги от предвидените в норма Евро 6 параметри за
емисиите.
Генералният адвокат обаче счита, че Регламентът за изменение действително оказва влияние върху начина, по който местните структури могат да упражняват законосъобразно конкретните си правомощия и да изпълняват наложените им от самото право на Съюза задължения в областта на опазването на околната среда и общественото здраве, когато се борят със замърсяването и осигуряват подходящи стандарти за качеството на въздуха.
Всъщност изборът на мерките, които местните структури трябва да приемат, за да упражнят тези си правомощия и за да изпълнят тези си задължения, както и начинът, по който трябва да прилагат приетите мерки, със сигурност са значително ограничени като пряка последица от Регламента за изменение. Поради това генералният адвокат счита, че въпросните три града са пряко засегнати от Регламента за изменение.
Тъй като според него Общият съд правилно е приел, че Регламентът за изменение не налага приемането на мерки за изпълнение, за да бъде приложим по отношение на
въпросните три града, генералният адвокат стига до извода, че жалбите им срещу Регламента за изменение са допустими.
По отношение на основателността на жалбите генералният адвокат счита, че установените в Регламента за типово одобрение гранични стойности за емисии на азотни оксиди
представляват съществен елемент от този законодателен акт.  Поради това само институциите, които са приели Регламента за типово одобрение, а именно Парламентът и Съветът, имат право да изменят граничните стойности на емисиите, като Комисията няма компетентност в това отношение. В този контекст генералният адвокат стига до заключението, че Общият съд не е допуснал грешка, като е приел, че с Регламента за изменение Комисията на практика е изменила установената с Регламента за типово одобрение норма Евро 6.

Предвид това генералният адвокат предлага на Съда да отхвърли изцяло жалбите.

1 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) No 692/2008
по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 2016 г.,
стр. 1).
2 Регламент (ЕО) No 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово
одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни
средства.

3 Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г., Ville de Paris/Комисия, T-339/16, Ville de Bruxelles/Комисия, T-
352/16, и Ayuntamiento de Madrid/Комисия, T-391/16; вж. също прессъобщение No 198/18.

 

About De Fakto

Проверете също

Ивайла Бакалова към депутатите: Мартин Нотариуса съществува заради болната ни съдебна система, не пропускайте кръга на Петьо Еврото, той е по-силен

Сменете си адвоката,  с Лулчева няма как да се получат нещата, препоръчва Нотариуса на Ивайла …

Защо АС – София потвърди отказа на СГС да пусне предсрочно на свобода един от убийците на студента Стоян Балтов

  Апелативен съд София потвърди отказа на СГС  за предсрочно освобождаване от затвора на  Александър …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.